Direct naar de content
icon search white
8 april 2020 - Blogs

Wetenswaardigheden april

Engelbert Wijnhoven, Productmanager Burgerzaken vertelt in dit blog meer over de geschiedenis van iBurgerzaken en de ontwikkeling richting een open platform voor alles en iedereen. 

Vanuit huis je aanvraag doen

De wereld en dus ook Nederland staat voor een groot gedeelte stil vanwege Corona. In mijn optiek is dat een goede zaak, want de gezondheid van de mens staat centraal en dit staat niet ter discussie. De overheid heeft een aantal ‘vitale beroepen’ benoemd die de samenleving draaiende moeten houden tijdens de Corona uitbraak. Ook de burgerzaken processen zijn bestempeld als noodzakelijke overheidsprocessen. Gelukkig biedt iBurgerzaken inmiddels meer dan 25 e-diensten en maken 96% van alle gemeenten hiervan gebruik. Dat betekent dat bij deze gemeenten de burgers vanuit huis een aanvraag online kunnen indienen. Ze hoeven niet naar het gemeentehuis te komen en dat is geheel conform de richtlijnen van het RIVM. 

‘Zo zet de Corona crisis de digitale dienstverlening extra in de belangstelling.’

Terug in de tijd toen iBurgerzaken nog niet bestond

Waar we het vandaag de dag digitale dienstverlening via iBurgerzaken normaal vinden en al veel ontwikkelingen op ICT gebied hebben gezien en toegepast realiseer ik me ook dat we niet zomaar op dat punt zijn gekomen. Het idee van iBurgerzaken is ontstaan in 2014. Toen werd de Wet Basisregistratie Personen (BRP) actief. De intentie was namelijk dat er een landelijke basisregistratie zou komen voor persoonsgegevens. Dit was de trigger om het dappere besluit te nemen om iBurgerzaken te ontwikkelen.

Het was een groot risico omdat de investering vele miljoenen zou bedragen. En toch was het noodzaak om deze stap te zetten; De legacy software Cipers was aan vervanging toe en met de komst van de BRP waren we niet in staat om dit goed te kunnen omarmen. Ons uitgangspunt is niet voor niets: software for life ontwikkelen! 

5 jaar later: 1,6 miljoen transacties per jaar

Inmiddels maken 157 gemeenten gebruik van iBurgerzaken. Hieronder vallen grote gemeenten zoals: Breda, Deventer, Ede, Enschede, Groningen, Haarlemmermeer, Helmond, Venlo en Zwolle. Later dit jaar voegen we ook de gemeente Apeldoorn en Amersfoort aan het rijtje toe. Ook samenwerkingsverbanden als de A2 gemeenten, de BEL Combinatie, Dimpact, DUO+, GR de Bevelanden, SSC de Kempen en bedrijfsorganisatie West-Betuwe maken gebruik van iBurgerzaken. Jaarlijks gaan er 1,6 miljoen transacties via iBurgerzaken, met een jaarlijkse groei van half miljoen transacties. 

We staan pas aan het begin van wat mogelijk is

We hebben al een grote inhaalslag gemaakt als het gaat om de dienstverlening voor iBurgerzaken. Toch staan we nog aan het begin van wat mogelijk is en houden we rekening met de ontwikkelingen die de komende jaren op Burgerzaken afkomen. In grote lijnen betekent dit dat de burger steeds meer centraal komt te staan, de mobiele revolutie verder gaat én de landelijke BRP helaas nog even op zich laat wachten. In mijn blog van januari is de roadmap gepresenteerd voor dit jaar. Hierbij een update:

