Direct naar de content
icon search white
31 maart 2022 - Blogs

De innovatiecyclus

‘Datagedreven sturing’ is inmiddels een begrip binnen de gemeenten. Een datagedreven organisatie handelt zoveel mogelijk op verzamelde en geanalyseerde data. Vanuit team iNzicht merken wij dat de weg er naar toe niet een geplaveide weg is waar je met de cruise control doorheen rolt. Wat wij bij veel gemeenten zien is dat zij de weg naar datagedreven sturing juist lastig vinden. Het is een weg met meerdere obstakels en elke gemeente probeert hier haar eigen draai aan te geven. 

Het innovatieproces kan hierbij helpen
De ervaring leert ons dat gemeenten die al aan de slag zijn gegaan met datagedreven werken via deze exploratieve aanpak de juiste stappen kunnen zetten. Het verloop van het innovatieproces wordt weergegeven in Figuur 1.

Innovatieproces DS.png
Innovatieproces datagedreven sturing

Figuur 1: Innovatieproces datagedreven sturing

Punten in de innovatiecyclus
• Agendering en coalitievorming
Het belang van datagedreven sturing zet de gemeente in deze fase op de agenda. Een groep personen die hetzelfde idee delen vormt een coalitie hoe datagedreven sturing relevant kan zijn voor de gemeente en hoe eraan gewerkt kan worden. Het is mogelijk dat deze fase samenvalt met experimenteren.

• Experimenteren
In deze fase vorm je projecten die betrekking hebben op datagedreven sturing. Het maakt hierbij niet uit of deze direct verbonden zijn aan het primaire werkproces of daarbuiten.

• Verbreden
Vervolgens verbreed je de inspanning richting datagedreven sturen. De ambitie voor datagedreven werken draagt de coalitie organisatie breed uit.

• Verankeren
Hier veranker je datagedreven sturing in de manier van werken de praktijk, organisatie breed.

• Het nieuwe normaal
Hier is datagedreven sturing geïmplementeerd binnen alle lagen van de organisatie.

Het is belangrijk is om te vermelden dat het doorlopen van de bovengenoemde fasen niet na elkaar, maar (gedeeltelijk) gelijktijdig plaatsvindt. De fases zijn onder te verdelen in 3 ontwikkelingen:
1. Het belang van datagedreven werken op de agenda krijgen binnen de gemeente
2. Het experimenteren met datagedreven sturing
3. Datagedreven sturing deel laten uitmaken van de werkzaamheden binnen de gemeente

Wil je meer weten over datagedreven werken binnen jouw gemeente?
Of hoe wij ondersteuning kunnen bieden om datagedreven sturing binnen jouw organisatie mogelijk te maken? Stuur dan een e-mail naar Erik.Snijder@PinkRoccade.nl
Bron: Wesseling, H. Postma, R, Stolk R, Sabirovic, A. (2018). Datagedreven Sturing bij gemeenten. Berenschot. Geraadpleegd op 21 februari 2022 van: https://vng.nl/nieuws

Deel via:

‘Samen verder’

Erik Snijder, Commercieel medewerker
Erik Snijder website.png