Direct naar de content
icon search white
29 april 2021 - Blogs

iConnect door de ogen van... Development

Deze maand 2 zeer ervaren collega’s uit het Development team aan het woord over onze nieuwe propositie iConnect, Common Ground en API’s. Gert Jan van der Kooij is Architect/Businessanalist en Mathé Franzen, Scrum master bij PinkRoccade Informatievoorziening.

De ontwikkelingen waar Gert Jan nu aan werkt op het iConnect platform
Gert Jan is in zijn rol als architect nauw betrokken bij verschillende initiatieven binnen Common Ground. Zo levert hij samen met anderen bijdragen aan Haal Centraal, Verwerking & Logging en het landelijk integratiemechanisme. Sinds kort is hij ook betrokken bij het straks onmisbare onderdeel Notificatieservices; de beweging naar gebeurtenisrijke/gegevensarme notificaties. De opgedane kennis en inzichten deelt hij met de Product Owners, waarna gezamenlijk de roadmap voor de verdere ontwikkeling van het integratieplatform iConnect wordt bepaald.

De huidige ontwikkelingen doen Gert Jan regelmatig terugdenken aan de periode 2005-2010. De ontwikkeling van de ‘dikke vette Midoffice’ zorgde indertijd ook voor een flinke dynamiek onder gemeenten en marktpartijen. Gert Jan is resultaatgericht en werkt het liefst volgens Rotterdams recept… niet te lang praten maar vooral lekker doen en genieten van de resultaten. Op dit moment werkt hij samen met het team enthousiast aan de iConnect API Manager en de ondersteuning van de eerste Haal Centraal-API’s. Om de resultaten hiervan vroegtijdig te kunnen beproeven met gemeenten en marktpartijen is een heuse proeftuinomgeving ingericht, waarover straks meer.

Mathé werkt aan het Makelaarsuite onderdeel van iConnect
Hier zorgt hij ervoor dat we iedere 2 weken een installer leveren zodat onze klanten Makelaarsuite kunnen uitleveren op hun eigen server. Daarnaast is Mathé bezig met een belangrijk onderzoek naar het draaien van Makelaarsuite in ‘containers’ in onze Pink Private Cloud omgeving. Door Makelaarsuites in containers te draaien vereenvoudigen we het beheer. Deze techniek is ook belangrijk voor toekomstige ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de API’s, want ook deze worden in containers geplaatst. Mathé vindt het erg leuk dat we continu bezig zijn met het moderniseren van onze applicaties, zowel de oude als de nieuwe. En dat hij dit in samenwerking kan doen met onze klanten. Zo weet hij als Ontwikkelaar beter waar de behoefte van de klant ligt en bouwen de teams applicaties die ook echt passen bij de gemeente.

Beproef je usecase in onze Proeftuin!
Gert Jan beheert de iConnect API Proeftuinomgeving. Hierin kunnen gemeenten, collega businessunits en marktpartijen kennis maken en ervaring opdoen met de nieuwe moderne koppelvlakken. Voor nu betreft dit de Haal Centraal-API’s (BRP, BRK, BAG), de bestaande KvK-API’s en binnenkort bijvoorbeeld ook de Zaakgericht Werken- en de Verwerking & Logging API’s.

Daarnaast kan in de Proeftuinomgeving ingegaan worden op specifieke wensen van deelnemers. Zo is er een gemeente die een bestaande Medewerker-API wil beproeven en heeft onze collega businessunit Financiën & Services aangegeven graag een beproeving te doen met de Surepay-API voor de ‘IBAN-Naam’-controle. Op basis van specifieke usecases ontdekken wij zo samen de mogelijkheden van het gebruik van API’s en het nieuwe integratieplatform iConnect. Vind je het interessant om meer te weten te komen over Common Ground of heb je een usecase voor de iConnect API proeftuinomgeving? Neem dan zeker contact op met Gert Jan, hij spart hierover graag met je.

“Een beweging als Common Ground doet je weer beseffen in wat voor mooi en uitdagend vakgebied we werkzaam zijn. Dit in combinatie met andere uitdagingen in het gemeentelijk domein, maakt dat ik na bijna 42 jaar nog met veel plezier bij PinkRoccade werk. Ik zie de Common Ground-beweging als een natuurlijke opvolger van de ‘Midoffice’-beweging die in 2005 z’n opmars deed en waarmee we gezamenlijk de digitale dienstverlening van gemeenten tot op de dag van vandaag een enorme boost hebben gegeven. Op naar de volgende golf” 

Tips vanuit Development
Met alle ontwikkelingen op het gebied van Common Ground, API’s en de nieuwe container technologie is het volgens Mathé de vraag of gemeenten de complexe software nog wel in eigen huis willen blijven beheren. Makelaarsuite heeft bijvoorbeeld al 800 tot 1200 koppelingen. Het beheren van al die berichtenstromen is lastig. Dit beheer bij de leverancier laten liggen is verstandiger. Zo kan de gemeente meer focus hebben op de dienstverlening aan burger, bedrijf én de kwaliteit van de gegevens, in plaats van op de techniek.

Gert Jan geeft aan dat de transitie naar Common Ground een aanzienlijke operatie is, die lang zal duren en waarbij veel partijen betrokken zijn. We moeten er samen voor waken dat het gemeentelijk applicatielandschap er gedurende de transitie naar Common Ground niet onoverzichtelijker en duurder op wordt. Regievoering, intensieve samenwerking en gepaste incentives zijn de niet malse sleutelbegrippen om samen met betrokken partijen de top van de nieuwe golfbeweging Common Ground te gaan bereiken.

Gert Jan van der Kooij

‘De kracht van ons nieuwe integratieplatform iConnect is dat we gedurende de transitie naar Common Ground het nieuwe naast het bestaande zullen ondersteunen. Ik ben er van overtuigd dat iConnect hiermee een belangrijke schakel vormt om samen met onze klanten en andere partijen de transitie naar Common Ground tot een succes te maken!’

Stel gerust je vragen!
Mathé en Gert Jan vinden het leuk om met je te praten over de ontwikkelingen op het gebied van iConnect, Common Ground, API’s en de Proeftuinomgeving. Je kunt contact met hen opnemen via Mathe.Franzen@PinkRoccade.nl en GertJan.vanderKooij@PinkRoccade.nl.

Deel via:

‘Samen verder’

Gert Jan van der Kooij, Architect/Businessanalist Informatievoorziening
Gert Jan van der Kooij 4.png

Ik help je graag verder