Direct naar de content
icon search white

Toon ook een tweede (klant)scherm

shutterstock_660023491 bew.jpg
thema icon
thema Inclusieve dienstverlening
App OPENburgerzaken
#15

Toon ook een tweede (klant)scherm

De steeds verdergaande digitalisering brengt uitdagingen met zich mee voor gemeenten, niet iedereen kan de overheid vinden via de digitale weg. Daarom is het cruciaal om in te zetten op niet­-digitale dienstverlening en digitale dienstverlening begrijpelijk én toegan­kelijk te maken. In verschillende wetten en overheidsbeleidsvormen wordt de inclusieve dienstverlening dan ook benadrukt. Gemeenten zijn er tenslotte voor iedereen! Daarom is het belangrijk om de dienstverlening aan te laten sluiten op de behoeften van alle mensen: inclusieve dienstverlening.

 

Toon ook een tweede (klant)scherm

Wanneer de burger zijn gegevens opnoemt moet de ambtenaar deze vaak intypen in het burgerzakenproces. Wanneer de ambtenaar een typefout maakt kan de burger dit niet direct verbeteren omdat hij niet mee kan kijken. Hier hebben wij een passende oplossing voor! Met het tweede (klant)scherm kijkt de burger mee met wat de ambtenaar invult. De burger ziet uiteraard alleen de relevante gegevens, een aantal gegevens zijn in verband met privacy en wetgeving zelfs bewust niet zichtbaar op het klantscherm. Het tweede scherm maakt de dienstverlening transparant én efficiënt want de burger kijkt mee en dit voorkomt eventuele fouten in het proces.

Deze innovatie in de praktijk

Vanuit iBurgerzaken klik je op de knop om het klantscherm te openen. Het systeem detecteert vervolgens direct welk aangesloten scherm het tweede scherm is. Vervolgens wordt daar een nieuwe pagina weergegeven. Deze pagina is natuurlijk helemaal in de stijl van de gemeente, net zoals de burgerview. Als er een proces is gestart ziet de burger de relevante gegevens verschijnen zodat hij direct mee kan kijken en kan aangeven als er iets niet klopt.

René Linger, applicatiebeheerder bij gemeente Lelystad

‘Het tweede klantscherm is fijn voor de burgers omdat zij tijdens het proces kunnen meekijken. Het grote voordeel is dat de contactgegevens zoals het telefoonnummer en het e-mailadres gecontroleerd worden door de burger en dit voorkomt eventuele fouten. Zonder klantscherm kwam het wel eens voor dat de medewerker per ongeluk een verkeerd mailadres noteerde. De bevestiging van het klaarliggen van een document kwam dus niet aan, waardoor de burger na een tijdje naar het stadskantoor belde om te vragen wat de status was. Met het tweede klantscherm is dat verleden tijd!’

OPENburgerzaken pijlers

  • Dienstverlening

Ik lever graag een bijdrage aan deze innovatie

Heb je interesse in deze innovatie en wil je bijdragen aan de ontwikkeling ervan? Vul dit formulier dan in, want jouw bijdrage is meer dan welkom!

Deel via:

Waarom dit werkt

Gemeenten maken de dienstverlening steeds toegankelijker. Zo sluit de gemeentelijke dienstverlening beter aan op de behoefte van laaggeletterden, mensen met een beperking en minder digivaardigen. Daarnaast hebben gemeenten te maken met mensen van verschillende nationaliteiten en is het van belang om toegankelijk te zijn voor iedereen.