Direct naar de content
icon search white
3 januari 2020 - Blogs

Wetenswaardigheden januari

Engelbert Wijnhoven, de nieuwe Productmanager Burgerzaken neemt het stokje over van Mat Keijers. Hij vertelt meer over de volgende wetenswaardigheden: roadmap en meerjarenplan 2020 met specifiek aandacht voor iBijhouding, iVerblijfsobject, iGeboorte+, iDocumentcreatie, iBrondocumenten en de dienstverleningsproducten iAcademy en iFAB. 

De nieuwe Productmanager Burgerzaken

Mijn naam is Engelbert Wijnhoven. Samen met mijn lieve vrouw en twee heerlijke kinderen, Benjamin (10) en Julia (9) hebben wij een fijn thuis in Wijchen. Ik ben opgegroeid in Noord-Limburg en op mijn 18de vertrokken naar Nijmegen. Hier heb ik mijn studie volbracht en is mijn loopbaan begonnen. Na mijn opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) ben ik gaan werken in een psychiatrisch centrum. Vervolgens ben ik bij gemeente Arnhem gaan werken. Inmiddels ben ik alweer 4,5 jaar werkzaam bij PinkRoccade Publiekszaken. Vanaf 1 januari in de rol van Productmanager Burgerzaken.

PinkRoccade Publiekszaken

In 2015 ben ik begonnen als Manager Operations bij iBurgerzaken. Deze nieuwe oplossing voor burgerzaken was al een half jaar gelanceerd bij gemeente Waalwijk. Het doel van operations is dat de software van iBurgerzaken dagelijks vlekkeloos moet draaien. Immers maken iedere dag tal van burgers en ambtenaren gebruik van deze pakketten. Wat mij hierin zo aansprak is de constante uitdaging om aan het “vlekkeloos draaien” te voldoen, want de functionaliteiten nemen toe, steeds meer gemeenten en dus burgers maken gebruik van iBurgerzaken. Daarnaast worden er steeds meer en hogere eisen gesteld aan de technische omgeving en de beheerprocessen. Afgelopen jaar vierden we zelfs ons eerste lustrum; 5 jaar iBurgerzaken! Het was een geweldige dag waar maar liefst zo’n 274 bezoekers bij aanwezig waren. Dit is iets waar we echt trots op zijn. Het begin van 2020 mogen we weer nieuwe klanten verwelkomen, namelijk gemeente Amersfoort, Apeldoorn, Bommelerwaard en Haaksbergen.

Roadmap 2020

Bij gemeente Arnhem werkte ik in het team ‘functioneel beheer en informatiemanagement’. Elk jaar waren er meerdere projecten die een plek moesten krijgen op de roadmap, zoals de implementatie van van business intelligence systeem, een vastgoedsysteem en een gemeentebreed documentaire informatiesysteem. Belangrijk was om te kijken naar de interne en externe capaciteit. Deze ervaringen neem ik uiteraard mee in mijn nieuwe rol.

Als productmanager Burgerzaken is het belangrijk om een goede balans te zoeken tussen het aanpassen van bestaande functionaliteit en het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit. Belangrijke factoren voor het bepalen van de roadmap:

  • De wensen van bestaande klanten. Juist met deze marktsignalen gaan Team Care (Special Care) en Team Core – waar mogelijk – aan de slag;
  • Het voldoen aan de wetgeving. Afgelopen jaar hebben de aanpassingen doorgevoerd van Logisch Ontwerp GBA 3.12. Er komt een grote wijziging aan die betrekking heeft op het versturen van het berichtenverkeer;
  • Het volgen en implementeren van landelijke ontwikkelingen zoals Common Ground. In 2019 hebben we verschillende fieldlabs Common Ground bezocht, waar wij verschillende API’s succesvol hebben geïmplementeerd op een iBurgerzaken omgeving. In 2020 gaan we dit continueren en hopelijk zijn de API’s klaar voor productie;
  • Optimaliseren van user experience. Voorbeelden hiervan zijn het anders opbouwen van de schermen of het verbeteren van de performance van specifieke functies;
  • Onderhoud van koppelingen met iBurgerzaken. iBurgerzaken wordt steeds rijker aan functionaliteit. Dat is goed nieuws voor alle gemeenten. Voor een afdeling development betekent het tegelijkertijd steeds meer onderhoud.

iBijhouding; prioriteit boven alles…

De eerste maanden gaan we een nieuwe module ontwikkelen, namelijk iBijhouding. Deze module gaat gebruikt worden door de medewerkers backoffice voor actualiseringen en correcties van de persoonslijsten. Dit is een belangrijke laatste stap in het ontmantelen van de legacy software Cipers. Deze module krijgt daarom prioriteit nummer 1, zodat we deze belangrijke mijlpaal in Q2 2020 gaan realiseren.

