Direct naar de content
icon search white
8 april 2020 - Blogs

Onze visie: 1 burgerportaal in het sociaal domein

Een mooie tijd om na te denken over dingen. Ik verdiepte mij de laatste tijd in het burgerportaal. En ik deel graag mijn visie hierop. Als ik denk aan de toekomst in het sociaal domein, denk ik aan selfservice. Selfservice van jouw burger. Maar ook service vanuit ons en gemeenten. Zo regelt jouw burger zoveel mogelijk zelf. Het is daarbij belangrijk dat we het contact tussen gemeente en burger versterken. Ik ben benieuwd naar wat jij vindt. Wil je graag meedenken? Laat het mij weten!

Contact gaat via 1 portaal

Contact tussen burger en gemeente gaat via 1 portaal. Dit portaal noemen wij het: burgerportaal. Dit is natuurlijk nog een werknaam. Op deze plek komen burger en gemeente gemakkelijk met elkaar in contact. Zij communiceren over zaken in het sociaal domein. Denk hierbij aan een aanvraag levensonderhoud, een hersteltermijn opleggen, een verzoek om ondersteuning of het wijzigen van (administratieve) gegevens. We leggen verantwoordelijkheden bij jouw burger neer. Zo stimuleren we de selfservice. Jouw burger dient zelf een verzoek in. Bijvoorbeeld voor een keukentafelgesprek waar de consulent een hulpbehoefte ontdekt.

Integratie is belangrijk voor communicatie

In het idee dat ik hierboven schets, brengen we gemeente en burger met elkaar in contact. We stimuleren communicatie. Daarom draait het burgerportaal niet om eenrichtingsverkeer. Het is geen losstaand onderdeel in het applicatielandschap van een gemeente. Maar het is geïntegreerd. We dekken de hele keten in de integratie. Van indienen, communiceren, administratief verwerken en tot slot archiveren. 

We groeien naar de toekomst

Mooi hoor, zo’n visie. Maar hoe kom je daar? Door stappen te zetten! En dat doen we al. We startten zelfs al een aantal jaar geleden. De 1e stappen richting selfservice. Dit deden we met de applicatie iParticipatie. Dit is onze oplossing voor het indienen van verzoeken op het vlak van inkomen. iParticipatie groeide al flink de afgelopen tijd. Wil je hier mee over weten? Lees dan deze blog. We gaan door met stappen zetten!

Samenwerken als oplossing

Gemeenten en burgers verwachten eenvoudige en intuïtieve softwareoplossingen. Oplossingen waarmee zij geholpen zijn. Daarom breiden we iParticipatie uit. Zo laten we deze applicatie groeien tot een echt burgerportaal. Dit kunnen wij niet alleen. De oplossing? Samenwerken! Samen met gemeenten en partners zoals Jobport zetten wij onze stappen door. Deze stappen leiden naar integratie op het vlak van inkomen en re-integratie. Zo zorgen wij ervoor dat 2 belangrijke onderwerpen in dit proces dichter bij elkaar komen. Namelijk: dat jouw burger voorzien is in zijn levensonderhoud. Maar ook dat jouw burger weer actief deelneemt aan de maatschappij. En dat zonder langdurige ontwikkeltrajecten.

Spreekt dit je aan? Neem contact op!

Samen met ons werk je aan de dienstverlening van de toekomst. Vind je het leuk om mee te denken over het burgerportaal? Laat het mij meteen weten en neem contact op.

Deel via:

‘Vandaag samenwerken aan een toekomstbestendige informatiehuishouding’

John Rooijakkers, Enterprise Architect
PinkRoccade_John_Rooijakkers_AS.png