Direct naar de content
icon search white
24 juni 2024 - Blogs

Alleenverdienersproblematiek

In dit artikel lees je meer over alleenverdienersproblematiek. 

De alleenverdienersproblematiek krijgt een tijdelijke oplossing bij de gemeente

Echtparen met een loondervingsuitkering van het UWV kunnen een aanvulling krijgen vanuit de Toeslagenwet. In de basis is dit een aanvulling tot het sociaal minimum. Door verschillen in de zogenaamde dubbele heffingskorting tussen deze regelingen en de Participatiewet ontstaan er netto verschillen. Zo kan het voorkomen dat gezinnen met een volledige aanvulling vanuit de Toeslagenwet toch, netto, onder het sociaal minimum leven. Zij vragen dan een uitkering aan bij de gemeente zodat zij ook netto een inkomen op het sociaal minimum hebben. Het gevolg van dit extra beroep op uitkering zorgt voor een hoger verzamelinkomen voor dit gezin. En dit beroep op extra uitkering zou ook eigenlijk niet nodig moeten zijn. Door het hoger inkomen dalen weer de toeslagen vanuit de Belastingdienst. De wetgever wil dit in 2028 structureel oplossen in fiscale wetgeving. Tot die tijd lost de gemeente deze problemen op met een tijdelijke regeling.

Recent spraken wij met het ministerie en de VNG over deze regeling

Nog niet alle details zijn helder en we kunnen ook niet alles delen uit deze gesprekken. Wat we wel kunnen delen, doen we natuurlijk graag. Nu helpt jouw gemeente deze gezinnen met bijzondere bijstand. Er komt een wettelijke regeling met vastgestelde bedragen voor de jaren 2025, 2026 en 2028. Omdat het verschil in afbouw van de dubbele heffingskorting steeds kleiner wordt, bouwen deze bedragen ook af. Gemeenten verstrekken deze bedragen grotendeels ambsthalve. Om te weten welke gezinnen in aanmerking komen voor deze compensatie vraagt de gemeente bij het Inlichtingenbureau een lijst op. Op deze lijst staan de BSN’s van personen die in de doelgroep vallen. Aan deze gezinnen kent de gemeente de tegemoetkoming toe. Het ministerie geeft aan er naar te streven deze regeling per 1 januari 2025 in te laten gaan. Hiervoor was het wel nodig dat het wetsvoorstel nog voor de zomer naar de Raad van State gaat voor advies. In de ministerraad van 14 juni jl. is besloten om het voorstel door te sturen voor advies.

Het worden spannende maanden voor deze regeling

Nu de eerste hobbel is genomen naar de Raad van State, is het even afwachten hoe het wetsvoorstel verder wordt afgehandeld. Uit het gesprek dat wij hadden met het ministerie blijkt dat er voor ons als softwareleverancier nog onduidelijkheden zijn. Dit zijn vragen die gaan over wat er precies moet worden vastgelegd voor deze regeling. Ook gaan er vragen over, het proces, de verantwoording en de fiscale afhandeling van deze regeling. Onze vragen stelden we aan het ministerie en de VNG. Als we de antwoorden hebben kunnen wij als leverancier ook verder met de voorbereidingen voor deze regeling. Het ministerie verwacht in de loop van komend najaar dit wetsvoorstel door beide kamers geloodst te hebben. En streeft er dan ook nog naar de regeling per 1 januari 2025 in te voeren.

Deel via:

‘Software moet de mens centraal stellen’

Robin Hutten, Businessanalist CiVision Samenlevingszaken
Robin Hutten - PinkRoccade Samenlevingszaken