Direct naar de content
icon search white
6 november 2018 - Blogs

Wetenswaardigheden Burgerzaken (november 2018)

Leuk om te horen dat veel gemeenten bezig zijn met de toekomst. Na mijn vorige blogs over “worden dromen werkelijkheid” al mooie reacties ontvangen. De meeste reacties gingen over de toekomstige dienstverlening aan de burger en de veranderingen voor de medewerkers. Maar ook een aantal over welke producten en diensten nu al een bijdrage leveren tot het realiseren van de droom. Als je de basis nog niet op orde hebt, is het moeilijker te innoveren. En op dat laatste zoom ik deze keer in...

Meer inzicht in iBurgerzaken

Er is veel behoefte aan duidelijkheid in de stappen die we met iBurgerzaken (willen) zetten. Vanuit de markt kregen we concreet de vraag om meer inzicht te geven in ons aanbod. Vandaar dat we gekozen hebben een extra nieuwsbrief uit te brengen afgelopen week. Daarin een compleet overzicht van het huidige portfolio. De huidige producten en diensten en ook de klantervaringen kun je altijd teruglezen op onze website: Ga simpelweg naar www.iburgerzaken.nl.

Ik merk ook dat vele burgerzakenmedewerkers en leidinggevenden of beleidsmakers de nieuwsbrief nog niet ontvangen. Dat betekent veel onnodige vragen aan jou en aan ons. Vandaar nogmaals het verzoek de vorige extra nieuwsbrief of deze nieuwsbrief breed te verspreiden. >Direct aanmelden 

Meerjarenplan.jpeg

Meerjarenplanning om samen te innoveren

Naast deze nieuwsbrief vinden er individuele sessies plaats over het meerjarenplan. Dit jaar een 50-tal. Daarbij kijken we eerst naar jouw doelstellingen en dienstverlening (selfservicepercentages per proces) en procesoptimalisatie (snellere doorlooptijden). Deze uitkomsten vergelijken we met het gemiddelde van alle iBurgerzaken gebruikers. Vervolgens besproken we welke producten en diensten een belangrijke bijdrage gaan leveren om de gestelde doelstellingen te bereiken. Laagdrempelig en met mooie ondersteuning waar iedereen blij van wordt. De implementaties worden in de tijd uitgezet. We kijken 3 jaar vooruit, waardoor innoveren en verbeteren een dagelijks gebeuren is. Meld je aan bij jouw accountmanager als je dit ook voor jouw gemeente wilt doen.

GV regio-overleggen goede basis voor innovaties

Innovaties starten altijd met het krijgen van een goed idee dat we vervolgens met kwartiermakers in co-creatie ontwikkelen. Daarna volgt het proces van verkopen, implementeren, ervaringen opdoen en verbeteren. Het is mooi om te zien hoe medewerkers van diverse gemeenten een bijdrage leveren. Daarnaast is het heel leuk om aan dit soort kwartiermakerprojecten mee te doen.

Deze vraag start meestal bij de regio-overleggen van de GebruikersVereniging. Ook ditmaal hebben we weer voor diverse nieuwe initiatieven kwartiermakers gevraagd. En we zijn heel blij met de grote interesse tot deelname aan en vanuit deze overleggen.

De Q4 ronde 2018 waren er zelfs meer dan 200 deelnemers aan de regiosessies. Klasse! Er vindt heel belangrijke informatie-uitwisseling plaats. Men leert elkaar kennen. En het is de basis om je op te geven voor kwartiermaker of het geleerde als kwartiermaker te delen. De data voor 2019 verwachten we weer snel te kunnen communiceren. Hopelijk ben jij er dan ook (weer) bij?

Innovaties 2019

Voor 2019 staan er weer een aantal innovaties op de agenda. Onderstaand de belangrijkste om rekening mee te houden:

"Portfolio": Reeds gereed voor implementatie 2019 

Dit geldt voor iRapportage, iVerblijf & Adres, iVerblijf & Adres Inschrijving (met Oribi), iBegraafplaats. En diverse zaakkoppelingen vanuit iBurgerzaken worden geïmplementeerd. Wellicht zijn deze producten ook relevant voor jou. Daarnaast is iService ons nieuwe dienstverleningsproduct dat je vooral helpt om het gebruik van iBurgerzaken voor de burger en jouw medewerkers te verhogen en te verbeteren.

>Portfolio iBurgerzaken

"Innovatieprogramma": In 2019 ter beschikking 

Hiertoe behoren onder andere:

  • De koppeling met Handboek Burgerzaken Amsterdam (HBA). Een veelgevraagde koppeling. Officieel aangekondigd op de GV regio-overleggen. Deze koppeling kan nu besteld worden;
  • iRapportage Dashboard met actuele informatie voor managers. Ook beschikbaar op de mobiele telefoon. Planning: 2e kwartaal 2019;
  • iBrondocumenten, een landelijke voorziening voor het opslaan en raadplegen op BSN van uw brondocumenten. Planning medio 2019;
  • De aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) via iBurgerzaken. Planning 1e kwartaal 2019. Nog onderdeel van SPP3 implementatie;
  • iNaturalisatie. Nu leverbaar en onderdeel van je SPP3 implementatie;

Daarnaast secure mail. En zodra de pilot van de NVVB afgerond is, ook de ondersteuning op basis van BSN van eIDAS.

"Innovatieprogramma": Nieuwe innovaties 2019

Hiervoor vragen we nog kwartiermakers om mee te doen. Een aantal gemeenten hebben zich al opgegeven tijdens de regio-overleggen. Deze gemeenten gaan we op moment van start zeker benaderen.

De belangrijkste hiervoor:

  • iBijhouding, ofwel het volledig afhandelen van actualiseringen en correcties in iBurgerzaken;
  • iBAG waarbij we de BAG-mutaties gemakkelijker via iBurgerzaken gaan verwerken;
  • iBurgerzaken e-Learning om je kennis op niveau te houden en extra ondersteuning te hebben tijdens het gebruik.

>Innovatieprogramma iBurgerzaken

"Toekomstdroom": iBurger

Daarnaast gaan we starten met iBurger. Het portaal voor de burger om zich te identificeren, de eigen gegevens te beheren en de overheidsdienstverlening aan te vragen. Ik noem het mijn.IK.nl. Het vervolg of aanvulling op mijn.Overheid.nl. De burger is dan in regie. Deze innovatie gaat de komende jaren door. Het is goed om daar al mee bezig te zijn. Om zo de toekomstige dienstverlening stapsgewijs eigen te maken. Er zijn al veel initiatieven op dit gebied. Het past helemaal binnen onderstaand schema; van droom naar werkelijkheid.

Juiste blog Matt.png

Heb je onze nieuwsbrief nog niet? Vergeet je dan niet aan te melden, zodat je deze update nooit meer hoeft te missen. Stuur bovendien deze nieuwsbrief door naar je collega’s die wellicht de nieuwtjes ook willen weten.

Deel via: