Direct naar de content
icon search white
21 maart 2022 - Nieuws

Een volwassen berichtenstandaard bespaart je administratie

Informatie uitwisselen met ketenpartners komt nauw. Komt de informatie die jij uitstuurt ook aan bij de zorgaanbieder of het CJK? Om communicatie tussen systemen van ketenpartners aan te laten sluiten zijn er berichtenstandaarden: afspraken over hoe, welke informatie verzonden wordt.  


Een uniforme aanpak voor berichtenverkeer bespaart je administratie 
Dankzij een uniforme aanpak loopt het berichtenverkeer goed. Je hebt weinig tijd nodig voor je administratie. Dus je klant is sneller geholpen aan ondersteuning.  
 

Dankzij de ervaringen die je deelde werd de berichtenstandaard volwassen
De afgelopen jaren is de keten van het berichtenverkeer voor de iWmo en iJw snel volwassen geworden. Dit is mede te danken aan de inzet van jou en je collega’s. Je gaf ons inzicht in je praktijksituatie. Je vertelde erover in de productgroepen of via de Servicedesk. Die input namen we mee in de softwareleveranciers-overleggen met het Zorginstituut over de berichtenstandaard. 
 

Op 1 april is er een nieuwe versie van de berichtenstandaard
Ook dit jaar gaat er op 1 april weer een nieuwe versie live van iWmo en iJw. Is 1 april handig? Ja en Nee. De maand april is al geruime tijd de periode waarin livegangen plaatsvinden dus dat is niet nieuw. Maar mede door andere wetswijzigingen zoals de energietoeslag en studietoeslag is het al behoorlijk druk. 
 

Onze applicatie werkt volgens de nieuwe versie iWmo en iJW
Je krijgt snel een overzicht wat er precies wijzigt. In onze applicatie verwerken we de nieuwe berichtenstandaard voor je:
 

  • VOT-bericht ondersteunde niet de situatie voor generieke en aspecifieke toewijzingen met een budget. Deze situatie is toegevoegd per versie 3.1.
  • Einddatum niet meer verplicht bij totaal duur beschikking.
  • Reden wijziging toewijzing “01 - Administratieve correctie” komt te vervallen en wordt vervangen door: “13 – Verwijderd” en “14 – Administratieve correctie”. De nieuwe code 14 geeft expliciet aan dat het niet gaat om een herbeoordeling, maar om een invoerfout. In vorige versies was deze dekking nog niet opgenomen in de standaard.
  • Stapeling bij hulpmiddelen is officieel toegestaan. Dit is nu officieel opgenomen in de standaarden. Wijzigingen is al eerder uitgebracht in versie 3.0.4 van het berichtenverkeer.
  • Vaststelling dat regieberichten (305 en 307) geen onderdeel zijn van het declaratieproces. De gemeente mag de declaratie niet tegenhouden wanneer deze berichten ontbreken.
  • Reden stop zorg uitgebreid met 2 waarden: : “Uitstroom naar ander domein” en “Overstap naar andere”.
  • Bij specifieke toewijzing in een VOW-bericht is de omvang van de zorg nu verplicht.
  • Bij het corrigeren (positief of negatief) van een declaratie dient de volledige regel eerst gecrediteerd te worden en vervolgens opnieuw aangeboden te worden.
  • Het 303/304 bericht is verwijderd uit de keten.

Er zijn minder correcties nodig
Het berichtenverkeer moet dus aan hogere eisen voldoen. Daardoor krijg je meer duidelijkheid. Een factuur van een zorgverlener moet bijvoorbeeld in 1 keer goed ingediend worden. Alleen met de juiste begin- en einddata en productcodes wordt de factuur geaccepteerd. Een onoverzichtelijke serie correcties behoort tot het verleden.  
 

De applicatie is er klaar voor
De nieuwe berichtenstandaard passen we in in je applicatie. Zo werk je per 1 april direct volgens de nieuwe afspraken. 
 

Deel via:

‘De juiste dienstverlening voor jouw burgers is belangrijker dan ooit. Ik daag je uit samen de beste oplossing te vinden.’

Ingmar Uijl, Productmanager Sociaal domein
Ingmar Uijl - PinkRoccade Samenlevingszaken