Direct naar de content
icon search white
23 september 2016 - Blogs

SAM - Zorg voor Jeugd in beeld: De regiobeheerder

Alle gebruikers van Zorg voor Jeugd zijn bekend met de term regiobeheerder. Maar wat doet een regiobeheerder nou eigenlijk?

De verdeling

In Noord-Brabant zijn vier regiobeheerders actief. Ook Groningen en Zuid-Holland Zuid hebben een eigen regiobeheerder. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat het signaleringssysteem gebruikt kan worden, ieder binnen hun eigen werkgebied.

Zo zorgt de regiobeheerder ervoor dat organisaties die zich bezighouden met jongeren tot 23 jaar aan kunnen sluiten op Zorg voor Jeugd en via Zorg voor Jeugd ook op de Verwijsindex Risicojongeren (de landelijke VIR). De regiobeheerder doet dit in samenwerking met PinkRoccade Samenlevingszaken, de leverancier van het systeem.

De werkzaamheden

Door de regiobeheerder worden de individuele gebruikers per organisatie aangemaakt. Zij stellen de gebruikers op de hoogte van hun inlogcodes. Al naar gelang de behoefte van de gebruikers worden door de regiobeheerders instructies gegeven voor het gebruik van het systeem. Dit kan zowel in groepsverband als individueel. Dat kan per regio wel een verschil uitmaken.

Regelmatig komt het ook voor dat de regiobeheerder een organisatie ondersteunt bij het inpassen van het gebruik van Zorg voor Jeugd in de processen van een organisatie. Ook wanneer een organisatie gebruik wil maken van een koppeling tussen het eigen zaaksysteem en Zorg voor Jeugd heeft de regiobeheerder hierbij een ondersteunende rol.

Kennis is gewenst

Aangezien Zorg voor Jeugd een applicatie is die door veel organisaties niet dagelijks wordt gebruikt, vervaagt de kennis nogal eens bij de gebruikers. Ondersteuning bij het gebruik behoort dan ook tot een dagelijkse taak van de regiobeheerder.

Wanneer organisaties Zorg voor Jeugd in gebruik hebben genomen ontstaat er behoefte aan overzichten uit Zorg voor Jeugd. Hiervoor zijn een aantal standaardrapportages gemaakt die door de regiobeheerders bewerkt worden, op maat voor de organisaties en gemeenten. Zij zorgen er hierbij ook voor dat privacy regels niet geschonden worden. Dat geldt voor zowel de privacy van de geregistreerde jongeren alsook de privacy van de gebruikers van het systeem. In sommige regio’s kunnen er incidenteel rapportages gemaakt worden waarin standaard niet is voorzien. De regiobeheerder zal een dergelijk verzoek in samenwerking met PinkRoccade Samenlevingszaken afhandelen.

Aandragen van ideeën

Een andere rol heeft de regiobeheerder bij het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit in Zorg voor Jeugd. Hij draagt hierbij ideeën aan vanuit de gebruikers, maar voeren ook discussie met PinkRoccade Samenlevingszaken over de wijze waarop aanpassingen plaats vinden in Zorg voor Jeugd. Eenmaal nieuw gebouwde modules en opgeloste problemen in Zorg voor Jeugd worden eerst getest door de regiobeheerders, voordat deze software in “productie” wordt genomen.

Verschillende malen per jaar komen de regiobeheerders bij elkaar om zaken te bespreken aangaande het systeem. Dat kan betrekking hebben op nieuwe ontwikkelingen, maar ook ten aanzien van opschoningsacties. Denk daarbij aan alle wijzigingen die hebben plaats gevonden in de jeugdzorg. Die hebben enorme gevolgen gehad voor alle ketenregistraties en signalen die in Zorg voor Jeugd zitten. Maar bijvoorbeeld ook voor alle beslisregels die aangepast moesten worden.

Sinds de ingebruikname van Zorg voor Jeugd is er al onvoorstelbaar veel gewijzigd in Zorg voor Jeugd en bij al die wijzigingen en aanpassingen is de regiobeheerder een belangrijke schakel tussen gebruiker en PinkRoccade Samenlevingszaken.

Steven Asselbergs
Regiobeheerder West-Brabant

Deel via: