Direct naar de content
icon search white
24 juni 2024 - Blogs

iParticipatie en de WMEBV

Vanaf 1 januari 2025 gaat de wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) in werking. In dit artikel lees je er meer over. 

Wat is de WMEBV?

De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer regelt dat burgers hun zaken die ze met de overheid moeten doen, digitaal kunnen afhandelen. Zij krijgen daarmee het recht om officiële berichten, zoals aanvragen, elektronisch aan de gemeente te verzenden. Daarnaast verbetert hun rechtspositie in het digitale contact met de overheid.

De mogelijkheid om per post met de overheid te communiceren blijft.

Hier komen ook een aantal verbeteringen voor de inwoners bij kijken. Vanuit het product iParticipatie geven we aan waar we al aan voldoen en wat er nog op de planning staat.

Berichten áán de overheid

Wanneer het gaat om berichten áán de overheid regelt de wet de volgende zaken:

 • Recht op het elektronisch inzenden van een bericht in het kader van een formele (wettelijk geregelde) procedure. Veel bestuursorganen openen alleen de mogelijkheid tot elektroniche communicatie als ze daar zelf gemak van hebben. De overheid bepaalt welke elektronische weg hiervoor wordt opengesteld (e-mail, webformulier, uploaden bestand)
  • In het geval van iParticipatie zal dit om een elektronisch webformulier gaan.
 • Verplichte ontvangstbevestiging van een elektronisch bericht aan de overheid. Hierdoor is een burger er zeker van dat de verzending is gelukt en heeft hij hiervan bewijs.
  • In iParticipatie voldoen we hieraan door de mogelijkheid in het product te ondersteunen om na elke ingediende aanvraag van de inwoner een ontvangstbevestiging te versturen.
  • In de volgende release maken we het ook mogelijk dat een inwoner een complete samenvatting van zijn/haar ingediende aanvraag terug kan zien in iParticipatie.
 • Recht op afschrift van ingevoerde gegevens in een web-formulier. Nu kunnen burgers vaak niet meer nagaan wat ze hebben ingevuld. Dat verzwakt hun positie wanneer er hierover discussie ontstaat.
  • In iParticipatie voldoen we hieraan door de mogelijkheid te ondersteunen dat inwoners ten allen tijden hun ingevoerde gegevens binnen de aanvraag terug kunnen vinden binnen het portaal.
 • Verbod op niet-verplichte gegevens afdwingen in een web-formulier. Nu is het voltooien van een elektronische aanvraag vaak alleen mogelijk indien ook antwoord wordt gegeven op vragen die niet nodig zijn voor de aanvraag.
  • In iParticipatie voldoen we hieraan door de mogelijkheid te ondersteunen voor de gemeente om in de aanvraag ook niet-verplichte velden op te nemen. In iParticipatie kan er door middel van inrichting zelf worden gekozen of een aanvraag wel of niet ingediend mag worden als alle velden in de aanvraag gevuld zijn.
 • Verlengde indieningstermijn bij storing. Daarmee wordt voorkomen dat een burger buiten zijn schuld een termijn overschrijdt.
  • In iParticipatie voldoen we hieraan door een aanvraag niet in behandeling te nemen wanneer er een foutmelding ontstaat. De inwoner wordt dan gevraagd om de aanvraag op een later tijdstip nogmaals te verzenden.

Heb je vragen? 

Neem gerust contact op met Nick van der Heijden via Nick.vanderHeijden@pinkroccade.nl. 

Deel via:

‘Ik denk graag mee aan de beste selfservice oplossingen voor jouw burgers.’

Nick van der Heijden, Businessanalist
Nick van der Heijden - PinkRoccade Samenlevingszaken