Direct naar de content
icon search white
15 april 2019 - Blogs

Het Sociaal Domein: wie is dat eigenlijk?

Je weet wel wat het sociaal domein is.

Het sociaal domein gaat namelijk over specifieke taken van de lokale overheid. Het gaat over ondersteuning rond werk, participatie, zelfredzaamheid, zorg en jeugd. De Wmo, participatiewet en schuldhulpverlening vallen ook binnen het sociaal domein. In het sociaal domein gaat het over Doen wat nodig is. Consulenten bij gemeenten bekijken per situatie wat inwoners in hun specifieke situatie nodig hebben en wat ze zelf kunnen.

We werken dagelijks intensief samen om het sociaal domein te versterken
We spreken beleidsmakers, consulenten en applicatiebeheerders. Samen denken we na over de toekomst van het sociaal domein. En hoe onze software-oplossingen daarbij kunnen ondersteunen.

Ook als softwareleverancier heb je oog voor de mensen tegenover je
Voor wie doen we het? Dat zijn niet alleen de gebruikers van onze software. We hebben regelmatig contact met mensen in het Sociaal Domein. Dit zijn medewerkers bij gemeenten en sociale diensten. En sinds we meer en meer digitale selfservice ondersteunen hebben we ook contact met burgers. We realiseerden ons dat deze contacten allemaal met mensen zijn.

Mensen laten zich niet indelen op basis van onze oplossingen
Of op basis van welke plek je in de organisatie hebt. Dus doen al onze collega’s hun best om naar eer en geweten elke vraag, wens of behoefte zo goed mogelijk in te vullen.

Communiceren en handelen vanuit andermans perspectief is handiger, beter en meer op maat
Staan wij wel voldoende stil bij de behoefte achter ieder contact? Kan het nog beter, persoonlijker en meer op maat? Wij denken van wel. En daarom introduceren wij onze persona’s! Zodat wij zoveel mogelijk communiceren en handelen vanuit het perspectief van de persoon die ons nodig heeft. Niet vanuit de kennis die we hebben of het product dat wij toevallig leveren.

Deze 5 persona’s vertegenwoordigen het sociaal domein
Mag ik je voorstellen aan burger Lotte, consulent Maud, manager Daan, administrateur Daphne en applicatiebeheerder Marcel?

Personas totaal met functie.png


 
De persona’s helpen je begrijpen voor wie iets bedoeld is
Wat levert dit jou als contact van PinkRoccade Samenlevingszaken op? In onze communicatie vind je duidelijk terug voor welke persona iets bedoeld is. In handleidingen of productbeschrijvingen tref je 1 van de getekende persona's terug. Vanuit de persona geven wij aan wat de meerwaarde is, welke actie je kan verwachten of wat er van jouzelf nodig is.

De persona’s helpen je te kiezen voor de juiste informatie
Vooraf weten dat de informatie voor jou bedoeld is, scheelt je onnodig doorspitten op zoek naar of iets voor jou van toepassing is. Het helpt je ook  te kiezen om te leren over de belevingswereld van bijvoorbeeld de burger of iemand anders in jouw organisatie. Durf eens verder te kijken!

Persona’s zijn in opkomst in het sociaal domein
Dit concept hebben we niet zelf verzonnen. Het werken met persona’s is een bekende methodiek in de dienstverlening en marketing. Ik kom zelf steeds meer gemeenten tegen die het gebruiken bij het inrichten van hun dienstverlening in het Sociaal Domein. Daar ben ik enthousiast over. Het werken met persona’s helpt om je echt te verdiepen in je doelgroep. Het helpt je om je dienstverlening naar hun wensen en behoeften in te vullen. Dat is 1 van de redenen dat wij nu ook met persona’s werken.

We bespraken onze ervaringen op de conferentie over digitale dienstverlening
Tijdens die dag in juni 2019 spraken we met gemeenten, partnerleveranciers, belangenverenigingen en burgers. Om de vraag te beantwoorden: hoe zorgen we voor een inclusieve en gastvrije digitale dienstverlening in het Sociaal Domein? Hoe doen we het zo goed dat burgers fans van hun gemeente worden?

De persona’s helpen ons om niemand over het hoofd te zien in het sociaal domein
We bekijken onze oplossingen steeds vanuit de verschillende perspectieven. Zo ontwikkelen we applicaties die werken voor je backoffice, frontoffice, burgers, financiële afdeling en beleidsmedewerker.

Wil je meer weten over onze software voor het sociaal domein?

Bekijk onze oplossingen

Deel via:

‘Samen met gemeenten wil ik het Sociaal Domein van de toekomst vormgeven.’

Erleyne Brookman, Managing Director Samenlevingszaken
Pink_Roccade_Erleyne_Brookman_7720_AS verkleind.png