Direct naar de content
icon search white

Deel persoonsgegevens met woningcorporaties

shutterstock_1552131377.jpg
thema icon
thema Ketenpartners
App OPENwoningcorporatie
#1

Deel persoonsgegevens met woningcorporaties

Tijdens de ontwikkeling van nieuwe functionali­teiten is het heel belangrijk om alle stakeholders actief te betrekken en gegevens meervoudig te gebruiken bij de bron. Benut elkaars sterke kwali­teiten om samen tot het gewenste eindresultaat te komen. Haal op wat de verwachtingen zijn en wees helder in wat ze kunnen verwachten van de ontwik­keling en wat niet. Toon en bespreek bovendien de tussentijdse resultaten om continu te blijven toetsen of de functionaliteit voldoet aan de verwachtingen. Zo hebben de stakeholders die betrokken zijn bij de nieuwe functionaliteit een hechtere band met het product en ontstaan er goede ambassadeurs.

Deel persoonsgegevens met woningcorporaties

Een verhuizing is voor een burger een hele drukke periode en we willen daarom de burger zoveel mogelijk ontlasten. De burger kan bijvoorbeeld gaan huren via een woningcorporatie en dan is een gewaarmerkt historisch uittreksel nodig; een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) met daarop een overzicht van alle adressen in Nederland waar hij gewoond heeft. Een woningcorporatie kan zo’n uittreksel BRP opvragen bij de gemeente. Natuurlijk beslist de burger in kwestie zelf of deze gegevens gedeeld mogen worden. Zo heeft de burger zelf in handen welke gegevens er van hem gedeeld worden met een derde partij.

Deze innovatie in de praktijk

Bij verhuur via een woningcorporatie is een recent gewaarmerkt historisch uittreksel nodig. De werkwijze die nodig is kan vaak voor de burger vriendelijker worden ingericht. Daarom gingen de gemeenten Groningen en Enschede en drie verschillende woningcorporaties in gesprek met Itris en PinkRoccade.
Door de oplossingen ViewPoint van Itris en iBurgerzaken van PinkRoccade via OPENburgerzaken samen te brengen zetten we samen de stap vooruit naar een mooie, innovatieve, klantvriendelijke oplossing. Maureen Portier, key user bij gemeente Enschede is enthousiast over de innovatie OPENwoningcorporatie. Lees de complete praktijkcase hier
Maureen, key user gemeente Enschede

‘De gemeente bespaart 8 minuten per aangifte. Samenwerking is de sleutel tot succes.’

OPENburgerzaken pijlers

  • Dienstverlening
  • Ketenpartners
  • Burgerzaken data

Ik lever graag een bijdrage aan deze innovatie

Heb je interesse in deze innovatie en wil je bijdragen aan de ontwikkeling ervan? Vul dit formulier dan in, want jouw bijdrage is meer dan welkom!

Deel via:

Waarom dit werkt

De gebruikerservaring wordt voor het grootste gedeelte bepaald door de gebruikersverwachting. Als het resultaat minder is dan was verwacht, dan voelt het niet aan als succesvol. Ook al was dat feitelijk wél zo. Bovendien ontstaat er meer begrip door voor een écht persoon te ontwikkelen. Je ontwikkelt dan niet een ‘lijstje met functionaliteiten’ maar voor het beste resultaat voor een ‘persoon van vlees en bloed’. Door gegevens meervoudig te gebruiken bij de bron koppelen we data los van werkprocessen en applicaties en hoeven we ze niet veelvuldig te kopiëren en op te slaan.