Direct naar de content
icon search white
13 januari 2023 - Nieuws

De Regeling opvang voor ontheemden Oekraïne wijzigt

Sinds maart 2022 vangt jouw gemeente ontheemden uit Oekraïne op. Dit doe je in een gemeentelijke opvang. Maar er zijn ook Oekraïners die in een gastgezin binnen je gemeente verblijven. Deze regeling is tijdelijk en zou in eerste instantie voor 3 maanden bestaan. Na een evaluatie is besloten om de regeling, met een aantal aanpassingen, te verlengen.

Gemeenten vroegen om verbeteringen van de regeling

Het werd tijdens de uitvoering van de regeling duidelijk dat de regeling niet altijd goed uitpakte. Zo werd in bepaalde gevallen de verstrekking van leefgeld hoger dan een reguliere bijstandsuitkering. Ook ontvingen ontheemden met een eigen inkomen nog leefgeld van gemeenten. Dit kwam door een aantal kennelijke weeffouten in de regelgeving. Deze worden in februari 2023 opgelost door de wetgever.

Grotere gezinnen krijgen minder leefgeld

Met de wijzigingen die in februari in gaan, komt er een zogenaamde staffel in het leefgeld. Dit betekent dat de omvang van het gezin bepaalt hoeveel recht er op leefgeld is. Door de staffel worden de bedragen per persoon lager. Dit heeft een directe invloed op wat je aan een gezin verstrekt. Een gezin bestaat uit 1 of 2 ouders en de minderjarige kinderen. Een voogd kan ook aan het hoofd van een gezin staan. De voogdij moet dan wel een wettelijke basis hebben. Als een gezinslid meerderjarig wordt, dan heeft deze persoon een zelfstandig recht op leefgeld. Wij zorgen voor de juiste normen in de programmatuur, jij hoeft enkel het juiste gezin op te voeren.

De burgemeester bepaalt bij inkomsten of er nog recht is op leefgeld

Vanaf februari besluit de burgemeester of er nog recht op leefgeld is als er sprake is van inkomsten. Er geldt geen wettelijke inkomensgrens. De mogelijkheid bestaat om het leefgeld volledig in te trekken. Maar er is ook een optie om dit gedeeltelijk te doen. Het lokale beleid regelt welke invloed inkomsten hebben op het leefgeld.

In CiVision Samenlevingszaken verreken je vanaf februari een bedrag aan inkomsten met de verstrekking. Je voert hiervoor het bedrag in dat je wilt verrekenen. Wil je toch volledig het recht intrekken? Dan beëindig je het dossier per de eerstvolgende peildatum.

Vrijwilligerswerk beloon je met een vrijwilligersvergoeding

Als een ontheemde in de gemeentelijke opvang vrijwilligerswerk doet, dan kiest je gemeente ervoor om wel of geen vergoeding te verstrekken. De vergoeding die je maximaal verstrekt is 14 euro per week. Ook als er geen recht is op leefgeld, kan een ontheemd persoon in de gemeentelijke opvang een vrijwilligersvergoeding krijgen. Er geldt geen wettelijk urencriterium voor deze vergoeding. Het lokale beleid bepaalt welke werkzaamheden in de opvang in aanmerking komen voor een vergoeding. Deze verstrek je eenvoudig via CiVision Samenlevingszaken. 

Met CiVision Samenlevingszaken verstrek je vanaf februari het leefgeld zoals het bedoeld is

Op dit moment werken we hard aan release 23.1 van CiVision Samenlevingszaken. Hierin nemen we alle wijzigingen in de regelgeving op die we hierboven schetsen. Zorg er dus voor dat je deze release zo snel mogelijk installeert. Dit maakt het verstrekken van het leefgeld eenvoudiger. Je beschikt dan over de juiste normen per gezin en je bent in staat om inkomen te verrekenen met het leefgeld.

Deel via:

‘Software moet de mens centraal stellen’

Robin Hutten, Businessanalist CiVision Samenlevingszaken
Robin Hutten - PinkRoccade Samenlevingszaken