Direct naar de content
icon search white
10 februari 2016 - Blogs

Wat MijnOverheid voor gemeenten kan betekenen

Begin 2014 verhuisde ik naar mijn huidige woonplaats. Vlak daarvoor had ik de Berichtenbox van MijnOverheid geactiveerd, waardoor ik digitaal berichten kon ontvangen van de overheid. De Belastingdienst stuurde me vanaf dat moment digitaal berichten over mijn toeslagen en van de RDW kreeg ik herinneringen dat mijn auto aan de beurt was voor de APK. Maar tot mijn positieve verrassing maakte ook mijn nieuwe gemeente al gebruik van de Berichtenbox en kwamen mijn gemeentelijke belastingaanslagen ook digitaal binnen. Vanuit mijn eigen Berichtenbox bekeken is er sindsdien niets veranderd, maar schijn bedriegt!

Momentum

Op dit moment gebeurt er veel rondom de Berichtenbox. Logius besteedt veel aandacht aan de doorontwikkeling en de campagne van de Belastingdienst zorgt voor een extra impuls. Uitgesmeerd over 2016 en 2017 zal de Belastingdienst volledig overgaan naar digitale communicatie via de Berichtenbox, zonder dat de brievenpost nog gebruikt wordt. Het aantal burgers met een geactiveerde Berichtenbox zal hierdoor explosief toenemen. Het begin van deze toename kunnen we al zien in het actuele aantal actieve Berichtenbox-gebruikers van bijna 3 miljoen burgers, een stijging van een miljoen ten opzichte van juli 2015. Dit is dus hét moment om als gemeente gebruik te maken van dit momentum!

Potentieel

Vanuit de overheid bezien is de Berichtenbox het enige juridisch correcte alternatief voor de briefpost, met een wettelijk vastgelegde gegarandeerde aflevering. Daarnaast is de Berichtenbox dé manier om als gemeente invulling te geven aan de digitalisering en verbetering van de dienstverlening volgens het programma Digitaal 2017 en de Digitale Agenda 2020. Vooral omdat dit samenkomt met het feit dat ik het als burger bijzonder aantrekkelijk vind om één centrale digitale inbox te hebben, waarop al mijn communicatie vanuit de overheid binnenkomt. Iedereen herkent wel hoe vervelend het kan zijn om tientallen accounts en wachtwoorden bij te moeten houden. Het laatste waar ik op zit te wachten, is dat ik er bij een toekomstige verhuizing een nieuw account voor een gemeentelijke PIP-website (Persoonlijke Internet Pagina) bij krijg. Er is echter nog een hele weg te gaan om het potentieel van de Berichtenbox volledig te benutten.

Verder denken dan alleen de aansluiting

De aansluiting op MijnOverheid Berichtenbox is pas de beginstap om deze win-win voor overheid en burger te bereiken. We zijn er pas met z’n allen als er uiteindelijk geen enkele briefpost vanuit de overheid meer op mijn deurmat valt. Momenteel is bij de 93 van de 390 gemeenten die een MijnOverheid Berichtenbox-aansluiting hebben vaak pas één proces gedigitaliseerd. Daarom is het belangrijk om als gemeente verder te denken dan dat eerste proces. Inventariseer alle uitgaande communicatiestromen naar de burger, deel deze op in behapbare stukken en maak een plan om stap voor stap al deze stromen te digitaliseren van briefpost naar Berichtenbox. Applicatiekoppelingen kunnen hierin niet alles afdekken, omdat lang niet alle processen waarbij communicatiestromen richting de burger plaatsvinden werken met een gekoppelde domeinapplicatie. Elke gedigitaliseerde communicatiestroom is een stap voorwaarts in duurzaamheid en kostenbesparing, maar vooral in betere dienstverlening richting de burger. Want het is prachtig dat de aanslag voor de hondenbelasting in mijn Berichtenbox staat, maar de volgende stap is dat updates over de uitgebreide wegwerkzaamheden in mijn wijk ook van mijn brievenbus naar de Berichtenbox gaan.

Wil je ook weten wat je als gemeente kan besparen met de overstap naar Mijn Overheid? Vul dan deze tool in!

Thibault Kroonen

Informatie Architect

Deel via:

‘Stapsgewijs en op je eigen tempo de gemeentelijke integratie verbeteren én aan kunnen sluiten op Common Ground. Dat is ons gezamenlijke doel.’

Thibault Kroonen, Product Manager Informatievoorziening
Pink_Roccade_Thibault_Kroonen_2685 vrij website.png