Direct naar de content
icon search white
14 december 2023 - Blogs

Terugblik op 2023: Samen klaar voor de toekomst!

In december blikken we terug op bereikte resultaten gedurende het jaar. Het is eigenlijk iets wat we volgens mij allemaal doen. Daarnaast gaat de focus ook uit naar de afsluiting van het jaar. Veelal vinden die activiteiten voor een groot deel plaats in januari van het volgende jaar. Maar de voorbereiding daarvan ligt in december. Voordat ik dit artikel schreef heb ik eerst een wandeling gemaakt om voor mezelf goed op een rij te krijgen wat de impact is geweest van onze producten voor jouw gemeente in 2023. En op welke wijze we dit samen hebben gedaan het afgelopen jaar. 

We nemen jullie mee in ons 2023

Persoonlijk vind ik het leuk om jullie inzicht te geven in hoe voor ons het afgelopen jaar is verlopen. Het was voor ons een ander jaar dan normaal. Dit kwam onder andere door het modernisatieproject van onze applicatiesuite en door de implementatie van een aantal grote (nieuwe) klanten. Ik heb over 2023 even een aantal cijfers verzameld. Dit geeft goed weer hoe druk het dit jaar is geweest.

2023 in cijfers bevestigt ons gevoel

In 2023 leverden we maar liefst meer dan 30 releases uit van onze software. Deze zijn natuurlijk verspreid onder de verschillende persona’s inwoner, consulent en administratie. Ook realiseerden we meer dan 1000 storypoints aan nieuwe functionaliteit.

Haakt jouw gemeente aan op de modernisatie?

Maar misschien nog wel belangrijker, de functionaliteit voor de consulenten op de domeinen inburgering en werk werden in 2023 in een compleet nieuw jasjes gestoken en overgeheveld van CiVision Samenlevingszaken naar iSamenleving. Tijdens deze verbouwing bleef de spreekwoordelijke winkel gewoon open. De eerste gemeenten maken nu de stap van de spreekwoordelijke backoffice naar de frontoffice. Alleen het betalen en verantwoorden verloopt nu nog via de backoffice. Al het werk daar aan voorafgaand vind plaats in de frontoffice.

Ook de fundering van de winkel werd aangepakt

Eerder las je mijn spreekwoordelijke vergelijking van het verbouwen met de winkel open. Je kan het vergelijken met een verbouwing van een Albert Heijn of Jumbo. Als deze winkels een metamorfose ondergaan heropenen zichzelf vaak met allerlei nieuwe snufjes zoals een zelfscan. Hierdoor kan je makkelijker je boodschappen doen en hoef je niet nog eens bij de kassa te laten zien wat er allemaal in je winkelwagentje ligt. Ook binnen het informatielandschap van het sociaal domein zag je afgelopen jaar in rap tempo de informatiestroom wijzigen. Daar ontstonden dit jaar maarliefst 27 api’s. Door deze api’s gaat de informatiehuishouding van de toekomst zijn. Daarmee ligt er een basis voor common ground en simpele uitwisseling tussen diverse applicaties.

Tot slot

Ik wens je goede kerstdagen en gelukkig nieuwjaar. Laten we samen 2024 tot een topjaar maken!

 

Deel via:

‘De juiste dienstverlening voor jouw burgers is belangrijker dan ooit. Ik daag je uit samen de beste oplossing te vinden.’

Ingmar Uijl, Productmanager Sociaal domein
Ingmar Uijl - PinkRoccade Samenlevingszaken