Direct naar de content
icon search white
7 augustus 2017 - Blogs

Wetenswaardigheden Burgerzaken (augustus 2017)

Deze maand vooral aandacht voor het initiatief van de VNG en een aantal gemeenten over de mogelijkheden van een doorstart van de BRP. Volgende nieuwsbrieven gaan we in op onze nieuwe producten en diensten.

Veel leesplezier en voor degene die nog op vakantie gaan, een mooie vakantie gewenst.

Gaat de GVRP de BRP vervangen?

Was het laatste nieuws dat de BRP niet doorgaat, dan is nu het laatste nieuws dat er een nieuw initiatief is, genaamd Gemeentelijke Verenigde Registratie van Persoonsgegevens (afgekort GVRP). Onderstaand het gepubliceerde artikel van de VNG hierover.

Zoals in de vorige nieuwsbrief al is aangegeven sta ik positief tegenover deze landelijke initiatieven. Dus, nu de oBRP niet meer doorgaat, ook tegenover dit nieuwe initiatief van de VNG en enkele grotere gemeenten. Vandaar nog een keer goed om ons beleid kenbaar te maken:

  1. De komst van de BRP, of nu mogelijk de GVRP, is een goede zaak voor alle burgers van Nederland en zal bijdragen tot verbetering van de dienstverlening. We staan hierin heel positief en hopen dan ook dat de landelijke BRP of GVRP door zal gaan. Ik zal daarom deze landelijke initiatieven blijven ondersteunen. En ook het nieuwe initiatief van de VNG gaan we ondersteunen.
  2. De gebruikers van iBurgerzaken hoeven zich geen zorgen te maken. Als er geen BRP of GVRP komt, blijven we de berichten op de huidige werkwijze ondersteunen. Als er een BRP of GVRP komt, sluiten we daar uiteraard op aan.
  3. We gaan verder met ons investeringsprogramma om nog meer burgerzakenprocessen te optimaliseren met selfservicemogelijkheden voor burgers en bedrijven, en een efficiëntere afhandeling door de medewerkers.
  4. We gaan met een aantal strategische klanten en belangenpartijen om tafel om de nieuwe situatie te bespreken en te vertalen naar aangepast beleid en oplossingen voor de gemeenten en onze iBurgerzaken klanten.

Jammer dat er weer een periode van onduidelijk is gekomen. Ik verwacht pas begin 2018 meer duidelijkheid of het nieuwe initiatief kansrijk is. Laat dat u niet weerhouden uw dienstverlening naar de burger te verbeteren. Ook nu geldt: wacht niet tot morgen, wat u vandaag al kunt bereiken voor uw burgers.

========================================================

Onderstaand de VNG publicatie:

Gemeenten bundelen krachten voor moderne persoonsregistratie

Naar Dienstverlening aan inwoners en ondernemers

2 augustus 2017

Bij gemeenten is een ongemakkelijke situatie ontstaan vanwege de door de Tweede Kamer bij de minister van BZK afgedwongen stop van Operatie BRP. Inmiddels is een initiatief ontstaan om ervoor te zorgen dat realisatie van een moderne persoonsregistratie voor gemeenten de komende jaren mogelijk blijft.

Als bestuurlijk partner zijn gemeenten voor een voldongen feit gesteld. Het bereiken van de doelen die Operatie BRP (oBRP) nastreefde en die door gemeenten nog steeds van belang worden geacht, is onzeker geworden. Ook gemeenten waren voor een bezinning zoals door de Minister aan de Tweede Kamer is voorgesteld, maar de huidige situatie maakt gezamenlijke bezinning met open vizier voor alle opties, onmogelijk.

Gemeentelijke Verenigde Registratie van persoonsgegevens

In lijn met de beweging Samen Organiseren is afgelopen weken een groep gemeenten opgestaan waaronder Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Den Haag en Haarlem die samen met NVVB,VNG en KING ernaar streven niet al het tot nog toe verrichte (denk)werk rondom een moderne persoonsregistratie verloren te laten gaan. Dat resulteerde in een initiatief met als werktitel ‘Gemeentelijke Verenigde Registratie van persoonsgegevens’. Inmiddels is op basis van dit initiatief opdracht gegeven om dit jaar een oriëntatie uit te voeren en ervoor te zorgen dat realisatie van een moderne persoonsregistratie voor gemeenten in de komende jaren mogelijk blijft.

Een team van voorheen bij oBRP betrokkenen draagt bij aan dit initiatief. Met hen en betrokken gemeenten maken wij een ontwerp voor de Gemeentelijke Verenigde Registratie van persoonsgegevens. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij u hierover via onze sites en andere communicatiekanalen van VNG, KING en NVVB.

===================================================================================================

Het landelijke congres #GPSC17:
Meld je NU aan…vol is vol

De workshops binnen de Landelijke Selfservicecompetitie voor Gemeenten (#LSG17) brengen veel beweging in de digitale dienstverlening. Ongekend goede resultaten (tot 100% selfservice) op heel veel dienstverleningsproducten en bij steeds meer gemeenten.

Deze leerervaringen willen de deelnemende gemeenten graag delen. Dat gaat gebeuren op ons landelijk congres; het Grote Publiekszaken Selfservice Congres (#GPSC17). Net als de 23 gratis workshops die nu gehouden worden, is ook dit congres gratis. Dit congres is zeker bedoeld voor bestuurders én managers (teamleiders) Burgerzaken/Publiekszaken. We organiseren dit samen met iBestuur.

Meld je aan voor #GPSC17, hier moet je bij willen zijn. Wacht niet, want vol=vol.

Overgang van BOCO- naar NEN-norm moet voor 1 oktober zijn uitgevoerd

De deadline hiervoor was in eerste instantie 1 april 2017. Gezien de complexiteit in de keten werd dit eerder al verlengd naar 1 juli 2017. En inmiddels valt op de website van RvIG te lezen: “Op 1 oktober 2017 moeten alle straatnamen van actuele adressen die langer zijn dan 24 tekens ingekort zijn conform de NEN-norm.”.

Inmiddels hebben we hiervoor een geautomatiseerde oplossing beschikbaar. Daarbij zijn er 3 situaties:

  • Je hebt de Burgerzaken- én BAG-applicatie van PinkRoccade: dan bieden wij een geautomatiseerde oplossing voor de BAG en Burgerzaken
  • Je hebt de Burgerzakenapplicatie van PinkRoccade en de BAG-applicatie van Vicrea: dan bieden wij een geautomatiseerde oplossing, nadat er contact is geweest met Vicrea over de benodigde update
  • Je hebt de Burgerzakenapplicatie van PinkRoccade en de BAG-applicatie van een andere leverancier dan PinkRoccade of Vicrea: neem contact op met je BAG leverancier zodat we op basis van nacalculatie een geautomatiseerde oplossing voor u aanbieden voor Burgerzaken

Meer informatie

---- 

Ontvang je onze Publiekszaken nieuwsbrief nog niet? Vergeet je dan niet aan te melden, zodat je deze update nooit meer hoeft te missen... Stuur bovendien deze nieuwsbrief door naar je collega’s die wellicht de nieuwtjes ook willen weten.

Deel via: