Direct naar de content
icon search white
28 november 2019 - Blogs

Van data naar informatie

Inmiddels maken ruim 100 gemeenten gebruik van iNzicht. Ruim 2 jaar geleden zijn we gestart in co-creatie met gemeenten voor de ontwikkeling van iNzicht Sociaal domein. Op dit moment zijn we met iNzicht actief op de domeinen; Zaak, Ruimte & Omgeving, Burgerzaken en het Sociaal domein. Met Financiën zitten we in de oriëntatiefase.

iNzicht is een digitaal informatieplatform waar beleidsrelevante management- en stuurinformatie is op te roepen vanuit bovengenoemde domeinen. Op dit moment is er veel basis sturingsinformatie beschikbaar. Vanuit een groot aantal gemeenten is er behoefte aan de volgende stap. Waarin zij niet alleen de vragen van nu beantwoorden zoals “stijgt het aantal instromers dat gebruik maakt van een WMO voorziening?” Maar ook nieuwe vragen kunnen beantwoorden, zoals; “wat is de te verwachten bevolkingssamenstelling in een nieuwbouwwijk en welke voorzieningen horen daarbij?”. Om deze toekomstvragen te beantwoorden is er een grote hoeveelheid data en historie van data nodig.

Wij zetten graag met jullie deze volgende stap met iNzicht 360
Met iNzicht 360 heb je onder andere een datawarehouse waarmee je een duurzame oplossing tot je beschikking hebt om verdere stappen te zetten richting een datagedreven gemeenten.

Gelukkig is bijna elke gemeente inmiddels bezig met het thema datagedreven sturing en verantwoording. Ieder in zijn eigen tempo. De huidige dataprojecten variëren van experiment tot reeds verankerde plannen: do, check, act cycli. Hiermee is datagedreven sturing een dynamisch en snel ontwikkelend onderwerp.

Als PinkRoccade zijn wij er voor alle lokale overheden in Nederland
Wij zijn klaar om samen oplossingen voor de toekomst te ontwikkelen. Graag zetten wij met jullie de volgende stap richting een volledig datagedreven werkende gemeenten. Waarbij wij met gemeenten meetbare resultaten willen behalen om zo met behulp van data: efficiënter, effectiever en innovatiever te werken.

De oplossingen om deze doelen te bereiken willen wij met jullie realiseren
Het einddoel is om alle organisatielagen en belanghebbenden te voorzien van bruikbare stuur- en verantwoordingsinformatie, iNzicht 360. Uiteraard met vervulling van de randvoorwaarden als privacy en informatieveiligheid.

Roadmap datagedreven sturing
Benieuwd naar deze volgende stap en wil je de roadmap ontvangen? Stuur mij dan een e-mail.  

Vragen over iNzicht? Neem ook dan contact met mij op via Cora. Schreuders@PinkRoccade.nl

- Cora Schreuders, Businessanalist Informatievoorziening -

Deel via:

‘Samen kom je verder!’

Cora Schreuders, Product Manager Datagedreven sturing
Cora website.png