Direct naar de content
icon search white
4 november 2020 - Blogs

Gemeente Lingewaard als 1e live met het Burgerportaal!

Contact tussen burger en gemeente gaat via 1 portaal. Dit portaal noemen wij: het Burgerportaal. Dit is natuurlijk nog een werknaam, je hebt hem vast al weleens gehoord. Op deze plek komen burger en gemeente gemakkelijk met elkaar in contact. Plan bijvoorbeeld gemakkelijk een keukentafelgesprek in als je een hulpbehoefte ontdekt. Gemeente Lingewaard is de 1e gemeente die met het Burgerportaal aan de slag gaat!

Communiceren over zaken binnen het sociaal domein

Dit doe je met het Burgerportaal. Denk hierbij aan het indienen van een aanvraag levensonderhoud of het opleggen van een hersteltermijn. Of het indienen van een verzoek om ondersteuning, het wijzigen van (administratieve) gegevens. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van digitale formulieren. Gemeente Lingewaard ging aan de slag met de formulieren hierboven.

Het implementatietraject met de gemeente Lingewaard tijdens Corona

In maart begon de implementatie van het Burgerportaal bij de gemeente Lingewaard. Dit traject verliep erg goed, ondanks Corona! Elke woensdag hadden wij een digitale ‘weekly’. Tijdens deze ‘weekly’ werd de voortgang van de week daarvoor besproken. Op deze manier kreeg gemeente Lingewaard een steeds duidelijker beeld van het eindresultaat. Zo konden we op een juiste manier bijsturen waar nodig. In het ‘nieuwe normaal’ is het nog belangrijker geworden flexibel te zijn. Tijdens dit implementatietraject is dit goed gelukt! We keken wat beide kanten fijn vonden werken. Dit was voornamelijk digitaal. Tegen het einde van het traject zagen we elkaar 2 keer op locatie bij gemeente Lingewaard. Het was toch even fijn om met elkaar de laatste actiepunten door te nemen.

We maakten samen met gemeente Lingewaard formulieren 

Ik was benieuwd naar de ervaringen van gemeente Lingewaard. Dus ik vroeg hiernaar bij Wilma Bos, projectleider integrale dienstverlening van gemeente Lingewaard. “Samen met PinkRoccade zijn de 1e digitale formulieren ontworpen in het Burgerportaal. Feedback vanuit de projectgroep, ketenpartners en testinwoners werd wekelijks verwerkt in het rechtmatigheidsonderzoeksformulier. Zo kon feedback continue worden uitgevraagd. Soms zijn technische wijzigingen moeilijker dan vooraf ingeschat. Het is goed dat hier open over wordt gecommuniceerd. Zo ontstaat begrip voor de wijziging in de planning, maar kan dit ook een volgende keer anders worden georganiseerd”.

Dien het Rechtmatigheidsonderzoeksformulier in via het Burgerportaal

Voor de gemeente Lingewaard ontwikkelden we een rechtmatigheidsonderzoeksformulier (ROF). Hierin was het bekende ‘Blauwe’ en ‘Groene’ formulier omgezet naar een digitaal formulier in het Burgerportaal. Burgers zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen binnen de uitkering. Deze wijzigingen geven ze door aan de gemeente Lingewaard met het rechtmatigheidsonderzoeksformulier. Vanaf 1 november dienen burgers van gemeente Lingewaard dit formulier digitaal in via het Burgerportaal.
Wilma Bos zegt hierover: “Door de fijne samenwerking met PinkRoccade Samenlevingszaken kunnen inwoners binnen de gemeente Lingewaard binnenkort hun rechtmatigheidsonderzoeksformulier digitaal aanleveren. We nemen de inwoner mee in de digitalisering door hen met deze dienstverlening comfort, gebruiksgemak en snelheid te bieden vanuit de digitale formulieren”.

Integratie binnen de hele keten

Met het Burgerportaal dekken we de hele keten. Van het indienen van het formulier, communiceren met de burger, administratief verwerken door de consulent en tot het archiveren hiervan. Zo voegt het Burgerportaal juist in deze tijd veel waarde toe aan de gemeente, burger en ketenpartner. “Alle medewerkers van de gemeente en ketenpartners werken zoveel mogelijk thuis. De applicaties zijn hier goed op ingericht. Hoe mooi is het dat we dit ook kunnen organiseren voor onze inwoners. De (ondersteuning van de) digitale dienstverlening organiseer je namelijk niet alleen als gemeente, dit doe je samen met de inwoners, de ketenpartners en de leverancier PinkRoccade” aldus Wilma Bos, gemeente Lingewaard.

Heb je interesse in het Burgerportaal en wil je aan de slag net als gemeente Lingewaard? Of ben je benieuwd naar de werking ervan? Laat het mij meteen weten!

Deel via:

‘Ik denk graag mee aan de beste selfservice oplossingen voor jouw burgers.’

Nick van der Heijden, Businessanalist
Nick van der Heijden - PinkRoccade Samenlevingszaken