Direct naar de content
icon search white

Maak snelle afspraken voor hielprik mogelijk

pexels-rene-asmussen-325690.jpg
thema icon
thema Ketenpartners
App OPENGGD
#29

Deel gegevens vanuit de gemeente met GGD

Bij geboortes van kinderen is voor sommige gemeenten de verwerking en het ontvangen van gegevens van pasgeborenen niet ideaal. Gegevens worden soms pas dagen na de geboorte ontvangen, er ontbreken vaak onderdelen om afspraken te kunnen maken en in uitzonderlijke gevallen is een pasgeborene intussen overleden, waarvan geen melding is ontvangen.

Persoonsgegevens delen met de GGD

Een geboorte is voor een burger een leuke en drukke periode en daarom willen we de burger zo goed mogelijk van dienst zijn wanneer er zaken zijn die bij een geboorte komen kijken. Voor sommige gemeenten is de verwerking van geboortes niet ideaal. Op de eerste plaats ontvangt zij de berichten van het RVIG pas dagen na de daadwerkelijke geboorte. Daarnaast ontbreekt er contactinformatie zoals bijvoorbeeld een telefoonnummer van de ouders. Dit zijn immers geen BRP gegevens. Deze informatie heeft de GGD wel nodig om een afspraak te kunnen maken voor de hielprik. Ook het feitelijke adres waar het kind verblijft (het zogenaamde kraamadres) ontbreekt. Het kind hoeft immers niet te verblijven op het adres waar de moeder is geregistreerd omdat bijvoorbeeld het kind nog in het ziekenhuis verblijft. Daarnaast wil de GGD voorkomen dat ouders benaderd worden, mocht het kind inmiddels zijn overleden.

Deze innovatie in de praktijk

De GGD ontvangt uiteraard graag complete en kloppende informatie bij de geboorte van een kind. Deze informatie is voor hen van belang om de geboren kinderen van een hielprik te voorzien. Met OPENGGD verstuurt iBurgerzaken, via het OPENburgerzaken platform, op een veilige manier, de benodigde gegevens naar de GGD applicatie. Dit geldt voor zowel geboortes als voor overlijdens waardoor de GGD medewerkers snel en adequaat hun werk kunnen uitvoeren. 

De toegevoegde waarde voor gemeente Amsterdam;

  • Het gehele proces is kortgesloten en ingebed in iBurgerzaken.
  • Inwoners worden tijdig op de hoogte gebracht van wanneer de hielprik kan worden gezet.
  • Er zit een enorme tijdsbesparing in door het automatiseren van de informatie-updates.

Waarom interessant voor de GGD?

  • Zij ontvangt tijdig informatie over geboortes waardoor de hielprik altijd op tijd kan worden gezet. 
  • In sommige gevallen is een overlijden ook gemeld, waardoor er geen vervelende situaties ontstaan, zoals bellen voor een afspraak die niet nodig is daarom.  
  • Het juiste verblijfsadres van het kindje is bekend, waardoor medewerkers goed kunne plannen. 

Bekijk hier de video waar Dylan Kusters met de gemeente Amsterdam en de GGD de casus bespreekt: 

OPENhielprik.jpg

 

Reinder Pruijt, projectleider iBurgerzaken Amsterdam

‘Wij kijken altijd naar hoe we de inwoners van Amsterdam zo goed mogelijk kunnen faciliteren. Samen met de GGD hebben we hier een mooie stap gezet.’

 

OPENburgerzaken pijlers

  • Dienstverlening
  • Ketenpartners
  • Burgerzaken data

Ik lever graag een bijdrage aan deze innovatie

Heb je interesse in deze innovatie en wil je bijdragen aan de ontwikkeling ervan? Vul dit formulier dan in, want jouw bijdrage is meer dan welkom!

Deel via:

Waarom dit werkt

De gebruikerservaring wordt voor het grootste gedeelte bepaald door de gebruikersverwachting. Als het resultaat minder is dan was verwacht, dan voelt het niet aan als succesvol. Ook al was dat feitelijk wél zo. Bovendien ontstaat er meer begrip door voor een écht persoon te ontwikkelen. Je ontwikkelt dan niet een ‘lijstje met functionaliteiten’ maar voor het beste resultaat voor een ‘persoon van vlees en bloed’. Door gegevens meervoudig te gebruiken bij de bron koppelen we data los van werkprocessen en applicaties en hoeven we ze niet veelvuldig te kopiëren en op te slaan.