Direct naar de content
icon search white
22 april 2021 - Nieuws

CLIQ e-factureren update

Ook in 2021 hebben we veel aandacht voor onze e-factureren oplossing via CLIQ. Na de overgang naar het modernere AS4 protocol hebben we nu aangetoond dat we compliant zijn conform de Europese eDelivery standaarden.

Implementatie AS4 protocol
Met ondersteuning van de Europese Unie hebben we onze e-factureren oplossing in CLIQ gemigreerd van het oude AS2 protocol naar het modernere AS4 protocol. AS4 biedt betere mogelijkheden op het gebied van security, data integriteit, betrouwbaarheid van aflevering en traceerbaarheid van de technische communicatie. Dit hebben we gerealiseerd in samenwerking met een aantal Europese bedrijven als onderdeel van het PROAS4-project.

De implementatie van het PROAS4-project
De Europese Unie stimuleert het uniforme gebruik van digitale diensten via haar programma Connecting Europe Facility beter bekend als CEF Digital. Ze heeft een aantal standaard software componenten ter beschikking gesteld die projecten als PROAS4 kunnen gebruiken. Deze componenten noemt CEF Digital building blocks.

Het belangrijkste doel van het PROAS4-project is de implementatie van het AS4-protocol en het upgraden van de Service Metadata Publishers (SMP) van 5 gecertificeerde PEPPOL Access Points van de consortiumpartners. Deze Access Points zijn gekoppeld aan hun eDelivery-oplossingen die door openbare en particuliere entiteiten uit verschillende lidstaten worden gebruikt voor de grensoverschrijdende uitwisseling van elektronische documenten. CLIQ e-factureren is ook zo’n Access Point.

De andere consortium partners zijn ESAM Tecnología, Transalis, Elcom, Easy Systems en Digital Cab.

De conformiteitstesten zijn uitgevoerd en succesvol afgerond!
In het PROAS4-project is het building block eDelivery gebruikt dat op de CEF Digital website staat vermeld als een AS4-conforme oplossing. Om aan te tonen dat we eDelivery op de juiste manier hebben geïmplementeerd moesten we de afgesproken conformiteitstesten uitvoeren en succesvol afronden. Dat is gelukt! Hiermee hebben we de conformiteitstestfase van het initiatief voltooid.

Wat betekent dit voor mij als gemeente?
Met het succesvol afronden van de conformiteitstestfase hebben we aangetoond dat CLIQ e-factureren voldoet aan de standaarden voor de Europese eDelivery oplossing. Daardoor kunnen we partijen die ook voldoen aan deze standaarden snel en soepel aansluiten.

Heb je interesse in e-factureren of CLIQ? Neem dan contact op met je Accountmanager.

Eric Peters, Product Owner Connectiviteit

De inhoud van deze publicatie is de verantwoordelijkheid van PinkRoccade Local Government en weerspiegelt niet het standpunt van de Europese Unie.

PROAS4_logo_funding.png

 

Deel via:

‘Samen kom je verder!’

Eric Peters, Product Owner Connectiviteit
PinkRoccade_0200.png