Direct naar de content
icon search white
15 november 2022 - Blogs

Wat brengt 2023 het sociaal domein?

Het sociaal domein beweegt altijd en wij bewegen mee. Dit betekent dat wij alle ontwikkelingen op de voet volgen. We passen onze applicaties aan als wet- en regelgeving hierom vraagt. De laatste maanden van het jaar breken aan en we kijken vooruit. Niet alleen naar wet- en regelgeving, maar ook naar ontwikkelingen in onze oplossingen. Hierbij geven we je een overzicht van de wijzigingen die we in 2023 en verder verwachten.

Het sociaal domein beweegt altijd

En als PinkRoccade bewegen wij mee. Dit betekent dat wij alle ontwikkelingen op de voet volgen. Zo zorgen we dat we onze applicaties aanpassen als wet- en regelgeving dit vraagt. De laatste weken van het jaar breken aan en we kijken vooruit. Niet alleen naar wet- en regelgeving, maar ook naar ontwikkelingen in onze oplossingen. Hier een overzicht van de wijzigingen die we in 2023 en verder verwachten.

Ook in 2023 verstrek je Energietoeslag

In 2022 startte de regeling voor Energietoeslag. Het verstrekken van Energietoeslag via de categoriale bijzondere bijstand blijft in 2023 mogelijk. Hiervoor paste de wetgever de Participatiewet aan.

Er komen aanpassingen in de regeling voor leefgeld omdat deze soms oneerlijk uitpakte

Door de onrust in Oekraïne vluchtten veel inwoners van dit land naar Nederland. Wij bieden hen opvang. Deze opvang bestaat uit onderdak, maar ook het verstrekken van leefgeld. Sinds het voorjaar van 2022 doe je dit via CiVision Samenlevingszaken. De tijdelijke leefgeld-regeling Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO) krijgt een vervolg. Hier zijn wel aanpassingen voor nodig omdat de regeling soms oneerlijk uitpakte. De RooO ondergaat dus een aantal wijzigingen. Er komt een duidelijker staffel zodat het leefgeld naar beneden wordt bijgesteld als er sprake is van grotere gezinnen. Ook moet het leefgeld kunnen stoppen als er sprake is van inkomsten. De plannen zijn om gemeenten hiervoor toegang te geven tot de polis-administratie van het UWV.

Integraal werken wordt makkelijker met de Wams in handen

Al bij invoering van de decentralisaties in het sociaal domein was er behoefte aan een wet als deze. Met de Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) kun je meer betekenen voor je inwoner. Je wisselt eenvoudiger informatie uit met andere disciplines in het sociaal domein. Je weet zo sneller wat er speelt in het leven van je inwoner. Dit maakt het makkelijker om de beste interventies in te zetten. Ook de inwoner is er beter mee af. Deze wet dwingt de gemeente namelijk ook om breder te kijken. Wanneer je vermoedt dat er meervoudige problematiek speelt moet je een melding in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) starten. Bij het onderzoek naar deze melding stel je vast of er ondersteuning vanuit andere wetten in het sociaal domein nodig is. Bijvoorbeeld vanuit de Participatiewet, de Jeugdwet of de Wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening. De regering wil deze wet in het 4e kwartaal van 2022 aan de Tweede Kamer aanbieden.

Met de nieuwe iStandaarden communiceer je nog efficiënter met je ketenpartners

Zet het eerste weekend van april 2023 maar vast in je agenda. In dat weekend nemen we de volgende versie van iWmo en iJw in gebruik. Dit betekent dat je vrijdag 31 maart de laatste berichten via versie 3.1 verstuurd. Op 1 april 2023 vindt de implementatie plaats en op 3 april is voor de iWMo en iJw versie 3.2 in gebruik. We zorgen dat wij op tijd klaar zijn voor deze nieuwe standaard. De invoering gaat via een zogenaamd big-bang-scenario. Dat betekent dat we in 1 keer over gaan naar deze nieuwe standaard.

Met iSamenleving voer je strakke regie op de Wet inburgering    

Vanaf de zomer van 2022 werken we aan een herpositionering van de Wet inburgering in onze applicaties. Je bent gegevens van de inburgeraar gaan beheren in CiVision Samenlevingszaken. Maar dat kan veel logischer liet je ons weten. Wij beamen dit en zorgen er voor dat je vanaf het begin van 2023 in iSamenleving met de Wet inburgering werkt. Zo beheer je de gegevens in iSamenleving. En voer je tegelijkertijd met de juiste tools de regie. CiVision Samenlevingszaken gebruik je dan alleen nog voor je administratieve taken.

iParticipatie kent veel meer mogelijkheden

In het 4de kwartaal van 2022 maakt iParticipatie een grote aanpassing door. Deze aanpassing is technisch van aards en vooral onderhuids. Maar als gebruiker merk je hier binnenkort ook al veel van. Door nieuwe techniek zijn de mogelijkheden straks eindeloos. Je stelt de meest gevarieerde vragenlijsten op en kunt zo alles op maat inrichten. Ook zorgen we voor meer communicatie rondom documenten in iParticipatie. We leggen hiervoor een koppeling met CiVision Samenlevingszaken.

CiVision Samenlevingszaken wordt verder doorontwikkeld

Voor de doorontwikkeling werken ontwikkelaars op dit moment hard aan de onderliggende techniek. We hebben uitgebreide plannen om ook de functionaliteiten te verbeteren. Deze plannen maken we in Co-creatiesessies. Daarin vragen we klanten mee te denken aan de ideale oplossing. We haalden al veel ideeën op. Deze werken we in 2023 verder uit en we maken dan ook afspraken over wanneer wat functioneel is. Je verwacht van ons dat we de gebruikerservaring en ook het uiterlijk van CiVision moderniseren. Dat gaan we zeker doen. Zo zorgen we dat alle applicaties met elkaar op 1 lijn staan. En we ons klaar maken voor de toekomst.

Kortom, wij zien 2023 positief tegemoet.

Deel via:

‘Software moet de mens centraal stellen’

Robin Hutten, Businessanalist CiVision Samenlevingszaken
Robin Hutten - PinkRoccade Samenlevingszaken