Direct naar de content
icon search white
13 april 2016 - Blogs

Belofte maakt schuld

Vorige week hebben wij u uitgenodigd voor het Voorjaarsseminar 2016. Waarschijnlijk heeft u zich direct ingeschreven voor deze enerverende dag en daar wil ik u dan ook voor bedanken. Het Voorjaarsseminar 2016 is niet zomaar een seminar natuurlijk en wij gaan er dan ook van uit dat u, samen met een aantal collega’s, ons op maandag 23 mei treft in Bunnik.

U kunt het zich waarschijnlijk niet voorstellen, maar niet iedereen schrijft zich zonder twijfel in voor een seminar. Soms past het niet in de agenda en in andere gevallen wordt de noodzaak niet gezien. Dit leidt ertoe dat niet iedere gemeente in mei 2016 vertegenwoordigd zal zijn bij het Voorjaarsseminar 2016.

Meer contact met onze klanten

Regelmatig voer ik gesprekken waaruit blijkt dat gemeenten niet op de hoogte zijn van de exacte functionaliteit en mogelijkheden die onze oplossingen bieden. Soms schaffen ze additionele producten aan voor functionaliteit die bij ons standaard in de oplossing zit. Of ze weten niet dat wij juist die module ontwikkelen waar ze al jaren op wachten. Hierdoor blijft een groot deel van de toegevoegde waarde die wij bieden onbenut. Dat is zonde, zowel voor de gemeente als voor onszelf. Juist omdat we graag samen die stap willen zetten om de beschikbare data en informatie zo goed mogelijk te benutten. Dergelijke gesprekken heb ik  voornamelijk met gemeenten die niet aanwezig zijn op onze evenementen.

Uit het klanttevredenheidsonderzoek, waarover ik u eerder dit jaar informeerde, bleek dat op het gebied van communicatie in de markt nog ruimte voor verbetering bestaat. Voor ons is het Voorjaarsseminar 2016, naast de nieuwsbrief en onze webinars, een van de belangrijkste middelen om u te informeren. Juist op deze dag praten wij u bij over onze visie op het gebied van Informatievoorziening, de roadmap van modules en nieuwe functionaliteit in het komende jaar. Daarnaast is er voldoende tijd om met elkaar en andere gemeenten in gesprek te gaan over de gemeentelijke ambities.

Geen tijd voor deadlines

Ik begrijp natuurlijk dat wij niet de enige leverancier zijn die een seminar organiseren en dat u regelmatig de keuze moet maken een deadline al dan niet uit te stellen om alsnog een seminar te bezoeken. Maar om beter in te kunnen spelen op uw behoeften, hebben wij u echt nodig. Hierbij wil ik u dan ook oproepen om de deadlines voor 23 mei 2016 even uit te stellen om met ons mee te denken over nieuwe functionaliteiten en daarnaast onze visie te horen.. Ik zorg er dan persoonlijk voor dat u op de terugweg naar huis het gevoel heeft dat u de juiste keuze heeft gemaakt.

Met gemeenten die wel deelnemen aan seminars als het Voorjaarsseminar 2016 heb ik vaak interessante gesprekken. Samen kijken we welke innovatieve modules ingezet kunnen worden om bijvoorbeeld bij te dragen aan een verbetering van de veiligheid in de wijk. Ook is er meer sprake van co-creatie omdat we in elkaars visie geloven en dat tot uiting brengen in nieuwe producten en diensten.

Onze afdeling Marketing steekt enorm veel tijd en energie in het organiseren van een fantastisch Voorjaarsseminar 2016. Ik heb ze dan ook beloofd dat mijn betoog zou leiden tot minimaal 10 extra inschrijvingen op de dag dat deze nieuwsbrief gepubliceerd wordt.

Ik hoop dat u mij wilt helpen mijn belofte waar te maken. Tot in Bunnik!

Deel via:

‘Mijn droom: Gemeenten in staat stellen de kracht van informatie in te zetten zodat we samen de kansen benutten die onze maatschappij biedt.’

Stefan Kuijpers, Managing Director Informatievoorziening
Stefan 3 (1).png