Direct naar de content
icon search white
4 februari 2016 - Nieuws

Digikoppeling adapter in Makelaarsuite van PinkRoccade Local Government doorstaat marktscan KING en Logius glansrijk

PinkRoccade Local Government heeft recent deelgenomen aan de Marktscan Digikoppeling. Samen met 7 andere leveranciers liet PinkRoccade Local Government haar dienstenaanbod op het gebied van koppelingen met online landelijke basisadministraties toetsen. Uit de marktscan is gebleken dat het aanbod van PinkRoccade Local Government ruimschoots voldoet aan het Programma van Eisen (PvE) van Digikoppeling.

De Marktscan Digikoppeling toetst het dienstenaanbod van leveranciers op diverse eigenschappen. Denk dan aan koppelingsmogelijkheden op basis van internationale standaarden voor koppelvlakken (onder andere WUS en ebMS), informatie over doorlooptijden van implementatietrajecten en reactietijden van de helpdesk. Het aanbod van PinkRoccade Local Government beantwoordde daarbij in ruime mate aan de eisen van vragende overheidsorganisaties. Kijkend naar de ervaring met koppelingen met landelijke voorzieningen scoorde PinkRoccade Local Government zelfs het beste van alle leveranciers.

Over de Marktscan Digikoppeling

De Marktscan Digikoppeling helpt overheden bij het selecteren van een
leverancier voor een generieke Digikoppeling-adapter. Met deze oplossing kunnen overheden zichzelf online aansluiten op Landelijke Voorzieningen, zoals MijnOverheid, Basisregistratie Kadaster (BRK) en Basisregistratie Nieuw HandelsRegister (NHR). Initiatiefnemers van de marktscan Digikoppeling zijn KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) en Logius, de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meer weten?

Meer dan 100 gemeenten waaronder Ooststellingwerf en Weststellingwerf gingen u reeds voor met het aansluiten op NHR via de Digikoppeling adapter van PinkRoccade Local Government. Wilt u meer weten over ons aanbod? Neem contact op met Rolf.

Deel via: