Direct naar de content
icon search white
13 januari 2016 - Blogs

Spannende ontwikkelingen en goede voornemens

In de businessunit Informatievoorziening staan Makelaarsuite, de Pink Private Cloud en onze technische dienstverlening centraal. Graag neem ik jullie mee in een aantal ontwikkelingen die in 2016 gepland staan.

Na een heerlijke periode van culinaire hoogstandjes met Kerst en champagne met Oud & Nieuw is deze week de tijd aangebroken om vol enthousiasme aan het nieuwe jaar te beginnen. Voor mij een extra bijzondere start in mijn nieuwe rol als Sales Manager in de businessunit Informatievoorziening.

In de unit Informatievoorziening staan Makelaarsuite, de Pink Private Cloud en onze technische dienstverlening centraal. Graag neem ik jullie mee in een aantal ontwikkelingen die in 2016 gepland staan.

Informatievoorziening

Op het gebied van informatievoorziening breiden we onze propositie verder uit. Zo ondersteunen we op korte termijn de Basis Registratie Kadaster (BRK) in CiVision Integraal Raadplegen (CIR) en CiVision Operationele Overzichten (COO). Ook hebben we gezorgd dat we in de nieuwe versie CIR en COO volledig geïntegreerd zijn, zodat we de administratieve resultaten in COO kunnen tonen op de kaart in CIR. Hiermee wordt een grote stap gezet in de wijze waarop we informatie kunnen presenteren. Verder gaan we dit jaar in samenwerking met onze klanten nieuwe modules ontwikkelen die met behulp van de Toolkit Informatievoorziening gebruikt kunnen worden. Voorbeelden hiervan liggen op het sociaal domein en informatiebeveiliging. Cyclomedia ondersteuning is ook een hot item.

Gegevenslogistiek

Op het gebied van gegevenslogistiek gaan we nieuwe koppelvlakken en landelijke voorzieningen ondersteunen en bestaande aansluitingen breder uitrollen. Enkele voorbeelden zijn; de BRK, MijnOverheid en de aansluiting op het Gemeentelijk Gegevensknooppunt. Ook starten we op korte termijn met ondersteuning voor Digilevering NHR, zodat de mutaties op basis van deze standaard kunnen worden uitgewisseld. De overstap naar StUF 3 zal voor steeds meer gekoppelde applicaties relevant worden, hier verwacht ik in 2016 een grote adoptie door diverse leveranciers. Makelaarsuite ondersteunt StUF 3 en kan, indien nodig, ook terug transformeren zodat we jullie een gefaseerde overgang van StUF 2 naar 3 kunnen bieden.

Hybrid Cloud

In 2015 hebben we aangekondigd dat we een oplossing aan het onderzoeken zijn die als gegevensknooppunt, stelselstekker of contactpunt naar alle Landelijke Voorzieningen dient. Door alle gegevens van de landelijke voorziening via een centraal knooppunt aan te bieden, levert dit jullie voordeel op ten aanzien van implementatie en beheerinspanningen. In het eerste kwartaal van 2016 zal hierover meer duidelijkheid komen.

Beheerpropositie

Vanaf februari 2016 bieden we een nieuwe beheerpropositie aan De focus hierbij ligt op technisch applicatiebeheer taken zoals;

  • het opschonen van de logging;
  • het bijhouden van log events;
  • het opschonen van de database opschonen;
  • het inrichten van testomgevingen;
  • het opleveren van een technische architectuurplaat.

Verder introduceren we een health check waarbij controles worden uitgevoerd op onderdelen als autorisaties en parameters met als doel het optimaliseren van de performance en veiligheid. Op deze wijze bieden we meer toegevoegde waarde op het gebied van informatiebeveiliging.

SLA

In navolging van 2015 gaan we ook in 2016 met jullie in gesprek over ons Service Level Agreement, waarvan met 2.2 een nieuwe versie beschikbaar is gekomen. Het doel van deze gesprekken is om met elkaar te bespreken wat van PinkRoccade Local Government verwacht mag worden en wat er van jullie wordt verwacht. De afspraken hiervoor worden op korte termijn gepland.

Een goed voornemen

Een nieuw jaar begint natuurlijk met een goed voornemen. Aangezien ik niet rook en erg sportief ben zijn de voor de hand liggende voornemens niet beschikbaar. De goede voornemens in mijn privé leven zijn ook niet zo spannend, dus ik wil afsluiten met een doel wat ik in 2016 erg graag met jullie wil bereiken.

Laten we samen een grote stap voorwaarts zetten in het implementeren van de landelijke voorzieningen en koppelingen zodat we steeds meer gegevens hebben die we kunnen gebruiken als informatie. Met deze informatie gaan we de zorg voor onze burgers en dienstverlening aan onze bedrijven gerichter en optimaler kunnen aanbieden. Als we hier met onze 185 Makelaarsuite gemeenten een grote stap in zetten, maken we in 2016 samen het verschil.

Ik heb er zin in!

Stefan Kuijpers

Sales Manager Informatievoorziening

Deel via:

‘Mijn droom: Gemeenten in staat stellen de kracht van informatie in te zetten zodat we samen de kansen benutten die onze maatschappij biedt.’

Stefan Kuijpers, Managing Director Informatievoorziening
Stefan 3 (1).png