Direct naar de content
icon search white
26 november 2020 - Nieuws

CLIQ e-factureren in beweging!

2020 is een jaar met veel veranderingen voor onze e-factureren oplossing via CLIQ. Naast de overgang naar het modernere AS4 protocol eerder dit jaar gaan we nu de aansluiting op Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) regelen.

AS4 als moderne opvolger
Met ondersteuning van de Europese Unie hebben we eerder dit jaar de migratie van het oude AS2 protocol naar het modernere AS4 gerealiseerd. AS4 biedt betere mogelijkheden op het gebied van security, data integriteit, betrouwbaarheid van aflevering en traceerbaarheid van de technische communicatie. Internationaal gezien wordt door een aantal partijen daarom ook alleen AS4 geaccepteerd. Inmiddels zijn we volledig over naar AS4.

PROAS4 is een project dat wordt medegefinancierd door de Europese Commissie via het CEF Telecom programma. Het CEF Telecom programma heeft als doel het AS4 protocol te implementeren en de Service Metadata Publishers (SMP) van vijf PEPPOL access points van de respectievelijke consortium partners te upgraden.

Het uitwisselen van e-facturen gaat via een Europese infrastructuur genaamd Peppol
Peppol is geen op zichzelf staande technische voorziening maar een afsprakenstelsel voor serviceproviders. De serviceproviders stellen in een netwerk een access-point ter beschikking voor het uitwisselen van de e-facturen. Zo'n access-point moet voldoen aan het afsprakenstelsel Peppol en wordt pas dan toegelaten op het netwerk. PinkRoccade Local Government is ook een gecertificeerde serviceprovider en biedt via CLIQ het access-point.
Om ervoor te zorgen dat de serviceproviders zich houden aan de afspraken zijn er Peppol autoriteiten in het leven geroepen. Deze autoriteiten houden toezicht en begeleiden de serviceproviders bij het aansluiten en de certificering. Tot 1 oktober was de Peppol autoriteit in Nederland de private stichting SimplerInvoicing. Met ingang van 1 oktober is de rol ingevuld door Nederlandse Peppolautoriteit (NPa). De NPa valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) heeft de rol van kadersteller en toezichthouder
De Nederlandse overheid is door de Europese regelgeving en de Nederlandse Aanbestedingswet verplicht om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. De Nederlandse overheid voldoet aan deze verplichting door te zijn aangesloten op Peppol. Om te kunnen garanderen dat de overheid ook in de toekomst is verzekerd van een veilige en betrouwbare digitale infrastructuur voor e-facturatie, heeft het ministerie van BZK de rol van kadersteller en toezichthouder in goed overleg per 1 oktober overgenomen van de private stichting Simplerinvoicing. Deze nieuwe Peppol autoriteit heet Nederlandse Peppolautoriteit (NPa).

Het goede nieuws is dat je als gemeente hier niets voor hoeft te doen!
De overgang naar de Nederlandse Peppolautoriteit heeft met name procedurele gevolgen voor ons als serviceprovider. Het contract met Simplerinvoicing loopt af en we sluiten een nieuw contract met de Nederlandse Peppolautoriteit dat in gaat per 1-1-2021. Daarbij worden een aantal eisen gesteld zoals bijvoorbeeld het overleggen van een ISO27001 certificaat. We voldoen aan de criteria en zorgen er op deze manier voor dat onze e-facturen oplossing via CLIQ ook in de toekomst gewaarborgd is.

Heb je interesse in e-factureren of CLIQ? Neem dan contact op met je Accountmanager.

Willem Schepers | 06 149 456 27
Thomas van Son | 06 295 282 10 
Jochem Lam | 06 147 290 40

De inhoud van deze publicatie is de verantwoordelijkheid van PinkRoccade Local Government en weerspiegelt niet het standpunt van de Europese Unie.

PROAS4_logo_funding.png
Deel via:

‘Samen verder’

Thomas van Son, Accountmanager
Thomas vrij.png