Direct naar de content
icon search white
13 februari 2020 - Nieuws

Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet wordt digitaal ondersteund door het Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV). Hierop moet de gemeente met de software aansluiten zodat zij op 1 januari 2021 plannen, verordeningen en toepasbare regels kunnen publiceren en vergunningaanvragen en meldingen ontvangen. Deze aansluiting op DSO LV regelt PinkRoccade voor je gemeente.

CLIQ DSO koppelvlakken: Digikoppeling en API’s
Met CLIQ voorzien wij in alle benodigde onderdelen voor DSO-LV. Daarbij verzorgen wij monitoring, beheer en onderhoud uit op de koppelingen. Bij problemen of calamiteiten nemen we direct contact met je op.

Met de invoering van het DSO verloopt al het elektronische berichtenverkeer via de Digikoppeling-standaard. Hiernaast worden ook moderne API’s ingezet. Beiden zijn vereist voor het uitwisselen van informatie bij de onderstaande processen:
• Vergunningaanvragen en meldingen ontvangen van Omgevingsloket
Via koppelvlakstandaard de Standaard Aanvragen en meldingen (STAM)

• Publiceren omgevingswetbesluiten bij de Landelijke Voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB)
Via koppelvlakstandaard de Standaard officiële publicaties (STOP)

• Registreren Toepasbare Regels
Via koppelvlakstandaard de Standaard Toepasbare regels (STTR)

Op dit moment bieden wij een aantrekkelijke aanbod aan: bij afname van alle 3 de koppelvlakken ontvangt de gemeente namelijk 20% korting.

De eerste helft van 2021 is er sprake van een duale fase
Nieuwe aanvragen en meldingen op het centrale Omgevingsloket van DSO moeten per 1 januari 2021 verplicht via het DSO STAM koppelvlak worden uitgewisseld. Aanvragen die in 2020 zijn ingediend via OLO moeten nog tot 1 juli 2021 worden afgehandeld via het OLO koppelvlak StUF LVO.

Concreet is er dus een duale fase van minimaal 6 maanden waarbij je gemeente zowel de processen vanuit DSO STAM als OLO StUF LVO moet ondersteunen. Wij zorgen ervoor dat gedurende deze fase beide koppelingen naast elkaar actief blijven.

Centraal inrichten en aansluiten
Om te voorkomen dat er een wirwar aan koppelingen vanuit diverse applicaties met alle Landelijke Voorzieningen ontstaat, richten we de koppelingen met DSO LV centraal in. Een groot voordeel daarvan is dat we je snel kunnen aansluiten. Een ander belangrijk voordeel is dat alle koppelingen via één kanaal lopen en je niet afhankelijk bent van een veelvoud van partijen die ieder een eigen manier van gebruik inrichting en beheer hanteren.

Een ander belangrijk aspect van het inzetten van een centraal knooppunt is dat je zelf regie houdt op het gebruik van gegevens namens je gemeente, standaarden en het juiste gebruik hiervan door:
• Centrale autorisatie op toegang en gegevens;
• Centrale monitoring;
• Centrale logging;
• Centrale inrichting van meervoudig gebruikte koppelvlakken door applicaties.

Neem voor een offerte of vragen contact met ons op
Wil je aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet? En ben je benieuwd wat dit aantrekkelijke aanbod voor jouw gemeente betekent? Neem dan contact op met je accountmanager!

Onze accountmanagers
Harald Steinmeijer | 06 295 259 24 of Harald.Steinmeijer@PinkRoccade.nl
Marijn van de Kerkhof | 06 134 587 80 of Marijn.vandeKerkhof@PinkRoccade.nl
Thomas van Son | 06 295 282 10 of Thomas.vanSon@PinkRoccade.nl

Deel via:

‘Samen verder’

Thomas van Son, Accountmanager
Thomas vrij.png