Direct naar de content
icon search white

Gebruik de digitale verklaring arts

verklaring arts.jpg
thema icon
thema Ketenpartners
App OPENgeboortezorg
#17

Gebruik de digitale verklaring arts

Tijdens de ontwikkeling van nieuwe functionali­teiten is het heel belangrijk om alle stakeholders actief te betrekken en gegevens meervoudig te gebruiken bij de bron. Benut elkaars sterke kwali­teiten om samen tot het gewenste eindresultaat te komen. Haal op wat de verwachtingen zijn en wees helder in wat ze kunnen verwachten van de ontwik­keling en wat niet. Toon en bespreek bovendien de tussentijdse resultaten om continu te blijven toetsen of de functionaliteit voldoet aan de verwachtingen. Zo hebben de stakeholders die betrokken zijn bij de nieuwe functionaliteit een hechtere band met het product en ontstaan er goede ambassadeurs.

 

Gebruik de digitale verklaring arts

Steeds meer burgers maken kennis met het doen van online geboorteaangifte; dit zorgt al voor een mooie tijdsbesparing voor zowel de burger als de ambtenaar. Met behulp van Evidos kan de arts of verloskundige nu ook digitaal ondertekenen én dus bevestigen dat een geboorte daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Eerst moest de ambtenaar opzoeken wie de desbetreffende arts of verloskundige was en deze vervolgens vragen om een bevestiging van de geboorte, maar nu met het digitaal ondertekenen van Evidos is dat niet meer nodig.

Deze innovatie in de praktijk

Wanneer de geboorteaangifte door de ouder is ingediend, komt dit te staan op de takenlijst van de ambtenaar. Voordat de aanvraag afgehandeld kan worden, moet er eerst nog een bevestiging van de arts of verloskundige komen. iBurgerzaken vraagt dit automatisch aan de arts of verloskundige en deze kan dan digitaal bevestigen of afwijzen (met reden). Op deze manier hoeft de ambtenaar niet op te zoeken wie de desbetreffende arts of verloskundige is en vervolgens deze op te bellen óf te mailen.

Hans van Holstein, Teammanager Burgerzaken gemeente Helmond

‘Wat zonde, nu het mogelijk is om met Evidos digitaal te ondertekenen verdwijnt een van de laatste overblijfselen vanuit het oorspronkelijke Burgerlijke Wetboek (BW): de natte handtekening. Lang leve de 21e eeuw!’

Gemeente Helmond

  •  1.528 geboorteaangiftes per jaar
  • 74% selfservice in 2020
  • Tijdsbesparing van 10 minuten per geboorteaangifte

OPENburgerzaken pijlers

  • Dienstverlening
  • Ketenpartners

Ik lever graag een bijdrage aan deze innovatie

Heb je interesse in deze innovatie en wil je bijdragen aan de ontwikkeling ervan? Vul dit formulier dan in, want jouw bijdrage is meer dan welkom!

Deel via:

Waarom dit werkt

De gebruikerservaring wordt voor het grootste gedeelte bepaald door de gebruikersverwachting. Als het resultaat minder is dan was verwacht, dan voelt het niet aan als succesvol. Ook al was dat feitelijk wél zo. Bovendien ontstaat er meer begrip door voor een écht persoon te ontwikkelen. Je ontwikkelt dan niet een ‘lijstje met functionaliteiten’ maar voor het beste resultaat voor een ‘persoon van vlees en bloed’. Door gegevens meervoudig te gebruiken bij de bron koppelen we data los van werkprocessen en applicaties en hoeven we ze niet veelvuldig te kopiëren en op te slaan.