Direct naar de content
icon search white

Maak gebruik van waarstaatjegemeente.nl

businessmen-2245093.jpg
thema icon
thema Aansturing
App iBurgerzaken
#92

Laat je leiden door data

Een goede strategie om collega’s of bestuurders mee te krijgen in de ontwikkeling van digitaal is hen overtuigen met feiten en cijfers. Ga niet alleen af op vermoedens en gevoel, onderbouw je standpunten met data. Dat gaat niet alleen over harde cijfers het gaat ook over kijken en luisteren naar gebruikers. Verzamel dus zowel kwantitatieve als kwalitatieve data voor een zo compleet mogelijk begrip van de gebruiker en van zijn ervaring met je dienstverlening. Gebruik bestaande onderzoeken en inventariseer zelf in je eigen organisatie. Toon aan wat ‘meer digitaal’ oplevert; een betere dienstverlening en een kostenbesparing.

Maak gebruik van waarstaatjegemeente.nl

Gemeente Borsele ziet sinds 2014 een stijgende lijn in de tevredenheid van haar inwoners over de dienstverlening; 6,83 – 6,91 – 7,13. Dat blijkt uit het onderzoek waarstaatjegemeente.nl dat jaarlijks wordt uitgevoerd. Gemeente Borsele vraagt in dit onderzoek specifiek naar de tevredenheid over de dienstverlening. Dit naast de tevredenheid over woon- en leefklimaat, de relatie tussen burgers en gemeente en zorg en welzijn.

Gemeente Borsele

“De resultaten bieden ons als gemeente waardevolle informatie over de wensen en ervaringen van onze inwoners”, concludeerde voormalig burgemeester Jaap Gelok al in 2015. “Het helpt ons om verder te ontwikkelen en onze dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoefte van onze inwoners.” [Bron: Internetbode.]

Deel via:

Waarom dit werkt

Een ‘expert’ die de feiten, context en achtergrond goed kan duiden is in staat om een argument sterk over te brengen. Relevante data toetsen persoonlijke, gekleurde aannames. Daardoor stem je het product of de dienst optimaal af op gebruikers, behoeftes, gedrag en gebruik.

‘Klanten wil ik steeds opnieuw op een creatieve wijze verrassen.’

Sanne van der Zanden, Programmamanager
Sanne van der Zanden (2019)