Direct naar de content
icon search white

Klantgedreven dienstverlening = OPENwoningcorporatie

28 juni 2022
iPartner.png
Ketenpartner samenwerking
Actuele BRP
Tijdsbesparing

De gemeente is het overheids­orgaan dat het dichtst bij inwoners en ondernemers staat. Zij verwachten dan ook goede en snelle dienstverlening van gemeenten; met meer transparantie, meer eigen regie en betere informatie. Om dat voor elkaar te krijgen is een juist adres in de BRP randvoorwaardelijk: voor burgers én overheid. Daarom is Maureen Portier, key­user bij gemeente Enschede, heel enthousiast over de innovatie die begin 2022 op haar pad kwam: OPENwoningcorporatie.

Dienstverlening 2.0

Ontlasten van de burger

Sommige inwoners zijn liever lui dan moe...”, laat Maureen Portier zich ontvallen met een lach, om daar direct aan toe te voegen “niet vervelend bedoeld hoor!”. Ze weet zelf namelijk ook dat een verhuizing een drukke periode is en juist daarom ontlasten gemeenten de burger zoveel mogelijk. “In gemeente Enschede bieden we e-diensten aan voor het online doorgeven van een verhuizing. Daarmee kan men eenvoudig en 24/7 aangifte doen van de verhuizing. Burgers starten deze aangifte met DigiD en gemachtigde bedrijven via eHerkenning.” Zo bespaart de gemeente acht minuten per aangifte als deze verhuizing vervolgens groen verwerkt kan worden; na een toetsing op diverse risicoprofielen wordt zonder tussenkomst van de ambtenaar de Basisregistratie Personen (BRP) automatisch bijgewerkt. Soms is het wat lastiger, weet Maureen Portier. Zo heeft de burger bij verhuur via een woningcorporatie een recent gewaarmerkt historisch uittreksel nodig. Dat is een uittreksel uit de BRP met daarop een overzicht van alle adressen in Nederland waar hij gewoond heeft. Ook dat uittreksel BRP kun je eenvoudig digitaal aanvragen; via een los proces wel te verstaan. De gemeente verwerkt deze aanvraag en stuurt het document per post op. Afhankelijk van de afhandeltijd en de postbezorging op het adres kan dit lang duren, soms tot wel vier werkdagen. Vervolgens digitaliseert de burger dit document om het te uploaden in de online omgeving van de woningcorporatie.

Oplossingen samenbrengen

Deel persoonsgegevens direct met woningcorporaties

Die klantreis is verre van ideaal en dat was voldoende reden om nieuwe mogelijkheden te verkennen. Gemeenten Groningen en Enschede, woningcorporaties Domijn, Ons Huis en SJHT alsook Itris en PinkRoccade Publiekszaken gingen meerdere malen met elkaar in gesprek, met als resultaat de innovatie OPENwoningcorporatie. Door de oplossingen ViewPoint van Itris en iBurgerzaken van PinkRoccade via OPENburgerzaken samen te brengen zetten we samen de stap vooruit naar een mooie, innovatieve, klantvriendelijke oplossing. Dion Bonné, Manager Productmanagement bij Itris, “Samenwerking is hier het sleutelwoord. Toewerken naar een open systeem waarbij ketenpartners de afstemming zoeken om zo waardevolle innovaties te creëren.”

Hoe werkt het?

OPENwoningcorporatie in de praktijk

Wanneer een woningcorporatie gegevens wil opvragen verstuurt ze vanuit ViewPoint een verzoek naar OPENburgerzaken. De burger ontvangt vervolgens een notificatie via e-mail, sms of MijnOverheid Berichtenbox met de vraag of hij de woningcorporatie toegang wil geven tot zijn historische adressen. Met één klik logt hij in iBurgerzaken in met DigiD en geeft hij aan of hij deze gegevens wil delen. Zo ja, dan worden de gegevens direct naar de woningcorporatie gestuurd en zijn deze beschikbaar in ViewPoint. Zo nee, dan ziet de woningcorporatie daar dat het verzoek geweigerd is. Natuurlijk kan hij dan nog persoonlijk contact opnemen met de burger om te toetsen waarom. Aanvullend brengt de gemeente via OPENwoningcorporatie de eigenaar op de hoogte wanneer in een woning een gebeurtenis plaatsvindt die voor hen relevant is, denk aan een verhuizing of overlijden. Dit kan een woningcorporatie doen besluiten om actie te ondernemen om fraude te achterhalen of om te voorkomen dat familieleden onnodig worden gekwetst rondom een overlijden.

Maureen Portier, keyuser gemeente Enschede

‘De gemeente bespaart 8 minuten per aangifte’

Ketenpartners

Samenwerking met verhuurders

In gemeente Enschede werken ze nauw samen met de verhuurders. Maureen Portier weet nog als de dag van gisteren dat ze bijna tegelijkertijd startte met een nieuwe collega. Direct organiseerden ze sessies om persoonlijk kennis te maken met deze verhuurders. En dan praat ze over april-mei 2016. Dat was het moment om uit te leggen wáárom een juist adres in de BRP zo belangrijk is: voor burgers én overheid. En dat de woningcorporaties hierin een belangrijke schakel moeten zijn. “We moeten de schaamte voorbij en elkaar informeren over bijvoorbeeld betalingsachterstanden, ontruiming en overbewoning. Zodat we tijdig hulp kunnen bieden waar nodig en de juiste gegevens vastleggen in de BRP”. Ze verwacht dan ook geen problemen om alle drie de woningcorporaties in Enschede de meerwaarde van OPENwoningcorporatie in te laten zien. Want deze manier van aangeven bespaart kostbare tijd voor burgers, woningcorporaties en ambtenaren. Deze vorm van samenwerken vraagt om een fundamenteel andere houding en werkwijze van bedrijfsleven en gemeente. De uitdaging om synergie aan te brengen in de agenda’s gaat Maureen Portier dan ook graag aan.

Dion Bonné, Manager Productmanagement bij Itris

‘Samenwerking is het sleutelwoord’

Nieuwsgierig geworden? Bel vandaag nog met onze Productmanager. Zie de gegevens onderin deze pagina. 

Deel via:

Publiekszaken

Oplossingen die innovatieve selfservicefunctionaliteit bieden waarmee burgers en ketenpartners zelf het werk kunnen doen, 7x24 uur en overal bereikbaar zijn. PinkRoccade Publiekszaken ondersteunt gemeenten bij de transformatie naar de dienstverlening van de toekomst.

Meer over onze Publiekszaken oplossingen

Experts

Maak kennis met onze experts