Direct naar de content
icon search white

Haal geboortedatum en -tijd op bij de bron

BabyConnect.jpg
thema icon
thema Ketenpartners
App OPENgeboortezorg
#5

Haal geboortedatum en -tijd op bij de bron

Tijdens de ontwikkeling van nieuwe functionali­teiten is het heel belangrijk om alle stakeholders actief te betrekken en gegevens meervoudig te gebruiken bij de bron. Benut elkaars sterke kwali­teiten om samen tot het gewenste eindresultaat te komen. Haal op wat de verwachtingen zijn en wees helder in wat ze kunnen verwachten van de ontwik­keling en wat niet. Toon en bespreek bovendien de tussentijdse resultaten om continu te blijven toetsen of de functionaliteit voldoet aan de verwachtingen. Zo hebben de stakeholders die betrokken zijn bij de nieuwe functionaliteit een hechtere band met het product en ontstaan er goede ambassadeurs.

 

Haal geboortedatum en -tijd op bij de bron

Een bevalling is voor de kersverse ouders natuurlijk een heel speciaal moment. Na de bevalling moeten er een hoop zaken geregeld worden én het liefst maken wij het de ouders zo gemakkelijk mogelijk. Zo kunnen ze optimaal van het speciale moment genieten! Met de koppeling naar Babyconnect is er sprake van een gebruiksvriendelijke, digitale gegevensuitwisseling: de geboortedatum- en tijd, verloskundige, locatie en plaats/gemeente worden direct opgehaald bij de bron, in de diverse geboorte- zorgsystemen. Hiermee worden de ouders ontlast want ze hoeven minder gegevens zelf in te vullen, zo kunnen ze optimaal genieten van het speciale moment! Bovendien hoeft de arts of verloskundige niet langer na de aangifte een verklaring af te leggen.

Deze innovatie in de praktijk

Wanneer de kersverse ouders binnen OPENgeboortezorg inloggen met DigiD wordt de API aangeroepen. Dit gebeurt enkel indien ze zelf toestemming geven dat deze gegevens opgehaald mogen worden. Zij leveren de gegevens van de geboorte aan zoals geboortedatum en geboortetijd. De toegevoegde waarde van deze innovatie is dat de geboorte van een kind geverifieerd wordt met de geboortegegevens uit de diverse geboortezorgsystemen. Hierdoor is de verklaring van de arts of verificatie door een verloskundige niet meer nodig. Wanneer een kind niet bekend is in de zorgsystemen kan er uiteraard teruggevallen worden op de huidige processen. Door deze nieuwe koppeling met Babyconnect wordt de digitale aangifte voor de ouders nog makkelijker, sneller én vollediger.

Bekijk hier de video van gemeente Helmond over OPENgeboortezorg

2021-10-01_12-08-16.jpg
Hans van Holstein, Teammanager Burgerzaken gemeente Helmond

‘Echt tijd- en plaatsongebonden een geboorteaangifte doen op de meest sobere en dus efficiënte manier. Geen gegevens meer doorgeven die al in het geboorteproces zijn vastgelegd in de geboortezorg. Ontlasting dus van de ouders én de zorgsector!’

Gemeente Helmond

  • 1.528 geboorteaangiftes per jaar
  • 74% selfservice in 2020
  • Tijdsbesparing van 10 minuten per geboorteaangifte

Bovenstaande aantallen en selfservicepercentages zijn van 2020.

OPENburgerzaken pijlers

  • Dienstverlening
  • Ketenpartners
  • Burgerzaken data

Ik lever graag een bijdrage aan deze innovatie

Heb je interesse in deze innovatie en wil je bijdragen aan de ontwikkeling ervan? Vul dit formulier dan in, want jouw bijdrage is meer dan welkom!

Deel via:

Waarom dit werkt

De gebruikerservaring wordt voor het grootste gedeelte bepaald door de gebruikersverwachting. Als het resultaat minder is dan was verwacht, dan voelt het niet aan als succesvol. Ook al was dat feitelijk wél zo. Bovendien ontstaat er meer begrip door voor een écht persoon te ontwikkelen. Je ontwikkelt dan niet een ‘lijstje met functionaliteiten’ maar voor het beste resultaat voor een ‘persoon van vlees en bloed’. Door gegevens meervoudig te gebruiken bij de bron koppelen we data los van werkprocessen en applicaties en hoeven we ze niet veelvuldig te kopiëren en op te slaan.