Direct naar de content
icon search white
23 september 2016 - Nieuws

Bent u al bekend met de gezinsmatch?

Vorig jaar is zowel in de landelijke Verwijsindex Risicojongeren (VIR) als in Zorg voor Jeugd de gezinsmatch geïntroduceerd. Een gezinsmatch ontstaat wanneer twee of meer hulpverleners een melding (signaal of ketenregistratie) gemaakt hebben, over twee of meer jongeren die volgens de landelijke VIR tot hetzelfde gezin behoren. Een gezin bestaat volgens de landelijke VIR uit ‘twee of meer jongeren die tenminste één dezelfde ouder hebben’. Deze definitie wordt op een later moment uitgebreid met ‘twee of meer jongeren die op hetzelfde adres wonen’.

De gezinsmatch

De gezinsmatch ontstaat in de landelijke VIR. Zorg voor Jeugd wordt hiervan op de hoogte gebracht en toont de gezinsmatch op het VIR-tabblad, op het jongere detailscherm. Hier vindt u de contactgegevens van de hulpverleners en organisaties waarmee de gezinsmatch ontstaan is. Ook vindt u vanaf de eerstvolgende release hier de zogenaamde matchsleutel. De jongeren waarvoor de match ontstaan is krijgen dezelfde sleutel. U kunt deze sleutel gebruiken om met de matchende hulpverlener te communiceren over de jongeren en zo de zorg rondom de jongeren en het gezin te coördineren.

Matches met andere regio's

Omdat de gezinsmatch in de landelijke VIR ontstaat, kunnen er matches ontstaan met andere regio’s en zelfs andere systemen. Zo kan het zijn dat een hulpverlener uit bijvoorbeeld Rotterdam contact met u opneemt omtrent uw gezinsmatch.

Mogelijk oude organisatienaam genoemd

In de landelijke VIR worden alle meldende organisaties vastgelegd met de huidige naam. Deze naam kan later (helaas) niet meer aangepast worden in de landelijke VIR. Indien uw organisatie van naam verandert, verandert deze naamgeving wel in Zorg voor Jeugd, maar blijft de originele naam bekend in de landelijke VIR. Omdat de gezinsmatch in de landelijke VIR ontstaat, wordt hierbij de origineel vastgelegde naam van de organisatie meegestuurd. De contactgegevens van uw organisatie zijn overigens wel up to date. Dit betekent dat er contact met u opgenomen kan worden over uw gezinsmatch, waarbij de oude naam van uw organisatie genoemd wordt. PinkRoccade Samenlevingszaken neemt dit punt mee in het eerstvolgende overleg met de landelijke VIR.

De eerstvolgende release (4.0) van Zorg voor Jeugd inclusief matchsleutel staat eind oktober 2016 gepland voor uitrol.

Deel via: