Direct naar de content
icon search white
12 november 2019 - Blogs

Data in het Sociaal domein

Data, een term die je steeds vaker terug ziet komen in onze maatschappij. Er is een enorme groei van de hoeveelheid data in onze wereld. Deze groei gaat gepaard met de vraag: Hoe ga je hiermee om?

In het Sociaal domein is er ook sprake van data

Denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens, zorg- en jeugdvoorzieningen of gegevens over gezinssituaties. Alle registraties worden gedaan in onze systemen CiVision Samenlevingszaken en iSamenleving. Deze leiden tot de creatie van heel veel data. Data waar je voorheen misschien niet veel mee deed, maar sinds een paar jaar een steeds grotere rol krijgt.

Data draagt bij aan betere dienstverlening

Waarom krijgt deze data een steeds grotere rol? De verzamelde data verwerk je tot informatie met analyses en rapportages. Hiermee leg je verbanden, zie je opvallendheden en ontdek je trends. Deze informatie kun je gebruiken voor eventuele aanpassingen in de bedrijfsprocessen. Zo verbeter je jouw dienstverlening!

Verwerk jouw data tot informatie in iNzicht Sociaal domein

De verwerking van data uit het Sociaal domein naar informatie bieden wij aan in onze applicatie iNzicht Sociaal domein. Je kiest zelf welke data je hierin wilt zien. Je kiest uit data van: iSamenleving regie, Wmo & Jeugd en Werk & Inkomen. Al onze data uit CiVision Samenlevingszaken en iSamenleving brengen wij samen in ons Linked Data Framework (LDF). Het LDF is de schakel tussen de ruwe data uit jouw applicatie en de visualisatie daarvan. De data uit het LDF gebruiken wij in iNzicht Sociaal domein om visualisaties en overzichten te tonen. Op deze manier zie je bijvoorbeeld in 1 oogopslag de in- en uitstroom van cliënten in de Wmo.

Wij betrekken de huidige gebruikers bij doorontwikkeling

De afgelopen weken gingen wij langs bij bestaande klanten van iNzicht Sociaal domein. Wij vroegen hen hoe zij iNzicht gebruiken binnen hun gemeente. En waar zij mogelijkheden zien om het product door te ontwikkelen. Met deze input gaan wij aan de slag om gericht door te ontwikkelen. Daarnaast focussen wij ons ook op doelgerichte overzichten. Hierover vertel ik meer in mijn volgende blog!

Heb je al vragen? Stel ze gerust! Aniek de Vet: +31 6 2875 9855.

Deel via:

‘Wij maken burgerzaken OPEN.’

Aniek de Vet, Productowner OPENburgerzaken
Aniek de Vet - PinkRoccade Samenlevingszaken