Andere items op de roadmap van 2020:

iVerblijfsobject

iVerblijfsobject wordt een nieuwe module voor het verwerken van BAG-mutaties. Het uitgangspunt is Common Ground en daardoor gaan we de mutaties rechtstreeks ophalen uit landelijke voorziening. Het verwerken van BAG-mutaties is een complex en intensief proces. iVerblijfsobject neemt die complexiteit voor haar rekening en dit zal leiden tot een efficiënt afhandeling van de BAG-mutaties. Zo bepalen we binnen iBurgerzaken óf er iets moet gebeuren. En hoeft de gebruiker dus niet meer elk bericht zelf te openen en beoordelen.

>> www.iverblijfsobject.nl

iGeboorte+

iGeboorte heeft te maken met de nieuwe wetgeving. Op 6 november 2019 heeft de Koning een nieuwe wet vastgesteld waardoor de geboorteaangifte volledig digitaal kan worden afgehandeld. Vooruitlopend op dit Koninklijk Besluit heeft de gemeente Helmond samen met PinkRoccade Publiekszaken en Evidos een oplossing uitgewerkt die aansluit bij de dienstverleningsambities van deze en andere gemeenten. Zij zorgen ervoor dat de arts, verpleegkundige of verloskundige een belangrijke rol gaan vervullen binnen de geboorteaangifte.

>> www.igeboorte.nl

iDocumentcreatie

Inmiddels staat release 3.2 in het land en zijn gemeente Deurne, Helmond en Waalwijk live met iDocumentcreatie. Dit geldt voor de apps iVerblijf & Adres, iOnderzoek en iRijbewijzen. De komende releases zijn de volgende documenten beschikbaar in iBurgerzaken, namelijk de documenten uit de volgende apps iReisdocumenten, iVerzoek, iBegraafplaats, Burgerlijke stand (zonder aktes / LV) en Aktes en LV.

>> www.idocumentcreatie.nl

iBurgerzakenarchief compleet met iBrondocumenten

Wist jij dat iBurgerzaken veel zaken en documenten genereert die je archiefwaardig moet opslaan? Om ervoor te zorgen dat je met iBurgerzaken zaken archiefwaardig bent moet je onderscheid maken tussen het archiefwaardig opslaan van brondocumenten en zaken met bijbehorende documenten. 

  • iBrondocumenten zorgt ervoor dat je brondocumenten archiefwaardig opslaat. Brondocumenten hebben namelijk een andere bewaringstermijn dan zaken. Daarnaast biedt iBrondocumenten nog veel meer toegevoegde waarde, zoals het delen van brondocumenten tussen gemeenten met natuurlijk de juiste protocollering. Deze nieuwe module is middels API technologie benaderbaar. Nu alleen voor iBurgerzaken en op termijn (indien gewenst) ook voor andere burgerzaken software.
  • Met iArchief zorg je ervoor dat je zaken en de bijbehorende andere documenten archiefwaardig opslaat en kunt vernietigen als de vernietigingstermijn verstreken is.

>> www.ibrondocumenten.nl

P.S. Op 11 februari is er een webinar met het thema "iBurgerzakenarchief op orde". Aanmelden kan – binnenkort – via onze website.

iAcademy en iFunctioneel ApplicatieBeheer (iFAB)

Ook dienstverlening krijgt prioriteit in 2020. Het werk van burgerzakenmedewerkers wordt steeds complexer. De applicatie krijgt steeds meer koppelingen en innovaties. Hierdoor is het belangrijk om de juiste ondersteuning te bieden.

  • De applicatiebeheerders krijgen middels iAcademy continu de kennis en tools, zodat er nog effectiever en efficiënter gewerkt kan worden met iBurgerzaken. Thema van 2020 zal zijn: ‘Cipersloos werken’ waarbij extra nadruk wordt gelegd op de nieuwe documentcreatievoorziening van iBurgerzaken.
  • Functioneel beheer wordt ook steeds meer gevraagd door gemeenten. Middels deze iFAB-dienst komt er elke week een professional op locatie om de rol van functioneel beheerder te vervullen. Burgerzaken medewerkers ervaren deze dienst als zeer nuttig, omdat de efficiëntie en kennis hiermee direct toeneemt. De andere dagen van de week is een medewerker remote-beschikbaar voor eventuele vragen en / of problemen.
Meerjarenplan-2020.png

Meerjarenplan(bord) 2020

Alle gemeenten krijgen weer een update van het iBurgerzaken meerjarenplan(bord). In het eerste kwartaal komt je accountmanager naar je toe voor het bespreken en bijstellen van jouw meerjarenplan. Nog geen afspraak staan? Neem contact op met je accountmanager om deze in de agenda te zetten.

Voor iedereen is het een win-winsituatie om te weten waar we gezamenlijk naartoe werken. Hierdoor kunnen we de planning voor het implementeren van producten en diensten beter op elkaar afstemmen.

Ik wens iedereen een fantastisch goed en innoverend jaar toe!

 

 

Deel via:

‘Optimaliseren van processen dankzij innovaties met klanten en partners.’

Engelbert Wijnhoven, Innovatie Manager
Engelbert Wijnhoven