Direct naar de content
icon search white
15 april 2019 - Blogs

Het Sociaal Domein: wie is dat eigenlijk?

Sta je er wel eens bij stil wie het Sociaal Domein is? Die vraag lijkt vreemd. Je weet wel ‘wat’ het sociaal domein is. In de woorden van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG): ‘Met de Wmo2015, de Jeugdwet en de Participatiewet spelen gemeenten een grote rol in ondersteuning aan mensen die het (tijdelijk) niet redden. Decentralisaties in het sociaal domein zijn een grote bestuurlijke operatie geweest, die vooral een andere manier van denken en handelen beoogt. Doen wat nodig is, met als uitgangspunt: wat inwoners in hun specifieke situatie nodig hebben en wat ze zelf kunnen.

Maar over ‘wie’ het gaat, hebben we dat wel voldoende duidelijk? Want het Sociaal Domein is mensenwerk. Door mensen en vooral voor mensen. Bij mensenwerk is het belangrijk dat je weet wie je tegenover je hebt. Aan beide kanten van de (keuken)tafel. Dat was voor ons het uitgangspunt om met een nieuwe blik naar ons werk te kijken.

Voor wie kom jij je bed uit ’s ochtends?

We hebben regelmatig contact met mensen in het Sociaal Domein. Dit zijn gemeenten en sociale diensten. En sinds we meer en meer digitale selfservice ondersteunen ook af en toe met burgers. We ontdekten dat deze contacten allemaal met mensen zijn. En bij gemeenten en sociale diensten op hun beurt ook. Die contacten lieten zich niet indelen op basis van onze producten en diensten. Of op basis van welke plek je in onze organisatie had. Dus deed iedereen zijn best om naar eer en geweten elke vraag, wens of behoefte zo goed mogelijk in te vullen.

Dat kon handiger, beter en meer op maat

Staan wij wel voldoende stil bij de behoefte achter ieder contact? Kan het nog beter, persoonlijker en meer op maat? Wij denken van wel. En daarom introduceren wij onze persona’s! Zodat wij zoveel mogelijk communiceren en handelen vanuit het perspectief van de persoon die ons nodig heeft. En niet vanuit het product dat wij toevallig leveren, of waar we de meeste kennis over hebben. Mag ik je voorstellen aan Lotte, Maud, Daan, Daphne en Marcel.

poster_pink_DEF_1210x860.png

Wat levert dit jou op? In onze communicatie vind je duidelijk terug voor welke persona iets bedoeld is. Bijvoorbeeld in handleidingen of onze productbeschrijvingen. Vanuit de persona geven wij aan wat de meerwaarde is, welke actie je kan verwachten of wat er van jouzelf nodig is. Dat scheelt je onnodige informatie doorspitten op zoek naar of iets voor jou van toepassing is. Of neemt je mee in de belevingswereld van bijvoorbeeld de burger of iemand anders in jouw organisatie. Durf eens verder te kijken!

Dit concept hebben we natuurlijk niet zelf verzonnen. Het werken met persona’s is een bekende methodiek in de dienstverlening en marketing. Ik kom zelf steeds meer gemeenten tegen die het gebruiken bij het inrichten van hun dienstverlening in het Sociaal Domein. Daar ben ik enthousiast over. Het werken met persona’s helpt om je echt te verdiepen in je doelgroep. En om je dienstverlening naar hun wensen en behoeften in te vullen. Dat is 1 van de redenen dat wij nu ook met persona’s werken. Ik ben heel benieuwd naar jullie ervaringen en deel graag die van ons!

Dat kan onder andere op onze conferentie over digitale dienstverlening in het Sociaal Domein op 20 juni 2019. Tijdens die dag nodigen we gemeenten, partnerleveranciers, belangenverenigingen en burgers uit. Om de vraag te beantwoorden: hoe zorgen we voor een inclusieve en gastvrije digitale dienstverlening in het Sociaal Domein? Hoe doen we het zo goed dat burgers fans van hun gemeente worden? Durf je verder te kijken en vind je het interessant om hierover in discussie te gaan? Laat me weten als je deel wilt nemen. Deelname is gratis, maar het aantal plekken is beperkt. Wees er dus op tijd bij! Misschien zie ik je daar. Onze persona’s Lotte, Maud, Daan, Daphne en Marcel zijn er zeker.

 

Deel via:

‘Samen met gemeenten wil ik het Sociaal Domein van de toekomst vormgeven.’

Erleyne Brookman, Managing Director Samenlevingszaken
PinkRoccade-_E1A1177_edit.png