Direct naar de content
icon search white
25 oktober 2017 - Blogs

Maandag, het begin van een nieuwe stap

Vorige week maandag was voor mij een bijzondere maandag. Toen ik van huis vertrok ging ik niet naar ons kantoor in ’s-Hertogenbosch of naar één van de vele gemeentehuizen die ik de afgelopen 9 jaar bezocht heb. Nee, deze maandag begon bij de Kamer van Koophandel. Niet voor een overleg over het Nieuw HandelsRegister, maar om een hele andere reden.

Bij de Kamer van Koophandel heb ik me ingeschreven als Directeur Informatievoorziening van PinkRoccade Local Government. Een bijzonder mooie stap als bekroning op mijn bijna 10-jarige jubileum bij PinkRoccade. Na een aantal jaren consultancy, productmanagement en sales krijg ik nu de kans deze fantastische business unit te leiden.

De kracht van de business unit Informatievoorziening
Graag deel ik met jullie waarom ik voor de business unit Informatievoorziening gekozen heb. De belangrijkste reden is de inzet van de medewerkers in onze unit. We hebben een goede mix van professionals en talent die zich dagelijks inzetten om te werken aan innovatieve en betrouwbare software en dienstverlening. Het doel hierbij is altijd om de gegevensuitwisseling bij gemeenten zo eenvoudig en veilig mogelijk te houden, ondanks de sterk toenemende complexiteit. Daar zijn we succesvol in. Zo is Makelaarsuite inmiddels actief bij bijna 200 klanten en neemt het aantal nog steeds toe. Dit jaar hebben wij bijvoorbeeld gemeente Helmond mogen verwelkomen als nieuwe gemeente en daar ben ik erg trots op. Momenteel zijn meer dan 2500 applicaties gekoppeld met Makelaarsuite en zijn we verantwoordelijk voor een veilige gegevensuitwisseling van bijna alle inwoners en bedrijven van Nederland.

Een andere reden is de innovatiekracht in onze unit, die ertoe leidt dat we naast het ontwikkelen van nieuwe koppelvlakken en standaarden, ook toegevoegde waarde leveren op het gebied van ontzorging en informatievoorziening bij onze klanten. Met CLIQ hebben we een flexibel cloudplatform ontwikkeld, waarmee we de complexiteit van de aansluitingen op de landelijke voorzieningen volledig overnemen. Het resultaat is dat onze klanten de gegevens panklaar beschikbaar krijgen om ze vervolgens probleemloos te gebruiken in de interne applicaties. Op het gebied van informatievoorziening bouwen we aan linked en big data oplossingen, met als doel het leveren van een belangrijke bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke en gemeentelijke uitdagingen. We bouwen dus het gegevensnetwerk en hebben hiermee daadwerkelijk impact.

Toekomstige ontwikkelingen binnen ons domein
Ik voorzie dat gemeenten steeds meer gegevens uit gaan wisselen met organisaties buiten het gemeentehuis. De toenemende complexiteit van koppelingen, security en privacy legt druk op de snelheid waarmee de ketens van gegevensstromen operationeel worden. Desondanks moeten gemeenten wel op tijd voldoen aan wetgeving en deadlines. Hier ligt een duidelijke rol voor ons als partners van de gemeente. Wij zijn verantwoordelijk voor het leveren van werkende ketens en datastromen, de gemeenten kunnen vervolgens de focus hebben op het gebruiken van de gegevens.

De toenemende hoeveelheid beschikbare gegevens biedt gemeenten kansen op het gebied van dit gegevensgebruik. Het maken van beleid op basis van betrouwbare en gemeente specifieke gegevens wordt eenvoudiger, waardoor de dienstverlening aan de burgers kwalitatief beter en met meer impact kan worden geleverd. Ik ben blij dat wij hier iedere dag een bijdrage aan mogen leveren.
Naast de innovaties met CLIQ en informatievoorziening blijven wij bouwen aan Makelaarsuite, zodat de nieuwe standaarden en koppelvlakken probleemloos gebruikt kunnen worden door de gemeente, zoals van ons verwacht mag worden.

Hele mooie woorden
Nu nog waarmaken. Na 10 jaar actief te zijn binnen dit domein kan ik stellen dat er voldoende uitdagingen zijn op het gebied van koppelingen, standaarden en gegevensuitwisseling. Daar ben ik in mijn vorige rollen regelmatig tegenaan gelopen. Ik zou al deze uitdagingen het liefst direct oplossen, maar ik wil geen beloften doen die ik misschien niet waar kan maken. Wat ik wel kan beloven is dat jullie altijd bij mij terecht kunnen wanneer het nodig is. Neem dan gerust contact op.

Ik kijk er naar uit ook de komende jaren met jullie samen te mogen bouwen aan de informatievoorziening voor onze maatschappij.

 

Deel via:

‘Mijn droom: Gemeenten in staat stellen de kracht van informatie in te zetten zodat we samen de kansen benutten die onze maatschappij biedt.’

Stefan Kuijpers, Managing Director Informatievoorziening
Stefan 3 (1).png