Direct naar de content
icon search white
27 februari 2020 - Blogs

iKeten in de praktijk bij gemeente Veere

In 2019 is gemeente Veere gestart met datagedreven sturing binnen de gemeentelijke organisatie. Gemeente Veere ontwikkelt haar informatievoorziening door informatiegestuurd te werken. Hiervoor is het belangrijk dat de kwaliteit van de data goed is. Om de kwaliteit van de data op orde te krijgen moet de aanwezige data in Makelaarsuite op orde zijn. Hiervoor vroeg gemeente Veere hulp aan PinkRoccade Informatievoorziening. 

Met iKeten brengen wij samen met de gemeente de aanwezige data op orde
Naar aanleiding van deze vraag presenteerde Martijn Chantrel en Roxanne van der Zwan de dienstverlening iKeten bij gemeente Veere. Dit traject was een pilot voor zowel de gemeente als voor PinkRoccade.

De pilot had de volgende doelstellingen:
• Het op orde krijgen van de aanwezige data;
• Samen zoeken naar een goede methode om dit traject vorm te geven;
• Borging van werkprocessen om datakwaliteit op orde te houden;
• Inzicht in processen die kwaliteit van data beïnvloeden;
• Inzicht in onderlinge relaties tussen processen, informatiesystemen en de basisregistraties.

Het formuleren van oplossingsrichtingen
We zijn gestart met het uitvoeren van een controle op de gemeentelijke database. Voor gemeente Veere waren 3 dagen nodig om de controles uit te voeren en hier een analyse van op te stellen. De analyse presenteerde de consultants bij de gemeente. Door deze presentatie werd het voor de gemeente duidelijk waar de pijnpunten zaten. Op basis van deze punten zijn oplossingsrichtingen geformuleerd. Bij gemeente Veere was dit vooral het achterhalen van de inconsistenties die we aantroffen. Om deze oplossingen te realiseren zijn de consultants op locatie gaan werken. De consultants hebben hiervoor samengewerkt met applicatiebeheerders van Burgerzaken, BAG, informatieadviseurs en ook de beheerders van overige applicaties bij de gemeente Veere.

Een goed resultaat voor de gemeente Veere
Tijdens de dagen dat de consultants op locatie waren bij de gemeente zijn de werkprocessen onder de loep genomen. Zo konden we analyseren waar de inconsistenties vandaan kwamen. Hier werden de applicatiebeheerders van de gemeente bij betrokken. Ook zijn de dagen op locatie gebruikt voor het daadwerkelijk opschonen van de aanwezige data in Makelaarsuite. Inmiddels is de pilot bijna afgelopen en kunnen we met trots zeggen dat de data compleet op orde is en de gemeente datagedreven kan gaan werken.

Gemeente Veere kan aan de slag door met de juiste data beleid te maken
De ketens waarin berichten van applicatie naar applicatie gaan zijn natuurlijk belangrijk voor elke gemeente. Met iKeten realiseerden we dat de verschillende applicatiebeheerders dit ook op het netvlies hebben staan. De gemeente is zich naar aanleiding van dit traject bewust van de samenhang tussen de BRP, BAG, processen en informatiesystemen. Daarmee heeft de gemeente een grote stap vooruit gezet richting het maken van beleid met de juiste data.

Neem gerust contact met ons op
Heb je vragen over het op orde krijgen van data? Of wil je meer informatie over iKeten? Neem dan contact op met Martijn Chantrel via 06 518 970 47 of Martijn.Chantrel@PinkRoccade.nl of Roxanne van der Zwan via 06 460 913 73 of Roxanne.vanderZwan@PinkRoccade.nl.

Vriendelijke groet,

Roxanne van der Zwan, Consultant Informatievoorziening
Martijn Chantrel, Consultant Informatievoorziening

Deel via: