Direct naar de content
icon search white
29 april 2021 - Nieuws

CLIQ e-factureren project PROAS4 afgerond

In 2020 en 2021 hebben we deelgenomen aan het PROAS4-project van de Europese Unie. Doel van het project was de overstap naar het modernere AS4 protocol en aansluiten op de Europese eDelivery standaarden. Dat project is nu succesvol afgerond.

Overstap naar AS4 protocol
Als onderdeel van het PROAS4-project hebben we onze e-factureren oplossing in CLIQ aangepast van het AS2 protocol naar het modernere AS4 protocol. Daarmee sluiten we aan op de meest recente standaarden op het gebied van security, data integriteit en betrouwbaarheid en voldoen we aan de eisen van de OpenPeppol.

Succesvolle afronding
Om het PROAS4-project succesvol af te ronden moesten we slagen voor de connectiviteitstesten en de interoperabiliteitstesten van het eDelivery Core Service Platform. Dat is gelukt! Belangrijk om aan te geven is dat CLIQ e-factureren als eDelivery-oplossing is ontwikkeld volgens de elDAS-verordening (Verordening EU 910/2014 betreffende elektronische identiteits- en vertrouwensdiensten) en de vereisten ervan. Datzelfde geldt ook voor de andere bedrijven die hebben meegedaan in het PROA4-project.

De Europese Commissie heeft het PROAS4-project meegefinancierd op initiatief het CEF Telecom-programma dat door HaDEA (European Health and Digital Executive Agency) wordt beheerd. De coördinatie van het project was in handen van firma ESAM Tecnología waarbij PinkRoccade Local Government, Transalis, Elcom, Easy Systems en Digital Cab aan het project hebben deelgenomen en de genoemde taken hebben uitgevoerd.

Wat betekent dit voor mij als gemeente?
Met het succesvol afsluiten van het PROAS4-project hebben we aangetoond dat CLIQ e-factureren voldoet aan de standaarden voor de Europese eDelivery oplossing. Hiermee zijn we klaar voor de toekomst en verzorgen we graag de e-facturen uitwisseling voor je gemeente.

Heb je interesse in e-factureren uitwisseling via CLIQ? Neem dan contact op met je Accountmanager.

Thomas van Son | Thomas.vanSon@PinkRoccade.nl | 06 295 282 10
Jochem Lam | Jochem.Lam@PinkRoccade.nl | 06 147 290 40
Willem Schepers | Willem.Schepers@PinkRoccade.nl | 06 149 456 27

De inhoud van deze publicatie is de verantwoordelijkheid van PinkRoccade Local Government en weerspiegelt niet het standpunt van de Europese Unie.

PROAS4_logo_funding.png
Deel via:

‘Samen kom je verder!’

Eric Peters, Product Owner Connectiviteit
PinkRoccade_0200.png