Direct naar de content
icon search white
7 mei 2020 - Blogs

Wetenswaardigheden mei

Engelbert Wijnhoven, Productmanager Burgerzaken vertelt in dit blog meer over digitale dienstverlening met iBurgerzaken, innovaties in het vooruitzicht, veilige email iBurgerzaken, vernieuwing reisdocumentstelsel van RvIG, de GV regio-sessies, Logisch Ontwerp 3.13 en pilot eIDAS iBurgerzaken.

In elke digitale nieuwsbrief van de businessunit Publiekszaken, vind je een rubriek 'Wetenswaardigheden Burgerzaken' van mijn hand. Als Product Manager ben je continu bezig met de toekomst. En wat we moeten doen om het voor de burger en de medewerkers van de gemeenten makkelijker te maken.

Digitale dienstverlening met iBurgerzaken

Afgelopen weken is digitaal werken voor iedereen de nieuwe standaard geworden. Iedereen heeft wel een beetje zitten stoeien met online software. Hoe werkt het programma? staat je camera aan of uit? hoe werkt het geluid? Vanuit Publiekszaken zijn meerdere demonstraties gegeven van iBurgerzaken via Microsoft Teams naar aanleiding van aanbestedingen. Daarnaast zijn er meerdere webinars gehost vanuit GoToWebinar. Kortom: online dienstverlening in overvloed!

In het gebruik van iBurgerzaken via het digitaal kanaal zien we de afgelopen tijd ook een kleine groei. Maar veel belangrijker: er waren namelijk al 139 gemeenten die (voor de hele crisis) de dienstverlening via het digitaal kanaal aanbieden aan de burger. Dit is een groot compliment voor alle medewerkers van alle gemeenten die afgelopen jaren hard hebben gewerkt aan het optimaliseren van de digitale dienstverlening. We zien ook een recent succesverhaal: zoals Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel die versneld live gingen met diverse burgerviews. Gerda Dijkstra-Weidenaar, Informatiemanager bij Werkmaatschappij 8KTD:

‘Fantastisch! I love it when plans come together. Met versneld tempo en dan zo’n mooi resultaat. Waar hebben we dat eerder gezien 😉? Ik ben onwijs trots! Top gedaan Jelly Frankes, Jan-Willem de Vreeze en de rest van het team. Bedankt PinkRoccade voor het mede mogelijk maken ervan!’

Innovaties in het vooruitzicht

In mijn vorige blog is de status beschreven van de belangrijkste innovaties binnen iBurgerzaken, namelijk: iBijhouding, iVerblijfsobject, iDocumentcreatie en iGeboorte+. Met betrekking tot iGeboorte+ is er een succes te vieren. Eind vorige maand is er een “kindeke geboren te Ede”. De registratie is verlopen via de nieuwe oplossing waarmee voldaan wordt aan de nieuwe wet. Deze oplossing is samen met gemeenten en dé specialist in Nederland op het gebied van digitale identificatie, Evidos ontwikkeld. Het nieuwe geboorteproces inclusief ondertekenen van de verloskundige wordt nu verder geïmplementeerd bij gemeenten. Dit is een mooie innovatie, die ook in tijden van een Corona situatie toegevoegde waarde levert. Zelfs nu ook te gebruiken voor thuisbevallingen. 

Veilige email iBurgerzaken

iBurgerzaken krijgt een extra optie om veilig te mailen. Hiervoor gaan we een integratie realiseren met zorgmail. Er zijn namelijk al 84 gemeenten die zorgmail en iBurgerzaken gebruiken. Dus 1+1=3.

Gemeente Haarlemmermeer heeft deze functionaliteit al getest. In de aankomende release van iBurgerzaken gaan we beschikbaar stellen dat je per mail kunt kiezen om veilig (zorgmail) of standaard te mailen. We gaan dit samen realiseren met Enovation en eGem. Enovation is verantwoordelijk voor het platform zorgmail, waar ze in de zorgsector een belangrijke rol spelen op het gebied van veiligheid en communicatie. Met partner eGem is al een innovatie gerealiseerd, namelijk het aanbieden van iBurgerzaken via diginetwerk. 

