Direct naar de content
icon search white
25 oktober 2018 - Blogs

Betrouwbare informatie laat onze maatschappij beter en veiliger functioneren

Een duidelijke visie waarbij PinkRoccade Informatievoorziening zich onderscheidt in de markt en een duidelijke positie inneemt in het hoofd van de klant. In gesprek met Stefan Kuijpers, Managing Director van deze business unit, over zijn visie op informatievoorziening en de koers die hij vaart met zijn team. 

Het onderscheidend vermogen van Informatievoorziening

Hoe zou je de vorige positionering van de business unit Informatievoorziening beschrijven? “Een aantal jaren geleden lag de focus van onze producten op de technische features waarmee we onszelf wilden onderscheiden in de markt. We ondersteunden de nieuwste standaarden en meest complexe gegevensmodellen. We bouwden innovatieve transformaties die ervoor zorgen dat we alle koppelingen en ketens van gegevensuitwisseling konden realiseren. Dit was destijds het onderscheidend vermogen van de business unit in de markt.”

“In gesprek met klanten merkte ik dat onze beleving van onderscheidend vermogen niet op dezelfde manier door hen ervaren werd. Voor hen was het namelijk vanzelfsprekend dat wij onze kennis en ervaring inzetten om de gegevensuitwisseling tussen de verschillende applicaties voor elkaar te krijgen.”

“Een mismatch dus, en daarom is het van belang de nadruk te leggen op de aspecten en features die onze klanten echt helpen om succesvol te zijn en die zij als toegevoegde waarde ervaren. Ik wil onze medewerkers en klanten dan ook dichter bij elkaar brengen zodat ze beiden weten wat onze visie is en welke oplossingen we om die reden ontwikkelen. In de vorm van co-creatie werken we samen met gemeenten aan nieuwe producten waardoor we nu dichter bij de klant staan en daadwerkelijk toegevoegde waarde leveren.”

Belangrijkste reden voor verandering

Wat is de belangrijkste reden waarom je de positionering van Informatievoorziening opnieuw vorm wilt geven? “Omdat we onze klanten ondertussen veel meer bieden dan een technische oplossing om koppelingen mee te realiseren. We verzorgen de totale keten tussen landelijke bronnen en gemeentelijke afdelingen op basis van een drietal proposities. Deze proposities geven invulling aan de kernbehoeften beschikbaarheid, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van data.”

Betrouwbaarheid van data
“We sluiten de gemeentelijke afdelingen onderling op elkaar aan zodat zij de benodigde gegevens op een betrouwbare wijze kunnen uitwisselen. De nadruk hier ligt op het gebruik van standaarden, veilige verbindingen en privacy. Dat doen we met Makelaarsuite.”

Beschikbaarheid van data
“We zorgen dat de gemeente aangesloten wordt op de buitenwereld zodat de interne gegevens verrijkt worden vanuit landelijke bronnen en data providers. Dit doen we met CLIQ. Hier ligt de focus op ontzorging, waarbij wij de complexiteit van informatiebeveiliging en techniek overnemen voor de gemeente.”

Bruikbaarheid van data
“Met de combinatie van Makelaarsuite en CLIQ hebben we een enorme hoeveelheid aan betrouwbare en actuele data beschikbaar. Deze data zetten we om in informatie met behulp van iNzicht. Hier bieden we de gemeente de mogelijkheid om overzicht en grip te krijgen op informatie, zodat zij de dienstverlening aan burgers en bedrijven beter kunnen laten aansluiten op de specifieke behoeften. Of bijvoorbeeld beter beleid kunnen maken op basis van mogelijke scenario’s. Op die manieren wil ik dat we een bijdrage leveren aan het verbeteren van de maatschappij. “

Wat is nu het onderscheidend vermogen van deze nieuwe positionering? “Die zit in de kracht van de complete keten. Deze wordt bereikt door Makelaarsuite, CLIQ en iNzicht gecombineerd in te zetten. De keten sluit naadloos op elkaar aan en geeft de gemeente de garantie op betrouwbare, beschikbare en bruikbare data. De complexiteit van koppelingen, afwijkingen in landelijke standaarden en beveiliging van data zijn hiermee geborgd. Wij zorgen voor de beschikbaarheid van informatie en de gemeente kan zich op haar core business richten.”

Het maken van beleid uit de enorme hoeveelheid beschikbare informatie

Volgens Stefan hebben gemeenten niet direct adviesbureaus nodig voor het doen van onderzoek of het inwinnen van advies bij het maken van beleid. Ze hebben zelf een enorme hoeveelheid informatie in huis waarmee ze vaak veel meer kunnen dan ze zelf beseffen. Belangrijk is alleen wel om de juiste informatie beschikbaar te krijgen en deze ook correct te interpreteren.

Datagedreven sturing is de toekomst

Wanneer is de nieuwe positionering succesvol? “Als onze klanten daadwerkelijk ervaren dat we vanuit ons domein Informatievoorziening meer leveren dan StUF-koppelingen, transformaties of een gegevensmagazijn. Dat ze overtuigd zijn dat wij ze helpen om invulling te geven aan datagedreven sturing. Waarbij wij vooruitkijken en perspectief bieden als het gaat om informatievoorziening, de laatste ontwikkelingen en de mogelijkheden die dit biedt voor de gemeenten. En deze vervolgens samen ontwikkelen in toepasbare oplossingen. Oplossingen die een bijdrage leveren aan onze maatschappij.”

Trots op wat we doen!

Hoe zorg je ervoor dat je team deze nieuwe positionering uitdraagt? “Ik vind het belangrijk de momenten te zoeken om deze nieuwe positionering en de behaalde successen te delen. Maar ook om onze mensen en klanten eraan te herinneren dat wat zij doen een bijdrage levert aan het succes van de gemeente en daarmee de maatschappij”. Stefan is dan ook trots op zijn unit, de producten die zij maken en de successen die behaald worden.

Benieuwd naar hoe deze nieuwe positionering er dan uit ziet op papier? Download hem hier! Of vraag er naar bij Stefan of je accountmanager, zij vertellen hier graag over.

Meer weten?

Interesse in een strategische sessie waarin we in een persoonlijk gesprek verder praten over de informatievoorziening binnen jouw gemeente? Neem hiervoor gerust contact met mij op via Stefan.Kuijpers@PinkRoccade.nl.

Deel via:

‘Mijn droom: Gemeenten in staat stellen de kracht van informatie in te zetten zodat we samen de kansen benutten die onze maatschappij biedt.’

Stefan Kuijpers, Managing Director Informatievoorziening
Stefan 3 (1).png