Direct naar de content
icon search white
21 maart 2022 - Nieuws

De studietoeslag gaat op de schop

Je wilt dat ook jongere inwoners met een beperking kunnen studeren. Daarom betaal je hen studietoeslag. Per 1 april veranderen de regels.

Je neemt een financiële drempel weg bij jongeren die willen studeren
Bij de invoering van de Participatiewet is de individuele studietoeslag ingevoerd. Met deze toeslag stel je jongeren met een arbeidsbeperking in staat om een opleiding te volgen. Je neemt een financiële drempel weg. Veel jongeren met een beperking hebben naast hun studie geen inkomsten. Terwijl het hebben van een bijbaan voor andere studenten wel heel gebruikelijk en mogelijk is. De studietoeslag overbrugt dit gat.

De hoogte van de studietoeslag verschilde per gemeente
Je mag je eigen beleid op deze toeslag vaststellen. Daardoor zijn er veel lokale verschillen. In de hoogte, maar ook in de voorwaarden van deze toeslag. Om de regeling aantrekkelijker te maken is het nodig om in te grijpen, vindt de wetgever.

Vanaf 1 april gelden er landelijke voorwaarden
In de Verzamelwet SZW 2022 lees je dat de studietoeslag vanaf 1 april 2022 een ander karakter krijgt. We zetten de wijzigingen voor je op een rij.

Studietoeslag is er voor jongeren vanaf 15 jaar
De studietoeslag wordt een aparte regeling in de Participatiewet. Dat betekent dat deze regeling vanaf die datum geen bijzondere bijstand meer is. Dit maakt het mogelijk om de studietoeslag te verstrekken aan jongeren die nog geen 18 jaar zijn. De studietoeslag is vanaf 1 april toegankelijk voor jongeren van 15 jaar en ouder.

De bedragen zijn landelijk gelijk
Dat er landelijk veel verschil is in de toe te kennen bedragen is veel partijen in de Tweede Kamer en belangenorganisaties een doorn in het oog. Dit is binnenkort opgelost. In het Besluit Loonkostensubsidie zijn vanaf 1 april 2022 bedragen landelijk vastgesteld. Gemeenten krijgen hier budget voor. Zo krijgt elke jongere in de doelgroep dezelfde studietoeslag. De bedragen zijn afgeleid van het minimumjeugdloon.

De gunstigste regeling geldt voor je inwoner
Natuurlijk heb je als gemeente niet stilgezeten en zijn er vast al toekenningen voor de studietoeslag de deur uit. Om goed mee te gaan in de nieuwe regels komt er ook overgangsrecht. Verstrek je op dit moment meer dan de regeling vanaf 1 april 2022 voorschrijft? Dan geldt dat de oude regels van de studietoeslag van kracht blijven. Je verstrekt dan tot de einddatum de lopende toekenning. Voor alle andere gevallen is de nieuwe regeling gunstiger en pas je deze vanaf 1 april 2022 toe.

De wetswijziging is net rond
De wetswijziging is op het allerlaatste moment meegenomen in de Verzamelwet SZW 2022. Zelfs het bijbehorende Besluit loonkostensubsidie is nog niet definitief vastgesteld.

We vernieuwen de berekeningen voor studietoeslag
Normaal hebben we zo’n 6 maanden de tijd om een aanpassing in te bouwen. Nu is de regeling nauwelijks af en hij gaat direct in. We werken daarom extra hard aan de vernieuwde functionaliteit. Vanaf juli staat die voor je klaar. De aanlevering van de statistieken naar het CBS is dan ook in orde.

Je kunt de studietoeslag toch uitbetalen
Al is de definitieve regeling nog niet bekend gemaakt, je kunt toch uitbetalen. We sturen je eind maart een praktische instructie. Dan kun je binnen je huidige versie van CiVision Samenlevingszaken toch studietoeslag uitbetalen.

Deel via:

‘Software moet de mens centraal stellen’

Robin Hutten, Businessanalist CiVision Samenlevingszaken
Robin Hutten - PinkRoccade Samenlevingszaken