Direct naar de content
icon search white
24 april 2017 - Nieuws

Congres Digitale Agenda 2020 - Samen Organiseren

Niemand kan het alleen. Maar door kennis en ideeën te delen, kunnen we - nee, gaan we samen zorgen dat we aan de doelstellingen van de Digitale Agenda 2020 voldoen. En de kennis en ideeën werden maar al te goed gedeeld tijdens het VNG/KING congres afgelopen april.

1500 geïnteresseerde deelnemers
300 vertegenwoordigde gemeenten
92 boeiende presentaties

Dit zijn een aantal van de indrukwekkende getallen van het VNG/KING congres Digitale Agenda 2020 - Samen Organiseren. Vanuit de businessunit Informatievoorziening waren wij vertegenwoordigd op dit congres. Om te netwerken, om te presenteren en om kennis te nemen van de verschillende ontwikkelingen binnen - en buiten ons domein. Via deze weg geef ik een korte terugkoppeling voor iedereen die er was en niet was.

Een sterke ambitie leidt
Het plenaire gedeelte werd ingevuld door Franc Weerwind (burgemeester van Almere), Digicommissaris Bas Eenhoorn en Jan van Ginkel (gemeentesecretaris van Zaanstad). Vanuit deze presentaties kwam de nodige ambitie naar voren: het tempo van innovatie en uitrol moet omhoog, en de dienstverlening moet beter en slimmer. De Digicommisaris ging daarbij ook in op individuele ontwikkelingen, waaronder de mogelijkheid om als burger interactie aan te gaan met de overheid via de berichtenbox. Een andere gemene deler vanuit de plenaire sprekers betrof de aansporing om met elkaar te ontwikkelen en het experiment aan te gaan om de dienstverlening te verbeteren.

Druk, drukker, drukst
De 92 deelsessies later op de dag waren themagewijs te bezoeken. Een druk bezocht thema betrof het spoor rondom privacy en security. Goed te verklaren natuurlijk, want met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 komt er het nodige op gemeenten af. Daarnaast is er sprake van een toenemende dreiging van cybercriminaliteit waar gemeenten mee te kampen hebben.

Samen komen we verder
Zelf participeerden wij met het onderwerp het optimaliseren van gemeenschappelijke infrastructuur. Met Anja Hoeben, beleidsmedewerker en projectleider bij SSC de Kempen, presenteerde Rolf van Deursen de ervaringen met CLIQ. Het werd een leuke en interactieve sessie waarin wij uiteindelijk uitgedaagd werden om CLIQ in te gaan zetten voor alle 388 gemeenten en niet alleen de eigen Digikoppeling-klanten. Een prikkelende stelling die zeker nog nagalmt in onze eigen gedachten.

In de andere presentatiesporen was het makkelijk en prettig kennismaken met verschillende partijen en ideeën. Daarbij is het uiteraard niet mogelijk alle 92 presentaties te bezoeken. Een leuk idee kwam ik tegen bij de presentatie van de gemeente Vlaardingen. Hier wordt geëxperimenteerd met het digitaal factureren en betalen van de erfpacht via de berichtenbox. Bij deze de uitnodiging om door jou opgedane ideeën met ons te delen. Samen komen we namelijk verder!

Al met al een goed besteedde dag die plenair werd afgesloten door Larissa Zegveld en de burgemeester van het fictieve plaatsje Turfbrug.

Deel via:

‘Samen kom je verder!’

Jelmer van der Windt, Product Manager
PinkRoccade_0139.png