Direct naar de content
icon search white
10 maart 2016 - Blogs

Zonnepanelen

Ondanks deze investeringen en inspanningen overwegen gemeenten diverse alternatieven voor het datadistributiesysteem en andere technische componenten.

Twee jaar geleden kocht ik samen met mijn vriendin ons eerste huis. Toen het winter begon te worden bleef het koud in huis. Nadat een specialist onze CV-installatie had gecontroleerd bleek dat wij een nogal complexe installatie hebben met een combinatie van vloerverwarming, radiatoren en een WTW-systeem. Helaas levert onze CV-ketel onvoldoende vermogen om goed in deze installatie te kunnen voorzien. Omdat de ketel ruim 10 jaar oud was hebben wij besloten deze direct te vervangen. De nieuwe ketel was duurder dan gepland maar sluit wel goed aan bij onze behoeften. Momenteel werkt het systeem zonder problemen en de winter is voortaan weer welkom thuis.

Bedrijfskritische systemen bij de gemeente

De gemeente beschikt over diverse bedrijfskritische systemen die een vergelijkbare rol spelen als een CV-installatie bij ons thuis. Als voorbeeld neem ik het datadistributiesysteem. De gemeente heeft een aantal jaren geleden een datadistributiesysteem geïmplementeerd, een heleboel koppelingen gerealiseerd en grote inspanningen gedaan om de gegevenskwaliteit op niveau te krijgen. Ook is de organisatie, ofwel de vakafdelingen met de gekoppelde applicaties, ondertussen gewend aan de nieuwe werkwijze en mogelijkheden die deze biedt. In veel gevallen is de nodige afstelling en finetuning uitgevoerd om het gewenste resultaat te bereiken. Op naar ‘the next step’!

Focus op the next step

Een grote groep gemeenten staat aan de vooravond van deze ‘next step’, namelijk het optimaal benutten van de gegevens die met alle koppelingen beschikbaar komen in de dienstverlening naar de burgers toe. Met behulp van ontwikkelingen als open, linked en big data neemt het aantal kansen hierin toe. Een mooi voorbeeld is een gemeente die met behulp van data uit het gegevensmagazijn en een aantal kritische systemen in de backoffice een onderbouwde inschatting kan maken van de ontwikkelingen in de zorgvraag van haar burgers. Ik vind het fantastisch dat hierdoor een dokterspost gebouwd wordt in een wijk waar de inwoners daar het meeste behoefte aan hebben.

Focus op vervanging

Ondanks de gedane investeringen en inspanningen overwegen gemeenten diverse alternatieven voor kritische systemen als het datadistributiesysteem of een vergunningenapplicatie. Als ik weer de parallel trek met mijn CV-installatie dan zie ik daarin niet de grootste toegevoegde waarde voor mezelf. Voor mij zijn de belangrijkste redenen om bedrijfskritische systemen die goed werken te handhaven als volgt:

  • Focus op techniek: Zelf vind ik dat een CV-ketel vooral goed moet werken zodat deze bijdraagt aan mijn grotere doel, namelijk een comfortabel leven leiden. In mijn ogen is een bedrijfskritisch systeem daarin identiek, het moet de gemeente ondersteunen om de dienstverlening aan de burgers te verbeteren. Het opnieuw realiseren van werkende koppelingen en processen voegt daarin weinig toe. Het legt wat mij betreft de focus op techniek in plaats van de toegevoegde waarde die informatie uit dit systeem kan bieden aan de gemeente en haar burgers. Het is tijd om te profiteren!
  • Druk op organisatie: het vervangen van een bedrijfskritisch systeem duurt over het algemeen maanden tot jaren. De tijd en capaciteit die deze vervanging van de gemeente vraagt kan niet besteed worden aan de grote hoeveelheid projecten die vanuit wetgeving, of toegevoegde waarde voor de gemeente en haar burgers, van belang zijn.
  • Kosten: bij de aanschaf van een nieuw systeem krijgt de gemeente te maken met extra kosten die de implementatie en migratie met zich meebrengen omdat alle werkzaamheden (zoals koppelingen en installaties) opnieuw uitgevoerd moeten worden. Ook kost de verandering in processen en afdelingen die een dergelijk project met zich meebrengt het nodige.
  • Risico: de implementatie van een nieuw systeem brengt het risico dat de benodigde functionaliteit in de nieuwe oplossing minder goed werkt. In theorie is bijvoorbeeld het aansluiten op de landelijke standaarden niet complex maar de praktijk leert dat het daadwerkelijk implementeren van de complete informatieketen naar de backoffice applicatie dat wel is. Het inregelen van onze CV-installatie bleek daar ook een voorbeeld van.

Persoonlijk zie ik daarom niet veel toegevoegde waarde in het vervangen van een systeem dat doet wat het belooft. Tenzij dat natuurlijk niet het geval meer blijkt te zijn.

Zonnepanelen

Terug naar ons huis. Ook daar werken wij aan ‘the next step’. Dat is voor ons de uitbreiding op het kritische systeem met als doel het vergroten van de toegevoegde waarde van het totaal. Hopelijk lukt het om dit jaar zonnepanelen te plaatsen.

Stefan Kuijpers

Sales Manager Informatievoorziening

Deel via:

‘Mijn droom: Gemeenten in staat stellen de kracht van informatie in te zetten zodat we samen de kansen benutten die onze maatschappij biedt.’

Stefan Kuijpers, Managing Director Informatievoorziening
Stefan 3 (1).png