Direct naar de content
icon search white
24 december 2020 - Nieuws

De AVG en datalekken

Weer is er een ziekenhuis in verlegenheid gebracht door een medewerker die onrechtmatig dossiers van patiënten inzag. Pas veel later is dit per toeval aan het licht gekomen doordat sommige verkregen gegevens in een boek werden terug gevonden. Binnen je gemeente heb je ook registraties die gevoelig kunnen zijn voor onrechtmatig gebruik.

iLogboek in onze Privacy en Security route
Met een product als iLogboek ben je veel beter en eerder in staat om onrechtmatige raadplegingen te onderscheppen. Dit is daarmee een onmisbare tool voor de Functionaris gegevensbescherming maar ook voor de Gegevensbeheerder om de kwaliteit en integriteit van de gegevens te waarborgen.

Rapportages in iLogboek
Het bevragen van persoonsgegevens op vreemde tijdstippen of een afwijkend aantal raadplegingen krijg je in beeld met onze applicatie: iLogboek.

Aantoonbaarheid centrale logging
Richting de toezichthouder Autoriteit persoonsgegevens kun je aantonen dat je de gegevensbescherming van je burgers de juiste aandacht geeft door het inzetten van een centraal logging component zoals bedoeld door VNG Realisatie.

Standaard voor Logging
VNG Realisatie heeft een nieuwe standaard vastgesteld voor logging. Via de quick start guide krijg je info over de nieuwe standaard en hoe deze in te passen in je landschap.

Neem contact met ons op
Heb je vragen over de nieuwe applicatie iLogboek? Neem dan contact op met je Accountmanager:

Willem Schepers | 06 149 456 27
Thomas van Son | 06 295 282 10 
Jochem Lam | 06 147 290 40

Deel via:

‘Samen met de klant komen tot een optimale ondersteuning van processen en diensten geeft me energie.’

Ton Timmermans, Product Owner Gegevensmanagement
Ton Timmermans website.png