 • De belangrijkste prioriteit was het ontwikkelen van iBijhouding. Deze module wordt gebruikt voor actualiseringen en correcties van de persoonslijsten. Dit is inmiddels opgeleverd conform plan en ontwikkeld samen met een kwartiermakersgroep. De module wordt in april uitgeleverd in de laatste release van iBurgerzaken, release 3.4.
 • De volgende nieuwe module wordt iVerblijfsobject. Het uitgangspunt is Common Ground en daardoor gaan we de mutaties rechtstreeks ophalen uit landelijke voorziening. Het verwerken van BAG-mutaties is een complex en intensief proces. iVerblijfsobject neemt die complexiteit voor haar rekening en dit zal leiden tot een efficiënt afhandeling van de BAG-mutaties. Zo bepalen we binnen iBurgerzaken óf er iets moet gebeuren. En hoeft de gebruiker dus niet meer elk bericht zelf te openen en beoordelen.
 • iDocumentcreatie is inmiddels in gebruik bij een aantal kwartiermakers. In de komende release gaan we deze zaken aandacht geven. In de overige releases dit jaar worden de laatste documenten afgerond van de openstaande processen zoals iAfstamming, iOverlijden, iHuwelijk en iReisdocumenten.
 • iGeboorte+: op basis van de nieuwe wet hebben we samen met gemeenten en dé specialist in Nederland op het gebied van digitale identificatie -Evidos- de oplossing voor ook thuisgeboorten ontwikkeld. Het nieuwe geboorteproces inclusief ondertekenen van de verloskundige wordt nu geïmplementeerd bij de eerste gemeenten. Dit is een mooie innovatie, die ook in tijden van een corona situatie belangrijk extra toegevoegde waarde levert. Zelfs nu ook te gebruiken voor thuisbevallingen.
 • Middels iService gaat de gemeente samen met een ervaren consultant werken aan optimalisatie van de (digitale) dienstverlening en het optimaliseren van de interne processen. Het is belangrijk om continue hier aandacht aan te geven. Er zijn al 40 gemeenten die op deze manier werken.
 • iAcademy is tijdelijk omgevormd naar een remote leeromgeving vanwege corona. Jaarlijks 8 specifieke thema’s, uitgebreide toelichting bij nieuwe releases en creëren van een netwerk van functioneel applicatiebeheer.
 • Functioneel applicatiebeheer dienstverlening (iFAB) krijgt ook steeds meer vorm. Er zijn steeds meer gemeenten die gebruik maken van de functioneel beheerders van PinkRoccade. Hierdoor krijgt de gemeente borging van continuïteit van de rol binnen de gemeente, heldere KPI’s om kwaliteit te waarborgen en training on the job van de functioneel applicatiebeheerders. Heb je ook interesse dan neem contact op met jouw accountmanager.

Een open platform voor alles en iedereen conform Common Ground

Naast de bovengenoemde ontwikkelingen mogen we natuurlijk Common Ground niet vergeten. 5 jaar geleden is bij de ontwikkeling van iBurgerzaken al gebruik gemaakt van het vijf-lagen-model waar ook Common Ground haar ontwikkelingen op baseerd. Hierdoor zijn we nu in staat om op de juiste manier in te spelen op de Common Ground ontwikkeling en samen met gemeenten en marktpartijen snel te innoveren. Het uitgangspunt van Open Data en Open Verbindingen vormt voor ons hierbij het uitgangspunt. In iBurgerzaken worden de eerste voorbereidingen gedaan om de nieuwe ontwikkelingen van Common Ground een plek te geven. We gaan dus steeds meer spreken van het open platform van iBurgerzaken. Hierbij kun je denken aan:

 • De eerste api’s uit het programma ‘Haal Centraal’. Namelijk de BAG api voor het ophalen van adresgegevens, de BRK api voor het ophalen van kadastrale gegevens bij een adresonderzoek en de BRP api voor het ophalen van buiten gemeentelijke personen.
 • Alle verandering en innovatie in het project ‘Vernieuwing Reisdocumenten Stelsel
 • Verzoeken vanuit derden. Het open platform iBurgerzaken biedt de mogelijkheid om deze apps van derden te koppelen, zoals de verhuisapp van gemeente Den Bosch en gemeente Eindhoven.
 • De digitale geboorte aangifte conform Common Ground

De beweging is ingezet

De Common Ground beweging zal de huidige informatiehuishouding veranderen en vernieuwen. Het is echter wel een voorwaarde dat de bestaande processen van de afdeling burgerzaken blijven werken zoals altijd. Ben je benieuwd hoe PinkRoccade en Common Ground bij kunnen dragen aan betere en snellere digitale dienstverlening? Meld je dan hier aan voor de Common Ground Community

Deel via:

‘Optimaliseren van processen dankzij innovaties met klanten en partners.’

Engelbert Wijnhoven, Innovatie Manager
Engelbert Wijnhoven