Direct naar de content
icon search white
24 juni 2024 - Blogs

Realisatie plateau 2 Inburgering

Lees meer over realisatie plateau 2 inburgering in dit artikel.

Waar jouw gemeente al lang op wacht gaat gebeuren

Vaak krijgen wij de vraag of wij als PinkRoccade al aan kunnen sluiten op de landelijke koppelingen voor de Wet inburgering. Met deze koppelingen wisselt jouw gemeente eenvoudig gegevens uit met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Beide ketenpartners hebben informatie die jouw gemeente nodig heeft voor een correcte uitvoering van de Wet inburgering. Op dit moment haalt jouw inburgeringsconsulent de gegevens zelf op in de portalen van bijvoorbeeld DUO. Deze gegevens worden handmatig in de systemen van jouw gemeente gezet. Dit vraagt veel tijd en is ook foutgevoelig, daarnaast kan informatie gedateerd raken. Door het ontwikkelen van deze koppelingen wissel je eenvoudig gegevens uit. Dit zorgt voor minder fouten, het scheelt tijd en jouw informatie is altijd up to date. Dit zorgt voor een veel betere regie op de inburgeringstrajecten die in jouw gemeente actief zijn.

Wij denken mee en doen die samen met een aantal gemeenten

PinkRoccade is gevraagd om mee te denken in de ontwikkeling van deze koppelingen. COA en DUO bouwen de koppelingen en wij sluiten daar als leverancier op aan. Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) coördineren het project. Wij geven input voor de keuzes die gemaakt worden in het ontwikkelproces. Dit doen we samen met een aantal gemeenten die wij samen met de VNG benaderden. Zo hebben COA en DUO ook de input van de eindgebruiker en weten zij precies wat wel en niet handig is voor gemeenten. Natuurlijk zorgen wij dat we aansluiten op deze koppelingen wanneer ze beschikbaar zijn. Omdat de informatie uit de koppelingen vooral voor de consulent relevant is, leggen we deze koppelingen op iSamenleving.

Het project is ambitieus en kent een strakke tijdlijn

COA en DUO bouwen de koppelingen op basis van zogenaamde events. Denk hierbij aan het feit dat een inburgeraar gekoppeld wordt aan een gemeente, de inburgeringsplicht wordt opgelegd of dat er examens zijn gedaan. Er komt voor elk event dat is bepaald een dienst, een zogenaamde API. Binnen het project is besloten de API’s met een big bang op te leveren. Dit betekent dat alle API’s ineens beschikbaar zijn. In de komende maanden starten COA en DUO met het bouwen van de API’s. De verwachting is dat begin 2025 het bouwen klaar is. Gemeenten die bij het project zijn aangesloten kunnen dan testen. Volgens de huidige planning kunnen gemeenten vanaf het 2e kwartaal van 2025 aansluiten. Zoals we al aangeven is het een ambitieus project. Wij houden je op de hoogte van dit project in komende nieuwsbrieven.

Deel via:

‘Software moet de mens centraal stellen’

Robin Hutten, Businessanalist CiVision Samenlevingszaken
Robin Hutten - PinkRoccade Samenlevingszaken