Vernieuwing reisdocumentstelsel van RvIG

Vorig jaar zomer heeft Staatssecretaris Knops (BZK) een voorstel gedaan voor verbetering van het reisdocumentenstelsel (programma VRS) inclusief het Register paspoortsignaleringen (RPS). Samen met alle betrokken partijen (RvIG, Centric, Procura en PinkRoccade) wordt hard gewerkt om deze ambities vorm te geven. Voor iBurgerzaken heeft het grote impact om te kunnen voldoen aan deze verandering. De infrastructuur moet worden uitgebreid met extra componenten, zodat we op een veilige manier kunnen communiceren. Daarnaast is het nog wachten op de juiste specificaties vanuit de nieuwe voorzieningen. Vervolgens zijn de development teams aan de beurt om de software te ontwikkelen om te kunnen communiceren met nieuwe functies.

De planning is nog steeds om eind dit jaar deze vernieuwing live te brengen. Vanuit het platform wordt contact gezocht met RvIG om een kennis sessie te organiseren omtrent deze vernieuwing. Tevens worden afspraken gemaakt over de financiering. 

De GV regio-overleggen 

Elk jaar zijn er GV regio-sessies in april en mei. Altijd op een locatie bij een gemeente die optreedt als een gastheer. Eind maart is besloten om deze overleggen anders in te richten vanwege Corona. Het is altijd spannend om iets nieuws te beginnen, maar altijd zijn er mogelijkheden. De GV sessies van Bergen op Zoom, Dalfsen en Smilde zijn inmiddels geweest. Er waren zelfs meer deelnemers dan anders. Ronald Zijlstra van NVVB was zelfs even digitaal op bezoek geweest tijdens de sessie van regio 6: Dalfsen om te praten over iGeboorte+. Op 11, 12, 13 en 19 mei zijn er nog overleggen, je kan je nog steeds aanmelden via deze link. Hieronder zie je het programma:

Programma GV.jpg

Logisch Ontwerp 3.13

Inmiddels is er ook helderheid over de aanpassing van het Logisch Ontwerp. De aanpassingen bestaan uit de volgende, voor de gemeente relevante, wijzigingsvoorstellen:

  • WV125: Gezagsaanduiding, wordt een landelijke tabel (Tabel 61)
  • WV133: Recht op verwijderen van gegevens, voor (voormalige) partners bij geslachtswijziging
  • WV134: Overlijdensmelding aan RNI, via Tb02 aan de RNI

De wijzigingsvoorstellen zijn definitief en de ingangsdatum van LO3.13 is 3 oktober 2020.

Pilot eIDAS iBurgerzaken

Als PinkRoccade Publiekszaken trekken we samen op met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), VNG Realisatie en Logius rondom de ontwikkeling van de eIDAS-verordening. In de pilot van BZK, VNG, Logius en PinkRoccade, die in mei 2019 met succes is afgerond, is onderzocht of er een 'routeringsdienst' ingezet kan worden waarmee een dienstverlener via één koppelvlak aangesloten wordt op de verschillende eID-middelen. Middels eIDAS iBurgerzaken worden de doelstellingen van gemeenten gerealiseerd:

1. Verhogen van veiligheid en gebruikersgemak om binnen Europa online zaken te regelen
2. Voldoen aan de Europese eIDAS-verordening
3. iBurgerzaken processen aanbieden voor niet-ingezeten.

Naar verwachting stelt het ministerie de eerste versie van deze routeringsdienst beschikbaar in de zomer van 2020. Op de planning staat nog om in Q2 van 2020 deze koppeling ook te implementeren bij gemeenten.

Deel via:

‘Optimaliseren van processen dankzij innovaties met klanten en partners.’

Engelbert Wijnhoven, Productmanager
Engelbert Wijnhoven