Direct naar de content
icon search white
21 maart 2017 - Nieuws

Eenvoudig beheer voor niet authentieke objecten

Eenvoudig en kostenverlagend beheer van niet authentieke objecten. Dit klinkt bijna te mooi voor woorden, maar kan eenvoudig gerealiseerd worden dankzij de nieuwe module Niet Authentieke Objecten.

In 2015 hebben verschillende gemeenten de wens uitgesproken om niet authentieke objecten vanuit één bron te kunnen registreren en te distribueren. Wij hebben samen met vijf gemeenten hiervoor een oplossing ontwikkeld en nu gebruiken al meer dan 50 gemeenten de module genaamd ‘Niet Authentieke Objecten’.

Niet authentieke objecten zijn van toepassing binnen diverse processen
Deze objecten worden lokaal opgeslagen waarbij de processen niet van elkaar weten dat ze hetzelfde object gebruiken. De processen kunnen daarbij onderling niet communiceren en wijzigingen in gegevens aan elkaar doorgeven. In een enkel geval wordt het proces ook leverancier om het object binnen Makelaarsuite te kunnen registreren en verdelen.

Om grip te krijgen op deze niet authentieke objecten, bieden wij een nieuwe module aan binnen Makelaarsuite. Door middel van deze module, ook wel ‘NAO’ genoemd, kan jouw gemeente de niet authentieke objecten beheren waardoor ook hier een hoge kwaliteit en actualiteit gegarandeerd wordt. Daarnaast wordt het beheerlandschap terug gedrongen door een reductie aan berichtenstromen en een eenvoudiger beheer op levering van deze objecten

De module NAO kan onder andere gebruikt worden wanneer:

  • Buitenlandse personen betrokken zijn bij binnengemeentelijke taken
  • Organisaties die niet in het handelsregister voorkomen, maar wel bij binnengemeentelijke taken betrokken zijn
  • Correspondentieadressen bij authentieke (niet natuurlijke) personen centraal overgevoerd en beheerd moeten worden

De mutaties binnen NAO worden naar CiVision Makelaar Gegevens gestuurd en gedistribueerd naar afnemers en magazijnen met inachtneming van de bestaande hiërarchie. De objecten zijn daardoor ook in CiVision Integraal Raadplegen en CiVision Operationele Overzichten beschikbaar.

Het gebruik van deze module wordt door veel gemeenten als erg prettig ervaren
Om een indruk te krijgen hoe de module NAO eruit ziet en functioneert, kun je hier een webinar bekijken.

Om een voorbeeld te geven wat je op jaarbasis kan besparen, onderstaande rekensom:
Stel je hebt 400 niet authentieke objecten in minimaal 2 processen. Ieder object kost minimaal 15 minuten. Je bent hier dus 200 uur per jaar mee bezig.
Door onze module hoef je nog maar 1 keer de objecten te beheren, dus bespaar je minimaal 100 uur per jaar.

Deel via: