Direct naar de content
icon search white

Maak binnen iHuwelijk gebruik van JCC Afspraken

OPENhuwelijk
thema icon
thema Ketenpartners
App OPENagenda
#8

Maak binnen iHuwelijk gebruik van JCC Afspraken

Tijdens de ontwikkeling van nieuwe functionali­teiten is het heel belangrijk om alle stakeholders actief te betrekken en gegevens meervoudig te gebruiken bij de bron. Benut elkaars sterke kwali­teiten om samen tot het gewenste eindresultaat te komen. Haal op wat de verwachtingen zijn en wees helder in wat ze kunnen verwachten van de ontwikkeling en wat niet. Toon en bespreek bovendien de tussentijdse resultaten om continu te blijven toetsen of de functionaliteit voldoet aan de verwachtingen. Zo hebben de stakeholders die betrokken zijn bij de nieuwe functionaliteit een hechtere band met het product en ontstaan er goede ambassadeurs.

Maak binnen iHuwelijk gebruik van JCC Afspraken

Wie gaat trouwen meldt zijn trouwplannen bij de gemeente. Het gaat in deze melding voorgenomen huwelijk om wie, wat, waar en wanneer: om de partners, getuigen en trouwambtenaar en eventueel een bode (wie), huwelijk of partnerschap (wat), locatie (waar) en datum en tijd (wanneer). Met vlinders in de buik en een trouwerij voor de boeg hebben deze burgers wel wat anders aan hun hoofd dan naar de gemeente te moeten voor deze melding. Daarom biedt iBurgerzaken online dienstverlening met iHuwelijk: Gezellig samen, met een glaasje wijn op de bank, 24/7 informatie bekijken op de huwelijkspagina en de melding voorgenomen huwelijk digitaal regelen. Deze melding komt automatisch in de werkstroom van de ambtenaar ter goedkeuring. Waarna vervolgens de juiste afspraken vastgelegd moeten worden om alle betrokkenen te informeren: bode, BABS etc.

Deze innovatie in de praktijk

Door samen te werken met JCC software is het mogelijk om alles via een koppeling van iHuwelijk in te schieten in het afsprakensysteem. Zij bieden namelijk JCC afspraken: één afsprakensysteem waarin afspraken, reserveren en bezoekersregistratie mogelijk is. Met de koppeling tussen iHuwelijk en JCC afspraken wordt de gehele melding voorgenomen huwelijk én afhandeling volledig geautomatiseerd in één systeem. De burger maakt nog altijd vanuit iHuwelijk een afspraak en maakt daarvoor – ongezien – een uitstapje naar JCC afspraken. Zo blijft het ondanks de koppeling één geheel; wel zo duidelijk!

Gemeente Ede

  • 499 huwelijksaangiftes per jaar
  • 90% selfservice in 2020

OPENburgerzaken pijlers

  • Ketenpartners
  • Burgerzaken data

Ik lever graag een bijdrage aan deze innovatie

Heb je interesse in deze innovatie en wil je bijdragen aan de ontwikkeling ervan? Vul dit formulier dan in, want jouw bijdrage is meer dan welkom!

Deel via:

Waarom dit werkt

De gebruikerservaring wordt voor het grootste gedeelte bepaald door de gebruikersverwachting. Als het resultaat minder is dan was verwacht, dan voelt het niet aan als succesvol. Ook al was dat feitelijk wél zo. Bovendien ontstaat er meer begrip door voor een écht persoon te ontwikkelen. Je ontwikkelt dan niet een ‘lijstje met functionaliteiten’ maar voor het beste resultaat voor een ‘persoon van vlees en bloed’. Door gegevens meervoudig te gebruiken bij de bron koppelen we data los van werkprocessen en applicaties en hoeven we ze niet veelvuldig te kopiëren en op te slaan.