Direct naar de content
icon search white
16 september 2019 - Nieuws

Een samenwerking met Levenskracht

Hoe formuleren inwoners hun hulpvraag richting jouw gemeente? Zijn ze daarin echt zelfredzaam of hebben ze altijd ondersteuning van een medewerker van de gemeente nodig? Samen met Levenskracht willen wij graag onderzoeken hoe we jouw inwoners beter ondersteunen bij het formuleren van hun hulpvraag. Nog voordat zij zich melden bij een loket of wijkteam.

Daarom onderzoeken wij een samenwerking met Levenskracht

Levenskracht biedt een applicatie waarin inwoners samen met medewerkers hun hulpvraag onderzoeken aan de hand van leefgebieden. Deze applicatie richt zich op het vergroten van de eigen regie van inwoners en sluit aan op hun leefwereld. Wij willen graag nog 1 stap verder zetten: de applicatie aanbieden aan alle inwoners om hun hulpvraag voorafgaand aan het gesprek met jouw gemeente in beeld te brengen. En zij bepalen zelf met wie en hoe ze het resultaat delen. Voordeel voor jouw organisatie: een inwoner komt, eventueel ondersteund door een mantelzorger, veel beter geïnformeerd aan tafel. Consulent en inwoner hebben daardoor een gelijkwaardig gesprek.

Pilot-gemeenten gezocht!

Om vorm te geven aan deze samenwerking zoeken wij pilot-gemeenten. Wil jouw gemeente stappen zetten in het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners? En zijn jullie niet bang om daarvoor innovatie in te zetten? Dan gaan we graag in gesprek. Het is niet nodig dat je nu gebruik maakt van 1 van onze applicaties. Gemeenten die gebruik maken van iSamenleving hebben onze voorkeur, maar dit is niet noodzakelijk.

--

De inschrijving is gesloten. Neem vooral contact op als je meer informatie wilt.

Deel via:

‘Samen met gemeenten wil ik het Sociaal Domein van de toekomst vormgeven.’

Erleyne Brookman, Managing Director Samenlevingszaken
Pink_Roccade_Erleyne_Brookman_7720_AS verkleind.png