Direct naar de content
icon search white
23 september 2019 - Nieuws

Distribueer een rijkere gegevensset met HR+

Sinds de komst van het Nieuwe Handelsregister (NHR) is bij veel gemeenten een koppeling gelegd met Makelaarsuite. De geleverde KVK-gegevens uit het NHR (in StUF-HR-formaat) worden hierbij in Makelaarsuite getransformeerd naar StUF-BG 02.04, zodat deze gegevens beschikbaar zijn voor binnengemeentelijke distributie naar gekoppelde applicaties. 

Echter, de definitie van gegevens binnen StUF-BG 02.04 is gebaseerd op het Gemeentelijk Functioneel Ontwerp uit 1998 en deze is vrij beperkt. Daarnaast zijn sommige gegevens niet te distribueren. HR+ biedt hierin een oplossing!

HR+ noodzakelijk voor het leggen van nieuwe koppelingen en de KVK-gegevens
Aansluitende partijen bieden op dit moment nieuwe koppelingen voor hun applicaties aan op basis van StUF BG0310. Denk hierbij aan koppelingen met applicaties van bijvoorbeeld Centric, Circle, Decos, Roxit, BCT en HTA. Door de koppeling op StUF-BG 03.10 te baseren, distribueert de gemeente een rijkere gegevensset. Om de KVK-gegevens in StUF-BG 03.10 formaat beschikbaar te krijgen in Makelaarsuite is de implementatie van module HR+ noodzakelijk.

HR+ ten opzichte van de ‘oude’ NHR Koppeling
Door de implementatie van de module HR+ geeft de gemeente optimaal invulling aan artikel 30 van de handelsregisterwet.

In dit artikel staat dat van bestuursorganen verwacht wordt dat zij authentieke gegevens van het handelsregister volgen. Met HR+ is het dus mogelijk deze authentieke en belangrijke gegevens via StUF-BG 03.10 te ontsluiten.

Een aantal voorbeelden van extra gegevens die beschikbaar komen zijn:
- Alle handelsnamen van een bedrijf;
- De identificatie van functionarissen die bij een bedrijf betrokken zijn, bijvoorbeeld als mogelijke aansprakelijke bij een faillissement, surseance of curatele;
- Het kenmerk of een bedrijf aangeschreven mag worden;
- De persoon die een eenmanszaak voert;
- Inzicht in de rechtstoestand van een bedrijf zoals faillissement of onder curatelestelling;
- Handelingsbekwaamheid van een eigenaar van een eenmanszaak. In de vorm van het element handlichting.

HR+ biedt hiermee voor de gemeente een rijkere gegevensset voor bedrijven vanuit het Handelsregister. Er is meer informatie van bedrijven te raadplegen en daarmee te distribueren binnen de keten van jouw gemeente.

Neem contact met mij op
Voor meer informatie over HR+ of wanneer je vragen hebt wat deze module voor jouw gemeente betekent. Ik ben bereikbaar via Martijn.Chantrel@PinkRoccade.nl en 06 518 970 47.

Vriendelijke groet,

- Martijn Chantrel, Consultant Informatievoorziening -

Deel via: