Direct naar de content
icon search white

Kies voor meertalige dienstverlening

shutterstock_1164143653.jpg
thema icon
thema Inclusieve dienstverlening
App Meertalige dienstverlening
#14

Kies voor meertalige dienstverlening

De steeds verdergaande digitalisering brengt uitdagingen met zich mee voor gemeenten, niet iedereen kan de overheid vinden via de digitale weg. Daarom is het cruciaal om in te zetten op niet­-digitale dienstverlening en digitale dienstverlening begrijpelijk én toegan­kelijk te maken. In verschillende wetten en overheidsbeleidsvormen wordt de inclusieve dienstverlening dan ook benadrukt. Gemeenten zijn er tenslotte voor iedereen! Daarom is het belangrijk om de dienstverlening aan te laten sluiten op de behoeften van alle mensen: inclusieve dienstverlening.

Kies voor meertalige dienstverlening

Als gemeente kom je natuurlijk ook mensen tegen die de Nederlandse taal niet tot nauwelijks onder de knie hebben. Om de online procedures en diensten van jouw gemeente toegankelijk te maken voor burgers en ondernemers uit andere EU-lidstaten is het van belang om deze te vertalen in minstens één officiële Europese taal; in dit geval in het Engels. Daarom komt de mogelijkheid om iBurgerzaken ook in een Engelstalige interface te gebruiken. Voor burgers die Nederlands niet als moedertaal hebben biedt dit uitkomst; zij kunnen hierdoor makkelijker hun online aangifte doen. Het draagt bij aan een inclusieve dienstverlening met als resultaat: meer selfservice.

Deze innovatie in de praktijk

De gemeente heeft de mogelijkheid om in samenspraak met PinkRoccade nieuwe talen toe te voegen. Deze worden dan vertaald door een vertaalbureau. Wanneer een burger niet de Nederlandse taal spreekt, kan hij/zij toch geholpen worden met behulp van bijvoorbeeld de Engelstalige interface van iBurgerzaken.

OPENburgerzaken pijlers

  • Dienstverlening

Ik lever graag een bijdrage aan deze innovatie

Heb je interesse in deze innovatie en wil je bijdragen aan de ontwikkeling ervan? Vul dit formulier dan in, want jouw bijdrage is meer dan welkom!

Deel via:

Waarom dit werkt

Gemeenten maken de dienstverlening steeds toegankelijker. Zo sluit de gemeentelijke dienstverlening beter aan op de behoefte van laaggeletterden, mensen met een beperking en minder digivaardigen. Daarnaast hebben gemeenten te maken met mensen van verschillende nationaliteiten en is het van belang om toegankelijk te zijn voor iedereen.