Direct naar de content
icon search white

Integreer iBurgerzaken en Stembureaumanager

Stembureau.jpg
thema icon
thema Ketenpartners
App OPENverkiezing
#9

Integreer iBurgerzaken en Stembureaumanager

Tijdens de ontwikkeling van nieuwe functionali­teiten is het heel belangrijk om alle stakeholders actief te betrekken en gegevens meervoudig te gebruiken bij de bron. Benut elkaars sterke kwali­teiten om samen tot het gewenste eindresultaat te komen. Haal op wat de verwachtingen zijn en wees helder in wat ze kunnen verwachten van de ontwik­keling en wat niet. Toon en bespreek bovendien de tussentijdse resultaten om continu te blijven toetsen of de functionaliteit voldoet aan de verwachtingen. Zo hebben de stakeholders die betrokken zijn bij de nieuwe functionaliteit een hechtere band met het product en ontstaan er goede ambassadeurs.

 

Integreer iBurgerzaken en Stembureaumanager

De verkiezingen zijn voor de gemeenten een hele drukke periode, steeds weer vergt het veel voorbereiding. Daarom is het belangrijk om het proces zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten. Met de integratie tussen de Stembureaumanager en iBurgerzaken zorgen we ervoor dat de belangrijkste processen van verkiezingen goed op elkaar aansluiten: voorbereiding, administratie en presentatie. Centraal staan selfservice en procesoptimalisatie. De integratie zorgt ervoor dat er geen dubbel werk is en dat alle belangrijke informatie centraal op één plek te vinden is.

Deze innovatie in de praktijk

De integratie tussen Stembureaumanager en iBurgerzaken kent 3 koppelingen:

  • BRP API: Automatische koppeling waarbij, op basis van BSN, gecontroleerd wordt of er stembureauleden zijn die zijn overleden. Zo voorkom je dat ze een nieuwe uitnodiging ontvangen;
  • Integratie Stembureau: stembureaus hoeven maar op 1 plek beheerd te worden;
  • Opkomstpercentage: iBurgerzaken weet live hoeveel kiesgerechtigden er zijn. Met de Stembureaumanager kan het stembureaulid aangeven hoeveel mensen er bij een stembureau zijn gaan stemmen waardoor er een duidelijke en correcte opkomstpercentage opgemaakt kan worden.

Gemeente Helmond

  • 34 stembureaus
  • 1.269 aanmeldingen voor stembureauleden via Stembureaumanager
  • Opkomstpercentage van 71,4%

OPENburgerzaken pijlers

  • Ketenpartners
  • Burgerzaken data

Ik lever graag een bijdrage aan deze innovatie

Heb je interesse in deze innovatie en wil je bijdragen aan de ontwikkeling ervan? Vul dit formulier dan in, want jouw bijdrage is meer dan welkom!

Deel via:

Waarom dit werkt

De gebruikerservaring wordt voor het grootste gedeelte bepaald door de gebruikersverwachting. Als het resultaat minder is dan was verwacht, dan voelt het niet aan als succesvol. Ook al was dat feitelijk wél zo. Bovendien ontstaat er meer begrip door voor een écht persoon te ontwikkelen. Je ontwikkelt dan niet een ‘lijstje met functionaliteiten’ maar voor het beste resultaat voor een ‘persoon van vlees en bloed’. Door gegevens meervoudig te gebruiken bij de bron koppelen we data los van werkprocessen en applicaties en hoeven we ze niet veelvuldig te kopiëren en op te slaan.