Direct naar de content
icon search white
28 februari 2024 - Blogs

Terugblik op het jaarwerk 2023

 

Ook dit jaar stond januari traditiegetrouw in het teken van het jaarwerk voor gemeenten. In deze periode doet elke gemeente loonaangifte over het hele voorgaande belastingjaar. Hiervoor zijn een aantal van onze consultants praktisch elke werkdag van januari bezig met de werkzaamheden voor het jaarwerk bij onze klanten. Een groot deel van de werkzaamheden besteden we ook uit aan een vaste selectie van externe professionals met een grote kennis op dit gebied. Mede met hen organiseren we op een zaterdag in januari de zogenaamde jaarwerkdag. Op deze dag verrichten we de loonaangiften voor gemeenten die het gehele jaarwerk aan ons uitbesteden.

Soepel verloop jaarwerk 2023

Het jaarwerk verliep dit jaar in de regel soepel. De programmatuur deed wat het behoorde te doen. De berekeningen in de applicatie klopten, waardoor gemeenten hun aangifte tijdig en correct konden verzorgen. Het is altijd fijn als we dit kunnen vaststellen aan het einde van de maand. Geen grote problemen gezien en wat zich voordeed losten we ter plekke op.

Verbeterpunten

Nu zit de functionaliteit voor het verrichten van het jaarwerk al sinds jaar en dag ingebouwd in onze software zelf. We weten dat deze betrouwbaar is en in de regel goed functioneert. Toch blijft de hang het volgend jaar beter te doen altijd aanwezig. Signalen die ontstaan tijdens het verrichten van het jaarwerk verzamelen we. Daarna volgt er een interne evaluatie. Op basis van alle signalen bepalen we welke elementen we willen aanpakken voor het volgend jaar. Een van de constateringen is dat we voor gemeenten met een configuratie op PostgreSQL we de performance goed kunnen verbeteren. Zodat het jaarwerk volgend jaar vlotter verloopt. Ook leggen we nog meer accenten op het testen van het jaarwerk in deze configuratie.

Jaarwerk voor 2024

De ondersteuning die we bieden en de manier waarop we het organiseren veranderen niet. Hier zijn wij zelf zeer tevreden over en ook van onze klanten krijgen we hier positieve feedback op terug. Heb je nog een verbetersuggestie voor het jaarwerk? Neem dan contact met me op via Robin.hutten@pinkroccade.nl. Zo kunnen we net als afgelopen jaar weer vroegtijdig beginnen met de voorbereidingen op het jaarwerk voor 2024.

Deel via:

‘Software moet de mens centraal stellen’

Robin Hutten, Businessanalist CiVision Samenlevingszaken
Robin Hutten - PinkRoccade Samenlevingszaken